Hlavní navigace

Mzdu vyplacenou za několik měsíců je možné zdanit výhodněji

25. 8. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Dostáváte mzdu vyplacenou za více měsíců najednou? Existuje způsob, jak ji zdanit výhodněji. Ovšem účetní ani mzdové programy to nedělají. Je toto ustanovení v zákoně o daních z příjmů nadbytečné, nebo to jen účetní neumí spočítat?

V zákoně o daních z příjmů je obsaženo jedno zajímavé, ale jak se zdá v praxi nevyužívané ustanovení. Mzdu vyplacenou najednou za několik měsíců je možné zdanit tak, jako by byla vyplacena v jednotlivých měsících. To je výhodné z důvodu využití daňových slev za více období zejména při studentských brigádách nebo krátkodobých výpomocích se sjednanou jednorázovou výplatou. Čtěte více: Jak na studentské prázdninové brigády nejvýhodněji?

Zdanění mzdy vyplacené za více zdaňovacích období

Podle § 38 h srazí plátce zálohu při výplatě bez ohledu na to, za kterou dobu se mzda vyplácí. Jestliže provádí zúčtování mezd měsíčně nebo pravidelně za delší časové období, srazí zálohu vždy při zúčtování mzdy. Ovšem v § 38 h odst. 7 se píše: Plátce daně, který vyplácí ve zdaňovacím období poplatníkovi mzdu najednou za více kalendářních měsíců téhož zdaňovacího období, vypočte zálohu tak, jako by byla vyplacena v jednotlivých měsících, je-li tento způsob výpočtu zálohy pro poplatníka výhodnější. Podmínkou je, že v uvedeném zdaňovacím období neuplatnil poplatník měsíční daňové zvýhodnění na děti. Tento způsob zdanění je samozřejmě možné použít jen v případě podepsaného daňového prohlášení. Zdanění konečnou srážkovou daní se netýká. Čtěte více: Podmínky u dohody o provedení práce jsou jednodušší

Příklad: Zaměstnavatel uzavřel se studentem vysoké školy dohodu o provedení práce spočívající ve správě podnikových webových stránek. Práce probíhaly čtyři měsíce. Celková doba nepřesáhla 150 hodin (maximální možná délka sjednání dohody o provedení práce u stejného zaměstnavatele v jednom kalendářním roce). Dle dohody byla vyplacena jednorázová částka 20 000 Kč po dokončení prací. Student podepsal u zaměstnavatele tiskopis Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků.

1. Zdanění celé částky bez využití § 38 odst. 7 zákona o daních z příjmů:

Základ daně 20 000 Kč x 15 % zálohová daň = daň před slevami 3000 Kč

Daň po odpočtu slev (3000 Kč – sleva poplatník 2070 Kč – sleva student 335 Kč) = 595 Kč.

Zálohová daň činí 595 Kč. Po skončení zdaňovacího období může student požádat posledního zaměstnavatele o roční zúčtování, případně sám podá daňové přiznání. Pokud nebude mít ve zdaňovacím období jiné nebo jen velmi nízké příjmy, bude mu celá částka finančním úřadem vrácena.

2. Zdanění s využitím § 38 odst. 7 zákona o daních z příjmů:

Tady je nutné rozvržení příjmů do jednotlivých měsíců, například dle odpracovaných hodin. V tomto případě byla mzda rozvržena na jednotlivé měsíce v částce 5000 Kč.

Základ daně připadající na jeden měsíc 5000 Kč x 15 % zálohová daň = daň před slevami 750 Kč

Daň po odpočtu slev (750 Kč – sleva poplatník 2070 Kč – sleva student 335 Kč) = 0 Kč

S využitím ustanovení § 38 odst. 7 nevychází pří výplatě mzdy za několik měsíců najednou žádná zálohová daň. Pro studenta je tento způsob zdanění výhodnější.

V případě výplaty mzdy za několik měsíců najednou postupuje zaměstnavatel v souladu s § 38 odst. 7 zákona o daních z příjmů a vypočte zálohu tak, jako by byla vyplacena v jednotlivých měsících, pokud je to pro poplatníka výhodnější.

Podmínky:

  • poplatník podepsal tiskopis prohlášení nejpozději do 30 dnů po vstupu do zaměstnání (při dodatečném podpisu se tento způsob zdanění nepoužije, nebyl by pro poplatníka výhodnější)
  • poplatník dosud neuplatnil daňové zvýhodnění na dítě
  • poplatník nemá současně podepsáno prohlášení u jiného zaměstnavatele

Zákon píše jedno, ale realita je zdá se jiná

Osobně neznám jedinou účetní, která by kdy toto ustanovení využila. Organizace či jejich externí účetní samozřejmě k výpočtu mezd využívají speciální software. Server Podnikatel.cz zajímalo, jak je tato problematika ošetřena. Zda si mzdový program se zdaněním za více kalendářních měsíců vůbec poradí. Čtěte více: Chci se stát zaměstnavatelem. Kde všude se musím registrovat?

A předpoklad byl správný. Neporadí. Jak uvedla Marie Mertová ze společnosti Kvasar: Náš mzdový systém Perm3 využití § 38 h odst. 7 zákona o daních z příjmů neumožňuje. Zatím jsme se s tímto požadavkem ani nesetkali. Podobně je na tom mzdový a personální program PAMICA. Umožňuje výpočet zálohy na daň pouze při zpracování mzdy za příslušný měsíc. Pokud chce zaměstnavatel zaměstnanci vyplatit mzdu za více kalendářních měsíců, může ji zadat do příslušného měsíce celkovou částkou, ale daň bude vypočtena z této celkové částky – čili program neumožňuje výpočet zálohy tak, jako by byla mzda vyplacena v jednotlivých měsících, vysvětluje Ilona Krotká, manažerka společnosti STORMWARE. Čtěte více: Organizujete služební cestu? Do odpracované doby se čekání či spánek na cestě nepočítá

A co na to sám správce daně?

Na dotaz, zda se finanční úřady s tímto ustanovením v praxi setkávají, odpověděla Ivana Koutecká Rajchlová z Finančního ředitelství v Praze, že se nejedná o sledovaný údaj. Nicméně dle našeho názoru v praxi není příliš častý již samotný základ tohoto ustanovení, tj. není běžné, aby zaměstnancům byla mzda vyplácena najednou za více měsíců daného roku. Podle tiskové mluvčí Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu Miroslavy Bardonkové bylo ustanovení využitelné v předchozích zdaňovacích obdobích, kdy platila progresivní sazba daně. V současné době, kdy je stanovena jednotná sazba daně, je toto ustanovení nevyužívané, nadbytečné, uvedla Bardonková. Čtěte více: Máte chybu v účetnictví? V prvé řadě je to vaše chyba, nikoli chyba účetní

Otázkou zůstává, kolik takových nevyužívaných a tedy nadbytečných ustanovení zákon ještě obsahuje. A co by se stalo, kdyby se student z našeho příkladu zdanění podle § 38h odst. 7 přesto domáhal. Jednoduše proto, že zákon tento postup umožňuje a v některých případech je pro poplatníka z důvodu využití daňových slev za více období skutečně výhodnější. A vůbec ho přitom nemusí zajímat, že program nebo mzdová účetní výplatu tímto způsobem spočítat neumí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).