Hlavní navigace

Kniha jízd nebyla zrušena, jde jen o nafouknutou bublinu

11. 1. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Jásot podnikatelů při zrušení povinnosti vést tzv. knihu jízd dozněl. Pro mnoho z nich se nic nemění. Výdajový paušál totiž jako dostatečná evidence pro uplatnění nároku na odpočet DPH neposlouží. Přesto se nejmenším podnikatelům může vyplatit.

Malí a střední podnikatelé si mohou od nového roku ulehčit administrativu. Vděčí za to změně zákona o daních z příjmů, která ve svém důsledku nahrazuje povinnost vést tzv. knihu jízd možností uplatnit paušální výdaj na spotřebované pohonné hmoty a parkovné. Přínosné je to ale především pro nejmenší podnikatele, kteří toho mnoho nenajezdí a nejsou plátci DPH. Výhodné to je pro podnikatele, který měsíčně najede přibližně do 800 kilometrů. Kdo jezdí víc, výdajový paušál se mu nevyplatí, prohlásil pro business server Podnikatel.cz Bedřich Danda, předseda Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR. Čtěte více: Knihu jízd nepalte, ne každému se výdajový paušál vyplatí

Zákon říká:

Podle ustanovení § 24 odst. 2 písm. zt zákona o daních z příjmů může poplatník namísto skutečných prokázaných výdajů na spotřebu pohonných hmot a parkovného použít paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem ve výši 5000 Kč za každý měsíc, ve kterém toto vozidlo využíval k podnikání a současně nepřenechal ani po část měsíce k užívání jiné osobě.

Jestliže je vozidlo využíváno i pro soukromé účely, je možné uplatnit pouze část paušálního výdaje, a to ve výši 80 % z této částky, tedy maximálně 4000 Kč (tzv. krácený paušální výdaj na dopravu). Při odpisování takového vozidla bude rovněž daňově uznatelná pouze osmdesátiprocentní část z odpisů.

Paušál je možné využít v příslušném kalendářním měsíci na maximálně 3 vlastní vozidla nebo vozidla v nájmu. Silničním vozidlem je přitom myšlen nejen osobní automobil, ale i motocykl, čtyřkolka, autobus nebo nákladní automobil. Čtěte více: Kniha jízd přispívá k větší průkaznosti výdajů

Nejen plátci DPH narazí

K vládou slibovanému zjednodušování administrativy tak dochází jen velmi pozvolna. Jde bohužel jen o nafouknutou bublinu na téma snižování administrativní zátěže podnikatelů, potvrdila business serveru Podnikatel.cz prohlášení Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR její generální ředitelka Eva Svobodová. Souhlasí s ní i Jiří Kotous, zástupce ředitelky Finančního ředitelství v Ústí nad Labem. Paušál na dopravu nebude mít pro podnikatele ve skutečnosti takový dopad na zrušení povinnosti vést evidenci jízd (knihu jízd), jak by se na první pohled zdálo, uvedl pro business server Podnikatel.cz.

Změna zákona totiž neříká nic o tom, že se ruší povinná evidence jízd nebo povinnost hodnověrně prokázat, že vozidlo bylo v daném období používáno k legálně povolené podnikatelské činnosti. Podnikatelé tedy musí nejen pro daňové účely (DPH a silniční daň), ale také pro dodržování bezpečnosti práce řidiče i nadále podrobně dokládat využití vozidla. A právě k tomu je vhodná kniha jízd, nikoliv výdajový paušál. Užití paušálních výdajů na provoz silničního motorového vozidla pro účely daně z příjmů neprokazuje pro účely daně z přidané hodnoty správnost uplatněného nároku na odpočet DPH, potvrzuje pro business server Podnikatel.cz tisková mluvčí Finančního ředitelství v Ostravě Petra Homolová. Čtěte více: Zrušení knihy jízd podnikatelům evidenci neulehčí

Soukromé dopravce a podnikatele, kteří absolvují mnoho služebních cest nebo používají více než tři vozidla, tak změna zákona téměř nezasáhne. Ministerstvo průmyslu a obchodu navíc přiznává, že finanční limit paušálů na dopravu byl stanoven tak, aby vyhovoval právě nejmenším podnikatelským subjektům. Těch jsou řádově desítky tisíc, tvrdí Matyáš Vitík, tiskový mluvčí MPO. S konkrétním číslem přichází i Bedřich Danda. Počítáme, že tuto možnost vzhledem k zjednodušené administrativě využije přibližně 20 procent podnikatelů – živnostníků, odhaduje.

Knihu jízd...:

Kdy se výdajový paušál vyplatí?

Viditelným kladem možnosti nahradit knihu jízd používáním výdajových paušálů je tedy snížení administrativní povinnosti podnikatelů vůči státu. Podnikatel, který si zvolí jednorázový paušální odpočet, nebude muset evidovat každou jízdu služebním autem. To mu ušetří čas a s tím spojené náklady, obhajuje pozitiva Vitík. Je tedy na podnikateli, aby zvážil, zda je pro něj výhodnější podrobně evidovat jízdy služebních aut nebo výdaje na provoz vozidla paušalizovat.

Výdajový paušál může být kupříkladu výhodný i pro ty podnikatele, kteří mají více než jedno vozidlo a tato další (maximálně dvě) vozidla používají převážně pro soukromou potřebu. Podle zákona o daních z příjmů totiž v případě, že u jednoho vozidla uplatňuje podnikatel tzv. krácený výdajový paušál, platí, že ostatní dvě vozidla použil výlučně pro své podnikání, tj. nepoužil je pro soukromou potřebu. U těchto vozidel tedy může použít nekrácený výdajový paušál, říká pro business server Podnikatel.cz Michaela Thelenová z oddělení Daňového poradenství společnosti KPMG. Čtěte více: Vše, co potřebujete vědět o výdajových paušálech

Při rozhodování by však podnikatel neměl kromě výdajů na pohonné hmoty a parkovné zapomínat i na další faktory. Jedním takovým je například i to, jestli podnikatel zařadí automobil do obchodního majetku či nikoliv. Pokud podnikatel osobní automobil do obchodního majetku zařadí, může si uplatnit veškeré výdaje, které s používáním tohoto majetku souvisí, například odpisy majetku, náklady na opravy, údržbu a jiné vybavení, a k těmto nákladům si připočte náklady na pohonné hmoty v poměru pracovních jízd, radí pro business server Podnikatel.cz Lenka Mrázová, ředitelka v oddělení Daňových a právních služeb společnosti Pricewaterhou­seCoopers.

školení účto leden 23 Kučerová

V případě, že si podnikatel automobil ponechá ve svém osobním vlastnictví, nemůže sice účtovat odpisy a náklady na opravu a údržbu, ale může alespoň jako daňově uznatelné výdaje uplatnit základní náhradu a náhradu za spotřebované pohonné hmoty. Základní náhrada pro letošní rok činí podle zákoníku práce 3,90 Kč za každý ujetý kilometr na pracovní cestě. Jako náklady na pohonné hmoty může podnikatel použít skutečné výdaje, nebo průměrnou cenu pohonných hmot uvedenou v pokynu ministerstva financí. Čtěte více: Podnikatel na cestách. Jak uplatnit cestovné do nákladů?

Lenka Mrázová shrnuje, na co všechno by se měl podnikatel při rozhodování ohlížet:

  • na cenu vozidla
  • na předpokládané ujeté kilometry
  • na poměr soukromých jízd
  • na předpokládané opravy či jiné náklady
  • na plány s majetkem (při prodeji automobilu v osobním vlastnictví je příjem osvobozen od daně z příjmu)
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).