Hlavní navigace

Může za vás někdo uzavřít smlouvu, aniž byste o tom věděli? Čtěte reálný příběh

14. 12. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Přijde vám dopis, složenka a návrh smlouvy, kterou uzavřete zaplacením složenky. Vy pojištění sice nechcete, ale složenku za vás zaplatí někdo jiný. Co s tím?

Pokud vám přijde jakákoli složenka s dopisem, pečlivě si přečtěte, oč jde, a pokud se jedná o návrh smlouvy, o kterou nemáte zájem, složenku i dopis zničte. Může se totiž stát, že někdo zaplatí složenku za vás a vy se najednou stanete například účastníkem životního pojištění. Své o tom ví filmový kritik František Fuka.

Čtěte také: Pracovní poměr na dobu určitou v roce 2012. Je možné se odchýlit?

Stačí k uzavření smlouvy zaplatit složenku?

Zhruba v půlce října přišla Františku Fukovi, filmovému kritikovi a publicistovi, dopis od České pojišťovny a složenka s výzvou „Prosím uhraďte do 23. 11. 2012“. Doprovodný dopis obsahoval návrh smlouvy na uzavření rizikového životního pojištění. Jak následně napsal Fuka, měl tendence složenku zaplatit, jelikož je u České pojišťovny opravdu pojištěn a chce vše zodpovědně platit včas. Když se ale začetl do dopisu, zjistil, že složenka nijak nesouvisí s jeho dosavadním pojištěním, a pokud by ji zaplatil, tak tímto aktem uzavírá novou pojistnou smlouvu. Musím následně platit 315 Kč každý měsíc (a souhlasím se vším, co je maličkým písmem na tom šestistránkovém návrhu smlouvy, uvedl na svém blogu 23. října 2012 Fuka.

V rámci příspěvku o dopisu České pojišťovny zveřejnil Fuka i složenku, kterou mu pojišťovna poslala. Zapomněl ale vyretušovat variabilní symbol, čehož se chytil programátor a publicista David Grudl, který ji za Fuku, bez jeho vědomí, zaplatil. Před týdnem pak přišlo Fukovi „Potvrzení o uzavření pojistné smlouvy“. František Fuka se proto rozhodl zavolat na informační linku České pojišťovny, kde chtěl vše uvést na pravou míru, tedy že sám žádnou platbu neposílal ani o zaplacení nikoho nežádal. Operátorka však trvala na tom, že jakmile je složenka zaplacená, smlouva se aktivuje. Nezáleží podle operátorky na tom, kdo složenku zaplatil. Pokud smlouvu chcete zrušit, udělejte tak na pobočce nebo písemně, doplnila operátorka.

Zdroj: http://www.fffilm.name/2012/12/asi-pujdu-sedet.html

Vzhledem k tomu, že u operátorky Fuka nepochodil, rozhodl se napsat pojišťovně e-mail, ve kterém znovu zopakoval, co se stalo a kde odmítl, že by jakoukoli smlouvu uzavřel. Následně napsal o všech peripetiích na svůj blog. Za tři dny mu z České pojišťovny přišla omluvná odpověď s tím, že smlouvu pojišťovna zrušila od počátku a že se na pojistnou smlouvu pohlíží tak, jakoby vůbec nevznikla. Zároveň pojišťovna upřesnila, že korespondenční formu nabídky umožňuje zákon o pojistné smlouvě, který říká, že lze návrh pojistitele přijmout zaplacením pojistného ve výši uvedené v návrhu, jestliže se tak stane ve stanovené lhůtě. Pojistná smlouva je v takovém případě uzavřena, jakmile bylo pojistné zaplaceno. Jak ale poznamenal František Fuka, je otázkou, zda by se vyřešilo vše stejně hladce, kdyby o tom nenapsal na blog, který četly desítky tisíc lidí.

Čtěte také: 7 tipů, jak ušetřit na firemním volání

Podle pojišťovny šlo o pochybení jednotlivce

Server Podnikatel.cz proto oslovil Českou pojišťovnu. Ta uvedla, že samozřejmě není problém od smlouvy odstoupit, a to jak telefonicky nebo e-mailem, pokud byla uzavřena omylem či ji dotyčný (jako například František Fuka) vůbec neuzavřel. Co se týče Františka Fuky, šlo podle pojišťovny o individuální pochybení jednotlivce (operátorky, která si správně neporadila s nestandardní situací). Z tohoto důvodu jsme se ihned klientovi za jednání naší operátorky omluvili. Nestandardní situací byla evidentně zaskočena a nereagovala správně. Ubezpečujeme vás, že děláme maximum, aby se podobné případy v budoucnosti nestávaly, uvedl serveru Podnikatel.cz Tomáš Zavoral, mluvčí České pojišťovny.

