Hlavní navigace

Vše, co potřebujete vědět o výdajových paušálech

22. 9. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Jak zjistit základ daně bez povinnosti prokazovat výdaje? Snadno a rychle díky paušálním výdajům. A podnikatelé se mohou radovat, v roce 2009 je tento způsob zjištění základu daně ještě výhodnější.

Podnikatelé si chtějí v klidu dělat svou práci a netrápit se nad doklady a zpracováním účetnictví s obavami, že není základ daně stanoven bezchybně. Základ daně OSVČ zjistí i bez přímého prokazování výdajů díky výdajovým paušálům. Dobrou zprávou je, že prezident Václav Klaus v srpnu podepsal novelu zákona, která umožní už v roce 2009 uplatnit vyšší výdaje. Výdajové paušály šly nahoru, OSVČ tak mohou snížit svůj základ daně a ušetří na daních.

Čtěte více: Poslanci propašovali vyšší výdajové paušály přes značení lihu

Princip uplatnění paušálních výdajů je prostý

Co je lákavé na uplatnění paušálních výdajů? Jednoduchost. Poplatník, který uplatní při zjištění základu daně paušální výdaje, neprokazuje skutečně vynaložené výdaje. Dosažené příjmy snižuje odečtením povolené procentní částky podle typu příjmů. Nezáleží, v jaké výši byly skutečné výdaje podnikatele. Ať jsou jakékoli, podnikatel může odepsat maximálně to, co předepisuje zákon.

Čtěte více: Uplatnění výdajů procentem z příjmů

Pokud má nějaká osoba více druhů příjmů, uplatní paušální výdaje buď na všechno nebo bude u všech činností prokazovat skutečné výdaje. Kombinovat paušální výdaje a skutečné výdaje u jedné osoby – poplatníka daně – nelze.

Výdajový paušál se pro rok 2009 zvýšil, polepšili si téměř všichni. OSVČ budou v daňovém přiznání za rok 2009 danit méně než polovinu příjmů.

Limity paušálních výdajů
Samostatná výdělečná činnost Výdajový paušál 2009 Výdajový paušál 2008
Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství 80 % 80 %
Příjmy ze živností řemeslných 80 % 60 %
Živnosti volné, vázané a koncesované 60 % 50 %
Podnikání podle zvláštních předpisů 60 % 40 %
Příjmy z užití nebo poskytnutí práv průmyslového nebo jiné duševního vlastnictví, z autorských práv 60 % 40 %
Příjmy z výkonu nezávislých povolání 60 % 40 %
Příjmy znalce, tlumočníka, rozhodce 60 % 40 %
Příjmy insolvenčního správce 60 % 40 %

Druhy příjmů ze samostatné výdělečné činnosti upravuje § 7 Zákona o daních z příjmů. Nové limity, které lze použít zpětně již za rok 2009, potěšily téměř všechny, u většiny činností dochází k navýšení výdajových limitů o 10 až 20 %. A to už je změna, která se při stanovení základu daně projeví.

Předpokládám, že se okruh podnikatelů, kteří využijí možnost paušálních výdajů zvětší, uvádí účetní specialista Bohumil Kratochvíl a dodává: Podnikatelé tak budou hledat i úspory v nákladech za vedení daňové evidence nebo účetnictví.

Paušální výdaje zahrnují vše. Podnikatel, který se pro paušální výdaje rozhodne, musí počítat s tím, že do procentuelního vyjádření již spadají veškeré výdaje na nákup, provozní výdaje, cestovné, mzdy, ale také třeba odpisy dlouhodobého majetku. Výdaje nelze navýšit ani o sociální, zdravotní či nemocenské pojištění OSVČ, tak jako to bývalo do roku 2007.

Výdajový paušál mohou použít i osoby, které mají příjmy z pronájmu. U příjmů z pronájmu se výdajový paušál nemění, zůstává na 30 % z příjmu.

