Hlavní navigace

Kdy zdaníte přijaté dotace za Covid Nájemné?

30. 3. 2021
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Začátkem roku 2021 mnoho podnikatelů načerpalo dotaci Covid Nájemné. Víte, kdy a jak zdaníte příjem z této poskytnuté podpory?

V průběhu roku 2020 vypsalo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR hned několik výzev programu COVID Nájemné. Program podpory COVID Nájemné byl připraven v reakci na celosvětovou pandemii koronaviru a je určen podnikatelům, kteří museli v důsledku krizových opatření vlády uzavřít nebo omezit provoz ve svých provozovnách.

V souvislosti s poskytnutím podpory ale přichází otázky, v jakém období přijatou dotaci zaúčtovat a následně zahrnout do základu daně. Nejprve je zapotřebí rozlišit, zda dotaci přijala fyzická osoba nebo právnická osoba. O tom, jak zdaňují kompenzace a dotační programy fyzické osoby, jsme psali v článku zde.

Účtování a zdanění dotací u právnických osob

Jednou ze základních účetních zásad je zásada akruálního principu, která upravuje účtování nákladů a výnosů do takového období, se kterým věcně a časově souvisí. Typicky potom například u nájemného je nutné správně časově rozlišit, do jakého období náklad na nájemné zaúčtovat, pakliže je nájemné hrazeno dopředu nebo zpětně. 

V souvislosti s vypsanou třetí výzvou programu COVID Nájemné přichází otázky, do jakého období nárok na podporu zaúčtovat a následně přijatou dotaci zdanit. Žádosti v třetí výzvě programu bylo možné podávat od 5. února 2021, ale rozhodným obdobím bylo poslední čtvrtletí roku 2020 – tedy měsíce říjen, listopad a prosinec. Při řešení zaúčtování musíme tedy mimo účtování nákladů na nájemné řešit také vykázání dotace. 

Účtováním a vykazováním dotací se zabývá jednak Český účetní standard č. 017 – Zúčtovací vztahy a dále je tato problematika upravena v Interpretaci Národní účetní rady č. I-14 – Okamžik vykázání nároku na přijetí nebo vrácení dotace. Interpretace NÚR jsou ale na rozdíl od ČÚS nezávazné – jedná se pouze o soubor doporučení. 

V ČÚS je definováno, že: „nezpochybnitelném právním nároku na dotaci se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 37 – Jiné pohledávky a závazky a ve prospěch účtu ve skupině 34 – Zúčtování daní a dotací. O použití dotace k úhradě nákladů se účtuje na vrub příslušného účtu ve skupině 34 – Zúčtování daní a dotací a ve prospěch ostatních provozních nebo finančních nákladů, …“  

Důležité je potom označení nezpochybnitelného nároku. Okamžik zaúčtování nezpochybnitelného nároku je potom den schválení žádosti. V rámci programu COVID Nájemné bylo totiž zapotřebí splnit i další podmínky, aby mohla být dotace poskytnuta, a to např. úhrada 50 % rozhodného nájemného, existující nájemní vztah a další. Až splněním všech podmínek a následným schválením žádosti se dotace může považovat za nezpochybnitelnou.

Vzhledem k tomu, že žádosti bylo možné podávat až od roku 2021, nemohl nezpochybnitelný nárok vzniknout již v roce 2020, a proto se o nároku na dotaci účtuje až v roce následujícím.

Příklad

Žadatel zaslal žádost o podporu COVID Nájemné – Výzva 3 dne 15. ledna 2021. Po vyhodnocení podmínek programu byla podpora schválena a dorazilo Rozhodnutí o schválení žádosti dne 2. února 2021. 20. února 2021 byla dotace připsána na bankovní účet žadatele. Měsíční nájemné stanovené smlouvou bylo 50 000 Kč bez DPH.

Zaúčtování nákladů na nájemné – rok 2020
Datum účetního případu Popis Částka MD D
15.11.2020 Předpis nájemného na 10–12/2020 150 000 Kč 518 321
15.11.2020 DPH nájemné 10–12/2020 31 500 Kč 343 321
20.12.2020 Úhrada 50 % rozhodného nájemného 75 000 Kč 321 221

V roce 2020 jsou tedy zaúčtovány náklady za nájemné, kdy dochází ke snížení hospodářského výsledku. 

Zaúčtování nároku na dotaci – rok 2021
Datum účetního případu Popis Částka MD D
2.2.2021 Nezpochybnitelný nárok na dotaci – schválení MPO 75 000 Kč 378 346
2.2.2021 Zaúčtování dotace do výnosů 75 000 Kč 346 648
20.2.2021 Připsání dotace na BÚ  75 000 Kč 221 378
21.2.2021 Doplatek dlužného nájemného 106 500 Kč 321 221

Po schválení žádosti v roce následujícím pak bude zúčtován nárok na dotaci a tato dotace bude zaúčtována do výnosů. Ačkoli se tedy dotace – konkrétně potom dotační titul COVID Nájemné týká období roku 2020, ve výnosech se zobrazí až v roce 2021. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).