Hlavní navigace

Kvůli povodni je možné odložit platbu daní

6. 6. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: http://www.isifa.com
Lidé ze zaplavených oblastí mohou požádat o odložení svých daňových povinností. Co vše je možné a jak na to? Čtěte podrobnosti.

Mnoho podnikatelů z českých krajů má teď zcela jiné problémy, než řešení plateb záloh na daně či podávání daňového přiznání. Snaží se zachránit své firmy a majetky před velkou vodou nebo už likvidují následky povodně. Stát jim z těchto důvodů vychází vstříc a nabízí možnost odložení nebo prodloužení lhůty například k podání daňového přiznání. V případě hrozícího prodlení s placením daní a záloh na daň je možné podat žádost správci daně o posečkání s placením daně z příjmů nebo o její zaplacení ve splátkách. Správce daně může zálohy na daň na žádost stanovit jinak, popřípadě zcela od nich upustit, říká Petra Homolová, mluvčí Finanční správy České republiky. Vyplavení lidé budou dokonce osvobozeni od placení správních poplatků souvisejících s úkony v daňovém řízení. Je ale nutné o nastalých komplikacích způsobených živlem informovat příslušný finanční úřad.

Ilustrační obrázek.
Autor: http://www.isifa.com

Při povodních a záplavách je možné žádat o úlevu při plnění daňových povinností. Je ale nutné informovat příslušné úřady. 

Poškozeným lidem mohou pomoci i obce. A to formou kompletního nebo alespoň částečného osvobození od daně z nemovitosti. Toto osvobození je možné uplatnit až na 5 let a zákon povoluje stanovit ho i zpětně za uplynulé zdaňovací období. Pokud poplatník uplatňuje nárok na uvedené osvobození za již uplynulé zdaňovací období, případně na aktuální zdaňovací období, avšak po termínu pro podání daňového přiznání, uplatní nárok na osvobození v dodatečném daňovém přiznání, dodává Petra Homolová. Výše uvedené vstupuje v platnost ve chvíli, kdy obec vydá obecně závaznou vyhlášku. Ta musí být vydána s účinností nejpozději do 31. 3. roku následujícího po zdaňovacím období, v němž k živelní pohromě došlo. Obce tedy mají dostatek času na zvážení tohoto kroku.

Povodně dělají starosti i zaměstnancům těch firem, které byly poničeny nebo v nich musela být na několik dnů přerušena činnost. V takových případech má zaměstnavatel povinnost pokusit se své zaměstnance převést na jinou práci. Tu pak zaměstnanec vykonává po dobu nezbytně nutnou i bez jeho souhlasu. Pochopitelně může nastat situace, že toto není možné a zaměstnanec zůstává doma. Pak se jedná o takzvanou překážku v práci na straně zaměstnavatele a ten je povinen svému zaměstnanci vyplatit nejméně 60 % průměrného výdělku jako náhradu mzdy.

Existuje i vaianta, kdy firma nebyla povodní postižena, ale nemůže své zaměstnance pracovně vytížit, protože například přišla o dodávky energií, surovin a podobně. Taková situace se popisuje jako překážka z důvodu prostoje a zaměstnanci náleží náhrada mzdy ve výši nejméně 80 % jeho průměrného výdělku. Uvádí to zcela nová brožura Jak se vypořádat s povodní vydaná u příležitosti povodní a záplav Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Další z popsaných oblastí je například ztráta důležitých dokladů. V případě řešení ztráty dokladů například pro nemocenské pojištění je nutné kontaktovat úředníky příslušné okresní správy sociálního zabezpečení. Nárok na dávky zaměstnanec neztratí, ale musí počítat s opožděním jejich výplaty. Bude také nutné znovu navštívit lékaře a požádat ho o vystavení nového potvrzení o trvání dočasné pracovní neschopnosti.

Pokud chce někdo lidem v postižených oblastech pomoci například finančně, může si o tyto poskytnuté dary snížit základ daně. Finanční a jiné dary poskytované při povodních jsou navíc osvobozeny od daně darovací. Podle platného zákona se totiž jedná o bezúplatné nabytí majetku na humanitární nebo charitativní účely a bezúplatné nabytí majetku z veřejných sbírek.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).