Hlavní navigace

Z diskuze: Leasing, úvěry a fakturace manželů v účetnictví

30. 4. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Jak se účtuje auto na leasing? Co je to minimální daň a je finanční úřad oprávněn ji po mně vyžadovat, i když jsem měl přerušené podnikání? Mohou si manželé vzájemně fakturovat, pokud pro sebe pracují? Na tyto a další otázky jsme odpověděli v naší diskuzi.

DPH při prodeji auta

Podnikatel, plátce DPH uplatňující výdaje paušálem, si chce pořídit auto N1. Jaký je postup s DPH? Může si při koupi auta uplatnit DPH, i když auto nemůže vložit do obchodního majetku? A následně při prodeji by DPH odváděl až při prodeji z prodejní ceny?

Vámi zmiňovaný podnikatel si může uplatnit nárok na odpočet DPH u pořizovaného nákladního automobilu. Podmínkou je, že automobil použije pro uskutečnění své ekonomické činnosti. Při prodeji takového automobilu bude odvádět DPH na výstupu.
Jan Molín

Minimální daň

Dne 6. prosince 2005 jsem si zaregistrovala živnostenský list, živnost jsem ještě ten den ukončila a zůstala nadále registrovaná na pracovním úřadě s tím, že si zařídím vše potřebné k tomu, abych si mohla zažádat o dotaci, což se mi podařilo v dubnu 2006, kdy jsem živnostenský list opět aktivovala. Nedávno mi volali z finančního úřadu, že jsem povinna již zaplatit daň minimální, protože podnikám víc jak dva roky. Rozumím tomu správně, že pokud bych měla přerušenou činnost třeba tři roky a pak teprve začala podnikat, tak bych nebyla osvobozena dva roky od placení minimální daně? Nepodnikám celé dva roky, tudíž nerozumím, za co mám platit?

Prvně záleží, pokud jste se registrovala k dani z příjmů FO. Pokud ne, vůbec se požadavkem FÚ zabývat nemusíte. Minimální daň se platí už pouze jen za zdaňovací období 2007, v letošním roce totiž byla tato daň zrušena. Je sice pravdou, že daň z minimálního základu daně platíme od 3. roku od zahájení podnikání, ale zároveň je zde podmínka, že minimální daň neplatíme, pokud jsme zahájili či ukončili podnikání v roce, o který se jedná, nebo v roce předchozím. Jestliže jste měla živnost přerušenou, tudíž nepodnikáte, a byla jste zároveň nahlášena na ÚP, už vůbec se požadavkem FÚ zabývat nemusíte. Doručil bych jim písemné potvrzení, že jste ŽL přerušený měla a byla jste zároveň přihlášena na ÚP.

Navíc jste evidentně nevykazovala žádné příjmy, přičemž minimální daň se nevztahuje na ty, kteří měli příjmy nižší než 15 000 Kč za zdaňovací období, takže pracovník FÚ evidentně překrucuje znění zákona.

Michael Hovorka

Dovoz zboží ze zahraničí a jeho prodej

Chtěl bych začít podnikat v obchodě a rád bych dovážel věci ze zahraničí a následně je prodával v tuzemsku. Co vše je k tomu zapotřebí?

Předně je nutné rozlišit, zda budete zboží kupovat v některém z členských států EU nebo mimo EU. Pokud budete zboží kupovat v EU, pro toto zboží platí v zásadě volný pohyb, můžete ho tedy převést na území České republiky a prodávat. Dokladem poté budou účtenky (popř. jiné doklady) prokazující nákup zboží v zahraničí. Pozor však, aby vám nevznikla povinnost zaregistrovat se jako plátce DPH.

Pokud budete zboží dovážet z tzv. třetí země (tj. mimo EU), musíte splnit veškeré celní náležitosti včetně platby DPH a případného cla.

Jan Molín

Úvěry v účetním systému

Jsem plátce DPH a vedu daňovou evidenci v softwarovém systému. Jak se zadávají úvěry? Mám malý podnikatelský úvěr na koupi lešení. A jak se zúčtovává právě toto lešení?

Důležité pro určení zahrnutí do daňově účinných výdajů je znát cenu pořízeného lešení. Pokud je lešení do 40 tis. Kč, může být zahrnuto do výdajů ovlivňujících základ daně. Pokud by cena převýšila 40 tis. Kč, bude to dlouhodobý majetek, který se odepisuje.

Pokud jste nakoupil na úvěr a byl vám nejprve úvěr připsán na váš běžný účet, bude úvěr brán jako příjem neovlivňující základ daně.

Klára Soukupová

Vedení účetnictví manželovi

Mám živnost na vedení účetnictví. Kromě jiných firem, vedu daňovou evidenci také manželovi. Také vedu účetnictví firmě, kde je manžel 40% vlastníkem. Na konci roku každému vystavím fakturu v ceně obvyklé. Je to takto možné?

Fakturace mezi manželi bohužel možná není (předpokládám, že nemáte rozděleno společné jmění manželů). Společnosti, jejíž obchodní podíl drží váš manžel, můžete fakturovat v ceně obvyklé.
Jan Molín

Nákladní auto na leasing

Pořídil jsem si nákladní automobil na leasing, jak se účtují jednotlivé splátky a jak je to s DPH?

Asi nejjednodušší je připravit si kartu leasingu.

  1. Vypočítat budoucí cenu a tu pak rozpočítat na dobu trvání leasingové smlouvy. Poměrnou část podle karty leasingu zapíšete do daňového přiznání do přílohy 1, jako výdaje snižující základ daně. Předpokládám, že máte nárok na odpočet DPH:
    budoucí cena = akontace bez DPH + (počet splátek x cena z běžné splátky)
    měsíční náklad = budoucí cena / počet měsíců leasingu
  2. Běžné splátky dáváte do výdajů ovlivňujících základ daně, akontaci – první zvýšenou splátku vydělíte počtem měsíců trvání leasingu.Do přílohy 1 daňového přiznání pak napíšete částku odpovídající počtu měsíců trvání leasingu v daném roce x poměrná část akontace.
Klára Soukupová

Daň ze závislé činnosti

Manžel podniká v zemědělství a svařování (na vše je sám), musí být přihlášen k této dani?

Závislá činnost je přímo závislá na osobě plátce. Jak uvádí Pokyn ministerstva financí k vymezení pojmu závislá činnost: Podstatným a základním rysem závislé činnosti je skutečnost, že není vykonávána zcela nezávisle, tzn. pod vlastním jménem, na vlastní účet a s vlastní odpovědností poplatníka, ale naopak podle pokynů toho, kdo odměnu za vykonanou práci vyplácí (…)

Vašeho manžela se proto tato daň netýká.
Michael HovorkaPoznámka redakce

Texty byly redakčně upraveny

Anketa

Účetnictví vám vede:

Autor článku

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).