Hlavní navigace

Končí lhůta pro papírová přiznání za rok 2023. Máme velký souhrn všeho podstatného

2. 4. 2024
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Dnes končí lhůta pro podání daňového přiznání v papírové podobě k dani z příjmů za rok 2023. Připravili jsme souhrn všeho důležitého, a to včetně formulářů.

Už několik let platí, že si poplatníci mohou prodloužit termín pro daňové přiznání elektronickým podáním. Kdo tak nestihne podat přiznání do dneška, může se pokutám vyhnout tím, že do 2. května podá přiznání elektronicky. Pozor ovšem na to, že většina OSVČ musí přiznání podat právě elektronicky.

Co se dozvíte v článku
 1. Kdo musí přiznání podat?
 2. Jak si lhůtu prodloužit
 3. Jak přiznání podat
 4. Kdo má povinné elektronické přiznání
 5. Stahujte formulář daňového přiznání včetně přehledů
 6. Dokdy daň doplatit
 7. Jak daň zaplatit
 8. Jaké slevy a nezdanitelné částky lze využít
 9. Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – podnikajících
 10. Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nepodnikajících
 11. Stahujte přiznání k dani z příjmů právnických osob

Kdo musí přiznání podat?

Daňové přiznání podává dle § 38g zákona o daních z příjmů každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 50 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Daňové přiznání rovněž podávají poplatníci, kteří vykazují daňovou ztrátu, a to nezávisle na výši příjmů. Daňové přiznání dále podávají daňoví nerezidenti, kteří uplatňují slevu na dani podle § 35ba odst. 1 písm. b) až e) nebo daňové zvýhodnění anebo nezdanitelnou část základu daně.

Daňové přiznání je povinen podat také poplatník, jehož plátce daně oznámil dlužnou částku na dani nebo neoprávněně vyplacenou částku na daňovém bonusu vzniklou zaviněním poplatníka správci daně a předal doklady potřebné k vybrání vzniklého rozdílu podle § 38i odst. 5 písm. b).

Daňové přiznání musí za rok 2023 podat i OSVČ, které se nově přihlásily k paušální dani. Paušální režim platí až pro rok 2024 a zálohy na paušální daň placené v letošním roce jsou zálohami roku 2024, a živnostníci tudíž musí za rok 2023 přiznání k dani z příjmů podat. Podle finanční správy to patří mezi jeden z nejčastějších omylů ohledně daňových přiznání.

Kdo všechno musí podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2023? Přečtěte si také:

Kdo všechno musí podat daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2023?

Jak si lhůtu prodloužit

Lhůta pro podání přiznání v papírové podobě končí 2. dubna. U podání daňového přiznání ale platí liberační lhůta 5 pracovních dnů, o které se lze beztrestně opozdit. Navíc je stanovena minimální hranice pro vznik pokuty při pozdním podání na úrovni 1000 Kč. Pokud tak penále nedosáhne 1000 Kč, poplatník jej platit nemusí. 

Zároveň platí, že ti, kdo podají daňové přiznání elektronicky, mají lhůtu pro podání daňového přiznání prodlouženou o měsíc. Kdo tedy nestihne dnešní termín pro papírové přiznání, může se jakýmkoli sankcím vyhnout, pokud podá do 2. května. Kdo by navíc nestihl ani květnový termín, může se případné pokutě vyhnout využitím daňového poradce a tím si lhůtu prodloužit o další měsíce do 3. července. Od předloňského roku už totiž není nutné doručovat na finanční úřad plnou moc daňovému poradci před uplynutím tříměsíční lhůty. Stačí, když je dodána až s přiznáním.