Čtěte více: Jak na zdanění honorářů z více vydavatelství měsíčně

Proč si podnikatelé paušální výdaje chválí? Systém je snadný a přehledný

Nespornou výhodou paušálních výdajů je minimální administrativní náročnost. OSVČ prokazuje pouze příjmy. OSVČ tedy povinně vede záznamy o příjmech a dále evidenci vzniklých pohledávek. Provozuje-li osoba více činností a procentuelní výše paušálních výdajů se pro tyto činnosti liší, musí OSVČ vést evidenci příjmů odděleně pro každou činnost.

Čtěte více: Z diskuze: Vše o fakturách a fakturaci

Výdaje podnikatel de facto neprokazuje. Dokládá jen skutečnost, že uplatněné procento výdajů odpovídá charakteru jeho příjmů.

Účetní specialista a lektor Bohumil Kratochvíl připomíná i další výhodu paušálních výdajů: Paušální výdaje jsou výhodné pro okruh osob, které nemají ke své podnikatelské činnosti velkou možnost tvorby běžných daňových výdajů. A uvádí hned také příklad: Paušální výdaje využijí lidé, kteří provozují třeba lektorskou činnost nebo poradenství.

Čtěte více: Chci uspořádat rekvalifikační kurz, jak na to?

Podnikatel jistě ocení, že nemusí archivovat doklady za výdaje. OSVČ nevede daňovou evidenci, nemusí tedy případně obhajovat uplatněné výdaje, nemusí prokazovat účel vynaložených peněz. OSVČ, která uplatňuje výdaje paušálem musí jen umět počítat procenta.

Jaký máte názor na výši daní z příjmů fyzických osob?

Navíc, podnikatel, který uplatní výdaje paušálem, si kdykoli může bez konzultace s daňovým poradcem či účetní stanovit odhad daňové povinnosti.

Nejvyšší paušální výdaje jsou přiznány osobám, kteří mají příjmy z řemeslné živnosti a příjmy z podnikání v oblasti zemědělské výroby, vodního a lesního hospodářství. Výdajový paušál činní 80 % z příjmů.

Kupříkladu řemeslník, který dosáhl příjmů (tržeb) 300 tisíc korun, ví, že je jeho hospodářský výsledek, který bude sloužit jako dílčí základ daně, 20 % z této částky.

Příjmy 300 000 Kč – výdaje 240 000 Kč (tj. 80 % z 300 000 Kč) = 60 000 Kč. Řemeslník se tak snadno, rychle a bez větších znalostí o daních dopočítá, jaký hospodářský výsledek bude muset zdanit.

Podnikateli stačí jen kus papíru a tužka

Evidence je opravdu snadná. Stačí si sepsat na papír příjmy. Do příjmů se zahrnují příjmy peněžní, které podnikatel převzal v hotovosti nebo na účet. Zdaňují se však i příjmy nepeněžní. Dále si OSVČ vede v souvislosti se samostatnou výdělečnou činností knihu pohledávek. Pro evidenci jsou podstatné především ty, které nebyly zaplaceny do konce roku. Příjmy je nutno doložit doklady. Evidence výdajů není nutná.

Administrativa se rozrůstá podnikatelům, kteří mají zaměstnance. Ačkoli údaje nejsou důležité vzhledem k zjištění základu daně z příjmů, podnikatel vede mzdovou evidenci.

Čtěte více: Daňový rébus: skutečné výdaje nebo výdaje procentem z příjmu?

OSVČ by si měla, spíše pro své vlastní účely, evidovat zaplacené zálohy na zdravotní a sociální pojištění. Tyto údaje jsou potřebné pro vyplnění Přehledu o příjmech a výdajích při ročním vyúčtování pojistného.

Ani plátci DPH nejsou ošizeni o možnost uplatnit výdaje procentem z příjmů. Podnikatel, plátce DPH, může uplatnit výdaje paušálem, ale zároveň musí vést pomocnou evidenci k DPH a archivovat daňové doklady.

Čtěte více: Výdaje v paušální výši může uplatnit i plátce DPH

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).