Hlavní navigace

Končí lhůta pro papírová přiznání za rok 2020. Máme souhrn všeho potřebného

3. 5. 2021
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Dnes vyprší lhůta pro podání daňového přiznání v papírové podobě k dani z příjmů za rok 2020. Připravili jsme souhrn všeho důležitého, a to včetně formulářů.

Nově mohou poplatníci přiznání podat skrze online finanční úřad. Další novinkou je možnost prodloužit si lhůtu pro přiznání elektronickým podáním. Kdo tak nestihne podat přiznání do dneška, může se pokutám vyhnout tím, že do začátku června podá přiznání elektronicky.

Co se dozvíte v článku
 1. Kdo musí přiznání podat?
 2. Jak si lhůtu prodloužit
 3. Jak přiznání podat
 4. Kdo má povinné elektronické přiznání
 5. Stahujte formulář daňového přiznání včetně přehledů
 6. Jak daň zaplatit
 7. Jaké slevy a nezdanitelné částky lze využít
 8. Jak zdanit covidové podpory

Kdo musí přiznání podat?

Daňové přiznání podává dle § 38g zákona o daních z příjmů každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Daňové přiznání rovněž podávají poplatníci, kteří vykazují daňovou ztrátu, a to nezávisle na výši příjmů. Daňové přiznání dále podávají daňoví nerezidenti, kteří uplatňují slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) nebo daňové zvýhodnění anebo nezdanitelnou část základu daně.

Daňové přiznání je povinen podat také poplatník, jehož plátce daně oznámil dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním poplatníka správci daně a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu podle § 38i odst. 5 písm. b).

Daňové přiznání se týká také poplatníka, kterému byly vyplaceny nebo který jiným způsobem obdržel příjmy ze závislé činnosti za uplynulá léta, které se nepovažovaly za jeho příjmy ve zdaňovacím období, kdy byly zúčtovány plátcem daně v jeho prospěch.

Přiznání musí řešit i poplatník s příjmy ze závislé činnosti, který uplatňuje pro snížení základu daně hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého do zahraničí. Přiznání vyplňují i lidé, kteří platí solidární daň. Povinnost podat přiznání mají ale pouze ti, jejichž příjmy za rok 2020 překročily limit 1 672 080 Kč. Komu se zvýšily pouze zálohy na daň, ale nikoli samotná daň, ten přiznání podávat nemusí a může si nechat udělat roční zúčtování záloh.

V neposlední řadě je daňové přiznání povinen podat poplatník, u kterého došlo k výplatě pojistného plnění ze soukromého životního pojištění, jiného příjmu, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, nebo k předčasnému ukončení pojistné smlouvy soukromého životního pojištění, v důsledku kterých došlo ke vzniku povinnosti zdanit příjem ze závislé činnosti.

Daňové přiznání musí za rok 2020 podat i OSVČ, které se přihlásily k paušální dani. Paušální režim platí až pro rok 2021 a zálohy na paušální daň placené v letošním roce jsou zálohami roku 2021 a živnostníci tudíž musí za rok 2020 přiznání k dani z příjmů podat. Podle finanční správy to patří mezi jeden z nejčastějších omylů ohledně daňových přiznání.

Psali jsme: Kdo musí podat daňové přiznání za rok 2020? A komu se to vyplatí, i když nemusí? 

Jak si lhůtu prodloužit

Lhůta pro podání přiznání v papírové podobě končí až dnes (3. května). Vláda totiž na začátku března posunula lhůtu pro přiznání pro všechny o jeden měsíc. K prodloužení lhůt opět, stejně jako v loňském roce, došlo skrze prominutí pokut za pozdně podané daňové přiznání a také doplatek daně z příjmů. Pozor tedy na to, že odpustek platí jen tehdy, pokud přiznání a doplatek stihnete v náhradním termínu podat a zaplatit. Pokud nikoli, sankce se vám budou počítat už od dubna.