Stahujte naše interaktivní formuláře pro daň z příjmů

Podnikám a vedu daňovou evidenci / uplatňuji paušál (Daňové přiznání s přehledy pro OSSZ a ZP s exportem do XML obsahuje: daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro ty, kteří uplatňují paušální výdaje nebo vedou daňovou evidenci,  přehledy pro správu sociálního zabezpečení a přehled pro zdravotní pojišťovny)

Podnikám a vedu účetnictví (Daňové přiznání s přehledy pro OSSZ a ZP s exportem XML obsahuje: daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob určené těm, kteří vedou účetnictví, účetní závěrku a přehledy pro správu sociálního zabezpečení)

Nepodnikám a mám více zdrojů příjmu (Daňové přiznání s exportem XML obsahuje pouze daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bez přehledů pro OSSZ a ZP a je tedy primárně určeno poplatníkům, kteří nepodnikají a nemají příjmy dle § 7 zákona o DzP.)

Nepodnikám a jsem pouze zaměstnanec (Zjednodušené daňové přiznání pro fyzické osoby mající příjmy pouze ze zaměstnání v ČR, pokud potřebujete export do XML pro datovou schránku, vyberte si prosím jinou variantu formuláře)

Jak přiznání podat

Daňové přiznání lze podat elektronicky, v papírové podobě poštou nebo osobně na podatelnách finančních úřadů. Lze také využít u elektronického podání tzv. online finanční úřad na portálu MOJE daně a mít tak v přiznání i předvyplněné údaje. Do online finančního úřadu se poplatník může přihlásit hned několika způsoby. K dispozici je přihlášení přes tzv. e-Identitu. To je možné pomocí elektronického občanského průkazu s čipem, službou MojeID a také prostřednictvím bankovní identity.

Bankovní identitu si lze zřídit v internetovém bankovnictví banky. Dále je možné se přihlásit skrze datovou schránku. Pokud uživatel nevybere ani jednu z možností, může si nechat vygenerovat osobní přístupové údaje přímo od finančního úřadu, které si poplatník na úřadu vyzvedne. Při ověření identity tak už uživatel nebude muset při podávání i placení daní cokoli dalšího prokazovat.

Kdo má povinné elektronické přiznání

Pozor ovšem na to, že většina OSVČ si od loňského roku nemůže vybrat a musí podat přiznání elektronicky. Konkrétně jde o ty, kdo mají zpřístupněnou datovou schránku na základě zákona (od roku 2023 všechny OSVČ s IČO) nebo mají za povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Kdo přiznání elektronicky nepodá, ačkoli to měl za povinnost, může dostat pokutu 1000 Kč.

Většina OSVČ má povinné online přiznání, nemusí ho ale podat přes datovou schránku Přečtěte si také:

Většina OSVČ má povinné online přiznání, nemusí ho ale podat přes datovou schránku

Stahujte formulář daňového přiznání včetně přehledů

Daňové přiznání s přehledy pro OSSZ a ZP s exportem XML obsahuje: 

 • daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob určené těm, kteří vedou účetnictví, 
 • účetní závěrku, 
 • přehledy pro správu sociálního zabezpečení

Daňové přiznání s přehledy pro OSSZ a ZP s exportem do XML obsahuje: 

 • daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro ty, kteří uplatňují paušální výdaje nebo vedou daňovou evidenci, 
 • přehledy pro správu sociálního zabezpečení 
 • přehled pro zdravotní pojišťovny

Dokdy daň doplatit

Jestliže vám vyjde daňový nedoplatek, musíte jej uhradit ve stejném termínu jako pro podání přiznání. U pozdního doplacení existuje liberační lhůta 3 kalendářní dnů, o které se lze beztrestně opozdit. Stejně jako u sankcí za pozdní podání přiznání se úrok nepředepíše a nevzniká povinnost jej uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jednoho druhu daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 1000 Kč.