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

I telefonní operátorky nemusejí pokaždé říkat pravdu.

Zavoral dále dodal, že rozhodně se touto formou nabídky, která obsahuje i složenku, nesnaží nikoho mást. V dopise je jasně uvedeno (abych předešel jakýmkoli nedorozuměním, upozorňuji, že dopis je samozřejmě psán standardní velikostí písma), že se jedná pouze o nabídku, kterou klient může akceptovat zaplacením. Dále je v dopise produkt představen, mimo jiné i prostřednictvím názorných příkladů ze života, a v textu je zřetelně napsáno, že program je platný pouze po přijetí platby na náš účet, upřesnil Zavoral.

Podobné složenky raději zničte

Také oslovení právníci potvrzují, že smlouva se dá uzavřít zaplacením složenky. Zároveň ale dodávají, že přijetí smlouvy musí provést osoba, která má být smluvní stranou. “Pokud přijetí (platbu) provede jiná osoba, smlouva v zásadě uzavřena není, ledaže osoba, která platbu provedla (přijala návrh smlouvy) jednala na základě plné moci,” vysvětlil serveru Podnikatel.cz advokát Petr Dobeš  z advokátní kanceláře TaylorWessing e|n|w|c Advokáti v.o.s. Výjimkou je například situace mezi manželi, kdy manželka předá složenku svému choti, aby ji zaplatil. V takovém případě nemusí být plná moc písemná.

Pokud ani taková plná moc neexistuje, platí ustanovení § 33 odst. 2 občanského zákoníku: …jedná-li někdo za jiného bez plné moci, je z tohoto jednání zavázán sám, ledaže ten, za koho bylo jednáno, právní úkon dodatečně bez zbytečného odkladu schválí. Neschválí-li zmocnitel překročení plné moci nebo jednání bez plné moci, může osoba, se kterou bylo jednáno, na zmocněnci požadovat buď splnění závazku, nebo náhradu škody způsobené jeho jednáním. Jinými slovy, za škodu / splnění smlouvy odpovídá ten, kdo jednal bez plné moci.

Čtěte také: Chtěl si přivydělat a naletěl na znění smlouvy. Poučte se z jeho chyb

Problém by nicméně podle právníků nastal, pokud by se pojistník celou dobu nechoval tak, aby bylo jasné, že jeho úmyslem nebylo pojistnou smlouvu uzavřít. Tj. především v okamžiku, kdy mu bude doručena pojistka ve smyslu § 9 odst. 1 zákona o pojistné smlouvě (kterou pojišťovny vystavují po uzavření smlouvy, tj. v našem případě po zaplacení pojistného), by měl okamžitě reagovat a ohradit se, že žádnou pojistnou smlouvu neuzavřel. Pokud tak neučiní (a pojistku bez dalšího převezme a bude se hřát pocitem, že je pojištěný zadarmo), nezbude mu, než pojistnou smlouvu ukončit řádným způsobem (výpovědí).

školení účto leden 23 Kučerová

Další možností je pak samozřejmě podat žalobu na určení neplatnosti takto uzavřené pojistné smlouvy. U něhož by poškozený, ač by k absolutní neplatnosti právního úkonu měl přihlížet sám soud ze své povinnosti, musel namítnout právě absolutní neplatnost uzavřené pojistné smlouvy pro nedostatek volních náležitostí. Důležité by však bylo své tvrzení absolutní neplatnosti prokázat, upozornil server Podnikatel.cz Milan Měchura z advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS.

Jak proto dodává na závěr Měchura, nejlepším způsobem, jak předcházet podobným problémům, je takto předem vyplněné složenky obsahující citlivé osobní údaje, ale i jiné podobné dokumenty, pečlivě zničit a nikde nezveřejňovat. Zamezíte tak možnosti zneužití těchto údajů cizími osobami, uzavřel Měchura.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).