Od letoška ovšem platí změny sankcí. U podání daňového přiznání liberační lhůta zůstala na 5 pracovních dnech, o které se lze beztrestně opozdit, a navíc se zvýšila minimální hranice pro vznik pokuty při pozdním podání z 200 Kč na 1000 Kč. Pokud tak penále nedosáhne 1000 Kč, poplatník jej platit nemusí. U pozdního doplacení daně se sice dřívější lhůta, o kterou se lze beztrestně opozdit, čtyř pracovních dnů zkrátila na tři kalendářní dny, ale stejně jako u sankcí za pozdní podání přiznání se úrok nepředepíše a nevzniká povinnost jej uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 1000 Kč.

Dále klesl úrok z prodlení, který platí při zpoždění poplatníci. Nově se totiž odvíjí od výše úroku z prodlení podle občanského zákoníku, která je ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, + 8 procentních bodů. Dle dřívější úpravy daňového řádu přitom musel poplatník platit repo sazbu stanovenou Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, + 14 procentních bodů. Úrok z prodlení se tak snížil o 6 p. b.

Zároveň od letoška platí novinka, že ti, kdo podají daňové přiznání elektronicky, mají lhůtu pro podání daňového přiznání prodlouženou o měsíc. Kdo tedy nestihne dnešní termín pro papírové přiznání, může se jakýmkoli sankcím vyhnout, pokud podá do 1. června. Kdo by navíc nestihl ani červnový termín, může se případné pokutě vyhnout využitím daňového poradce a tím si lhůtu prodloužit o další měsíc do 1. července. Od letošního roku už totiž není nutné doručovat na finanční úřad plnou moc daňovému poradci před uplynutím tříměsíční lhůty. Nově stačí, když je dodána až s přiznáním.

Jak přiznání podat

Daňové přiznání lze podat elektronicky, v papírové podobě poštou nebo osobně na podatelnách finančních úřadů. Nově lze využít u elektronického podání tzv. online finanční úřad na portálu MOJE daně a mít tak v přiznání i předvyplněné údaje. Do online finančního úřadu se poplatník může přihlásit hned několika způsoby. K dispozici je přihlášení přes tzv. e-Identitu. To je možné pomocí elektronického občanského průkazu s čipem, službou MojeID a také prostřednictvím bankovní identity.

Tu v současné době nabízí 5 bank:

 • Česká spořitelna
 • ČSOB
 • Komerční banka
 • Air Bank
 • Moneta

Bankovní identitu si lze zřídit v internetovém bankovnictví banky. Dále je možné se přihlásit skrze datovou schránku. Pokud uživatel nevybere ani jednu z možností, může si nechat vygenerovat osobní přístupové údaje přímo od finančního úřadu, které si poplatník na úřadu vyzvedne. Při ověření identity tak už uživatel nebude muset při podávání i placení daní cokoli dalšího prokazovat.

Psali jsme: Jak na přiznání skrze MOJE daně? Starý formulář má nové funkcionality

Kdo má povinné elektronické přiznání

Pozor ovšem na to, že někteří podnikatelé si nemohou vybrat a musí podat přiznání elektronicky. Konkrétně jde o ty, kdo mají zpřístupněnou datovou schránku na základě zákona (tedy typicky firmy nebo vybrané profese) nebo mají za povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Kdo přiznání elektronicky nepodá, ačkoli to měl za povinnost, může dostat pokutu 1000 Kč (oproti loňsku se pokuta snížila na polovinu).

Stahujte formulář daňového přiznání včetně přehledů

Daňové přiznání s přehledy pro OSSZ a ZP s exportem XML obsahuje: 

 • daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob určené těm, kteří vedou účetnictví, 
 • účetní závěrku, 
 • přehledy pro správu sociálního zabezpečení

Daňové přiznání s přehledy pro OSSZ a ZP s exportem do XML obsahuje: 

 • daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro ty, kteří uplatňují paušální výdaje nebo vedou daňovou evidenci, 
 • přehledy pro správu sociálního zabezpečení 
 • přehled pro zdravotní pojišťovny

Jak daň zaplatit

Také způsobů, jakým doplatit daň z příjmů, mají podnikatelé hned několik:

 • bankovní převod
 • zahraniční platba (pokud je podnikatel dlouhodobě v zahraničí a nemá přístup k českému účtu)
 • platba poštovní poukázkou typu „A“, fyzické osoby mohou u daně z příjmů využít také bezplatnou daňovou složenkou
 • hotově na pobočkách České národní banky
 • hotově na pokladně finančního úřadu