Jak daň zaplatit

Také způsobů, jakým doplatit daň z příjmů, mají podnikatelé hned několik:

 • bankovní převod
 • zahraniční platba (pokud je podnikatel dlouhodobě v zahraničí a nemá přístup k českému účtu)
 • platba poštovní poukázkou typu „A“
 • hotově na pobočkách České národní banky
 • hotově na pokladně finančního úřadu

Kdo se rozhodne daň zaplatit skrze internetové bankovnictví či složenkou, musí kromě čísla účtu správně vyplnit i variabilní symbol. Tím je DIČ, pokud jej podnikatel má, nebo rodné číslo, a to bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, nebo IČ. Ať už se podnikatel rozhodne daň zaplatit složenkou nebo skrze internetové bankovnictví, potřebuje znát čísla bankovních účtů finančních úřadů:

Bankovní účty pro daně z příjmů
Název finančního úřadu Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
FÚ pro hlavní město Prahu 7704–77628031/0710 721–77628031/0710 713–77628031/0710
FÚ pro Středočeský kraj 7704–77628111/0710 721–77628111/0710 713–77628111/0710
FÚ pro Jihočeský kraj 7704–77627231/0710 721–77627231/0710 713–77627231/0710
FÚ pro Plzeňský kraj 7704–77627311/0710 721–77627311/0710 713– 77627311/0710
FÚ pro Karlovarský kraj 7704–77629341/0710 721–77629341/0710 713–77629341/0710
FÚ pro Ústecký kraj 7704–77621411/0710 721–77621411/0710 713–77621411/0710
FÚ pro Liberecký kraj 7704–77628461/0710 721–77628461/0710 713–77628461/0710
FÚ pro Královehradecký kraj 7704–77626511/0710 721–77626511/0710 713–77626511/0710
FÚ pro Pardubický kraj 7704–77622561/0710 721–77622561/0710 713–77622561/0710
FÚ pro Kraj Vysočina 7704–67626681/0710 721–67626681/0710 713–67626681/0710
FÚ pro Jihomoravský kraj 7704–77628621/0710 721–77628621/0710 713–77628621/0710
FÚ pro Olomoucký kraj 7704–47623811/0710 721–47623811/0710 713–47623811/0710
FÚ pro Moravskoslezský kraj 7704–77621761/0710 721–77621761/0710 713–77621761/0710
FÚ pro Zlínský kraj 7704–47620661/0710 721–47620661/0710 713–47620661/0710
Specializovaný finanční úřad 7704–77620021/0710 713–77620021/0710

Jaké slevy a nezdanitelné částky lze využít

Přehled slev na dani a zvýhodnění

V daňovém přiznání za rok 2023 můžete dle § 35ba a § 35c zákona o daních z příjmů uplatnit tyto slevy a zvýhodnění:

 • Základní sleva na poplatníka
 • Sleva na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v domácnosti (roční sleva)
 • Sleva z titulu pobírání invalidního důchodu
 • Sleva držitele průkazu ZTP/P
 • Sleva pro studenta
 • Sleva za umístění dítěte (roční sleva)
 • Daňové zvýhodnění na vyživované dítě
 • Sleva za zastavenou exekuci
Slevy na dani uplatněné za rok 2023 a podle nových podmínek v roce 2024 Přečtěte si také:

Slevy na dani uplatněné za rok 2023 a podle nových podmínek v roce 2024

Souhrn nezdanitelných částí základu daně

Nezdanitelné části základu daně upravuje § 15 zákona o daních z příjmů. Jedná se o:

 • bezúplatná plnění (dříve označované jako dary),
 • úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru,
 • pojistné na penzijní připojištění,
 • pojistné na soukromé životní pojištění,
 • členské odborové příspěvky,
 • příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání.
Nezdanitelné části základu daně v roce 2023 a změny pro rok 2024 Přečtěte si také:

Nezdanitelné části základu daně v roce 2023 a změny pro rok 2024

Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – podnikajících

Pro uplatňující paušál nebo vedoucí daňovou evidenci

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu 

Pro vedoucí účetnictví

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob s přehledy pro Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu - obsahuje také účetní závěrku

Stahujte přiznání k dani z příjmů fyzických osob – nepodnikajících

Pro více zdrojů příjmů

Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob bez přehledů 

Tento tiskopis je primárně určen poplatníkům, kteří nepodnikají a nemají příjmy dle § 7 zákona o daních z příjmů.

Content First

Pro zaměstnance

Zjednodušené daňové přiznání pro fyzické osoby mající příjmy pouze ze zaměstnání v ČR

Stahujte přiznání k dani z příjmů právnických osob

Daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).