Hlavní navigace

Ministerstvo průmyslu a obchodu hází vytopeným firmám záchranný kruh

14. 6. 2013
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: http://www.isifa.com
Ministerstvo průmyslu a obchodu je připraveno hodit všem vytopeným podnikatelům záchranný kruh. Čtěte, co vše soubor opatření obsahuje.

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo seznam možné pomoci pro malé a střední podniky a živnostníky postižené povodní. Přijatá opatření jim mají zajistit podmínky k rychlému překonání problémů způsobených vodou a obnovení provozu. Přicházejí velmi rychle, protože podle zkušenosti z poslední povodně musela řada těchto firem skončit proto, že jim na nějakou dobu vypadly příjmy. Proto jsme mimo jiné připravili program na rychlé poskytnutí peněz právě těmto menším firmám, abychom jim pomohli zvládnout toto kritické období a znovu nastartovat podnikání, vysvětluje ministr Martin Kuba.


Autor: http://www.isifa.com

Pomoc vytopeným firmám tentokrát přichází brzy, měla by zamezit bankrotům kvůli výpadku příjmů. 

Rozhodnutí a jeho včasné přijetí kladně hodnotí zástupci podnikatelů. Ze strany firem bude v tíživé ekonomické situaci vítaná jakákoliv pomoc. Kloníme se k tomu udělat vše maximálně jednoduše, aby podpora byla pro každého jasně čitelná a okamžitě proveditelná. Navrhujeme distribuovat podporu ve třech formách, a to na bázi přímých úvěrů nebo záruk, dále na bázi daňových úlev a konečně i ve formě přímých dotací, dodává předseda představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR Karel Havlíček a prezident Hospodářské komory ČR Petr Kužel doplňuje: Velice oceňuji postoj ministra průmyslu a obchodu, který svým rozhodnutím dává jasně najevo, že podnikatelé jsou ve stávající nelehké době jednou z priorit vlády.

Co má podnikatelům pomoci

Dotace na obnovu zničeného majetku — Podpora bude poskytnuta firmám do 50 zaměstnanců, ve kterých vznikla škoda přesahující částku 40 000 korun, a to ve formě dotace. Ta může dosáhnout až poloviny nutných výdajů na obnovu. Základní částka je 20 000, maximálně může podnik čerpat 300 000 korun. Dotace je účelově určena k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v souvislosti s plněním předmětu projektu. Žádat o dotaci bude možné vyplněním jednoduchého formuláře a přiložením potvrzení o škodě sepsaným pojišťovnou nebo příslušným obecním nebo městským úřadem, které se doručují na regionální pobočky agentury CzechInvest. Příležitost k podání žádosti mají podnikatelé až do konce roku. Ministerstvo na dotace uvolní 50 milionů korun.

Zvýhodnění úvěrů — Opatření Českomoravské záruční a rozvojové banky umožňuje získání příspěvku k zaručovanému úvěru pro podnikatele postižené povodní. Tyto příspěvky budou poskytovány na investiční projekty k obnově podnikání k zaručovanému úvěru ve výši 10 % z vyčerpaného úvěru. I v tomto případě je vyčleněno 50 milionů korun.

Dále čtěte: Kvůli povodni je možné odpožit platbu daní

Záruky za úvěry na obnovu provozu a zásob — Stejně tak připravila Českomoravská záruční a rozvojová banka záruky za úvěry pro zasažené firmy, kdy může být poskytnuta záruka malému či střednímu podnikateli k bankovnímu úvěru, a to na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, pořízení zásob, včetně drobného hmotného majetku. Záruka bude poskytována až do výše 80 % jistiny zaručovaného bankovního úvěru na dobu nepřesahující 6 let od podpisu smlouvy o záruce. Zaručovány mohou být úvěry do výše 20 milionů korun.

Zvýhodněné podmínky exportérům — Česká exportní banka bude vstřícnější u požadavků na prodlužování záruk, typicky třeba odpouštění poplatku za prodloužení nebo snížení sazby. Také bude mírněji posuzovat žádosti exportérů o uvolnění peněžních prostředků na vázaných účtech nebo poskytovat nové úvěry exportérům ve zrychleném procesu.

Úlevy platbou daní — Vedle už schváleného odpuštění daně z příjmu za rok 2013 je navrženo zrušení povinnosti platit zálohy na daň roku 2013 i u těch, u kterých nedojde k plnému prominutí daně. Dále se Ministerstvo průmyslu a obchodu bude snažit prosadit posunutí doplatku daně za rok 2012 do konce listopadu a za dobu posečkání neúčtovat úrok a nadměrné odpočty DPH vracet do 15 dnů.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).