Kdo se rozhodne daň zaplatit skrze internetové bankovnictví či složenkou, musí kromě čísla účtu správně vyplnit i variabilní symbol. Tím je DIČ, pokud jej podnikatel má, nebo rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, nebo IČ. Ať už se podnikatel rozhodne daň zaplatit složenkou nebo skrze internetové bankovnictví, potřebuje znát čísla bankovních účtů finančních úřadů:

Bankovní účty pro daně z příjmů
Název finančního úřadu Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
FÚ pro hlavní město Prahu 7704–77628031/0710 721–77628031/0710 713–77628031/0710
FÚ pro Středočeský kraj 7704–77628111/0710 721–77628111/0710 713–77628111/0710
FÚ pro Jihočeský kraj 7704–77627231/0710 721–77627231/0710 713–77627231/0710
FÚ pro Plzeňský kraj 7704–77627311/0710 721–77627311/0710 713– 77627311/0710
FÚ pro Karlovarský kraj 7704–77629341/0710 721–77629341/0710 713–77629341/0710
FÚ pro Ústecký kraj 7704–77621411/0710 721–77621411/0710 713–77621411/0710
FÚ pro Liberecký kraj 7704–77628461/0710 721–77628461/0710 713–77628461/0710
FÚ pro Královehradecký kraj 7704–77626511/0710 721–77626511/0710 713–77626511/0710
FÚ pro Pardubický kraj 7704–77622561/0710 721–77622561/0710 713–77622561/0710
FÚ pro Kraj Vysočina 7704–67626681/0710 721–67626681/0710 713–67626681/0710
FÚ pro Jihomoravský kraj 7704–77628621/0710 721–77628621/0710 713–77628621/0710
FÚ pro Olomoucký kraj 7704–47623811/0710 721–47623811/0710 713–47623811/0710
FÚ pro Moravskoslezský kraj 7704–77621761/0710 721–77621761/0710 713–77621761/0710
FÚ pro Zlínský kraj 7704–47620661/0710 721–47620661/0710 713–47620661/0710
Specializovaný finanční úřad 7704–77620021/0710 713–77620021/0710

Jaké slevy a nezdanitelné částky lze využít

Co se týče samotného výpočtu daně, nic se neměnilo. U slev na dani a nezdanitelných částek došlo k několika drobným změnám. Díky zvýšení minimální mzdy se zvýšilo tzv. školkovné na 14 600 Kč a u bezúplatných plnění se zvýšil limit pro využití na 30 % základu daně.

Přehled slev na dani a zvýhodnění

V daňovém přiznání za rok 2020 můžete dle § 35ba a § 35c zákona o daních z příjmů uplatnit tyto slevy a zvýhodnění:

 • Základní sleva na poplatníka
 • Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti (roční sleva)
 • Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu
 • Sleva držitele průkazu ZTP/P
 • Sleva pro studenta
 • Sleva za umístění dítěte (roční sleva)
 • Sleva na evidenci tržeb (pouze v daňovém přiznání)
 • Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Souhrn nezdanitelných částí základu daně

Nezdanitelné části základu daně upravuje § 15 zákona o daních z příjmů. Jedná se o:

skoleni_18_3

 • bezúplatná plnění (dříve označované jako dary),
 • úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru,
 • pojistné na penzijní připojištění,
 • pojistné na soukromé životní pojištění,
 • členské odborové příspěvky,
 • příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání.

Psali jsme: Daňové přiznání 2021 za rok 2020: Přehled slev na dani a nezdanitelných částek

Jak zdanit covidové podpory

Poplatníci často řeší, které z podpor se počítají do vlastního příjmu manžela nebo manželky. Finanční správa proto připravila základní shrnutí v přehledné tabulce:

Covidové podpory v daňovém přiznání
Obdržený příjem Jedná se o příjem zdanitelný Započítává se do vlastního
příjmu manžela/manželky
Jednorázový příspěvek důchodcům Ne Ne
Kompenzační bonus Ne Ano
Ošetřovné pro OSVČ Ne Ano
Provozní dotace v souvislosti s COVID – 19 Ano Ano
Antivirus pro OSVČ se zaměstnanci Ne Ano

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).