Hlavní navigace

Máme k dispozici zákon o evidenci tržeb (#EET) a už jsme našli problémy

4. 6. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Vláda schválila návrh zákona o elektronické evidenci tržeb. A ten nyní putuje k poslancům. Jeho znění je tak již veřejně dostupné. Hledali jsme nesrovnalosti.

Vláda na svém středečním jednání schválila návrh zákona o elektronické evidenci tržeb (EET), formálně však uváděn jako zákon o evidenci tržeb. 

Jak vyplývá ze zveřejněného návrhu zákona, požadavky na podnikatele nebudou tak zcela jednoduché, jak to na první pohled vypadalo. 

Ilustrační obrázek
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Projděte si zákon o evidenci tržeb. 

Například podle § 25 bude muset každý podnikatel vyvěsit na svoji provozovnu informaci o tom, že podlehá evidenci tržeb. Tuto informaci musí viditelně umístit jak na svoji provozovnu tak i na své internetové stránky, a to v přesném znění, které mu stanovuje zákon. 

Pokud podnikatel navíc zmaří evidenci tržeb, může se podle § 29 těšit až na půl milionovou pokutu. Tu může dostat právě i kvůli tomu, že neumístí na svoji provozovnu či internetové stránky informaci o tom, že podléhá evidenci tržeb. Půlmilionovou pokutu může dostat i jakákoli fyzická osoba, která zmaří evidenci tržeb. Co si pod tím konkrétně představovat, můžeme jen hádat. Návrh zákona toto neupřesňuje. 

Pokud podnikatel nebude účtenky vydávat, čímž závažně poruší svoji povinnost, může se kromě pokuty také těšit na uzavření své provozovny, a to s okamžitou platností. Uvádí se to v § 31.

Čtěte také: Elektronická evidence tržeb vládou schválena, právníci ji přitom nedoporučili

Zajímavostí také je, že se v rámci elektronické evidenci tržeb hovořilo o účtenkové loterii, která se měla odložit. V zákoně se však o ní mluví, a to konkrétně v § 35, kde si Česko pro zavedení účtenkové loterie nechává zadní vrátka. V odstavci 1 tohoto paragafu se píše, že Česká republika může pořádat účtenkovou loterii. Její hlavní odpůrce Karel Havlíček, šéf Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků (AMPS ČR) přitom už dlouhodobě upozorňuje na to, že účtenková loterie význam nemá. Vzpomíná přitom Slovensko, kde podle Havlíčka selhala jak v technickém tak i finančním ohledu. 

Celkově je zákon poměrně krátký, obsahuje pouze 39 paragrafů, některé skutečnosti nejsou však dostatečně objasněny, viz správní delikty a pokuty pro fyzické osoby. 

Paragrafy, které nás zaujaly

§ 17 Údaje o provozovnách 

(1) Poplatník je povinen prostřednictvím společného technického zařízení správce daně před získáním certifikátu pro evidenci tržeb oznámit údaje o provozovnách, prostřednictvím kterých provádí činnosti, z nichž plynou evidované tržby, nebo v nichž přijímá evidované tržby. Údaji o provozovnách se rozumí také údaje o internetových stránkách, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby.

§ 24 Prověřování plnění povinností při evidenci tržeb 

(1) Orgán příslušný k prověřování plnění povinností při evidenci tržeb může za účelem zjištění plnění povinností uložených tímto zákonem provádět kontrolní nákup.

§ 25 Informační povinnost poplatníka 

(1) Poplatník je povinen mít na místě, kde se běžně uskutečňují evidované tržby, umístěno informační oznámení, které je dostatečně viditelné a čitelné, pokud to nevylučuje povaha věci. Informační oznámení je poplatník povinen umístit na internetové stránky, na kterých jsou nabízeny zboží nebo služby. 

(2) Obsahem informačního oznámení je 

a) text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby v běžném režimu, 

b) text ve znění „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Příjemce tržby eviduje tržby ve zjednodušeném režimu, tzn. je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně nejpozději do 5 dnů.“, eviduje-li poplatník v daném pokladním místě tržby ve zjednodušeném režimu.

§ 28 Přestupky 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že závažným způsobem úmyslně ztíží nebo zmaří evidenci tržeb. 

(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 500 000 Kč.

§ 29 Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že závažným způsobem ztíží nebo zmaří evidenci tržeb. 

(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že jako osoba, která eviduje tržby, poruší povinnost 

a) zaslat datovou zprávou údaje o evidované tržbě správci daně, 

b) vystavit účtenku tomu, od koho evidovaná tržba plyne, 

c) umístit informační oznámení, 

d) zacházet s autentizačními údaji nebo certifikátem pro evidenci tržeb tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití. 

(3) Za správní delikt se uloží pokuta 

a) do 500 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 nebo 2 písm. a) nebo b), 

b) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. c) nebo d).

§ 35 Účtenková loterie 

(1) Česká republika může pořádat účtenkovou loterii o věcné nebo peněžní ceny, které se lze zúčastnit pouze na základě zaslání účtenky nebo údaje povinně uváděného na účtence.

Návrh zákona ke čtení

Zdroj: Psp.cz

Autor článku

Šéfredaktor Podnikatel.cz a BusinessCenter. Napište mu přes LinkedIn.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).