Hlavní navigace

Nákupem materiálu koncem roku můžete ušetřit na dani

25. 11. 2010
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Poplatníci vedoucí daňovou evidenci se mohou koncem roku předzásobit. Hůře jsou na tom účtující podnikatelé a plátci DPH. Ti by měli být při mimořádných výdajích koncem roku zvláště opatrní.

Blíží se konec roku a s ním i každoroční výdaje související s dočerpáním plánovaného firemního rozpočtu případně optimalizací daňového základu nákupem materiálu a zásob. To samozřejmě přináší určitá rizika spojená s uznáním nebo naopak neuznáním těchto nákladů/výdajů finančním úřadem. Předně je třeba rozlišit, zda se jedná o poplatníka s daňovou evidencí či účetnictví. Čtěte také: Víte jak optimalizovat základ daně?

Nákupy zásob v daňové evidenci jsou daňově uznatelné

Vedení daňové evidence vymezuje § 7b zákona o daních z příjmů. Jak pro server Podnikatel.cz sdělila Jitka Ježková, tisková mluvčí z Finančního ředitelství v Plzni, je u poplatníka vedoucího daňovou evidenci rozhodující, zda nakoupené zásoby do konce roku uhradil. Pokud ano, jedná se o daňový výdaj tohoto roku bez ohledu na množství zásob. K tomu je třeba upozornit na obecnou povinnost poplatníka daně z příjmů prokazovat v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 zákona o daních z příjmů správci daně, že výdaje vynaložené na pořízení zásob byly vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení jeho zdanitelných příjmů, uvedla Jitka Ježková.

Poplatník musí současně v souladu s uvedeným § 7b zjistit skutečný stav zásob k poslednímu dni zdaňovacího období. O tomto zjištění provede zápis a o případné rozdíly upraví základ daně podle § 24 a 25 zákona o daních z příjmů.

Podnikatelé vedoucí daňovou evidenci se mohou bez problémů na konci roku „předzásobit“. Nakoupené a zaplacené zásoby související s podnikáním jsou daňově uznatelné.

V účetnictví jsou nákladem pouze spotřebované zásoby

Jestliže účetní jednotka v závěru účetního období pořídí zásoby, které nespotřebuje, účtuje takové zásoby na vrub majetkového účtu v rámci účtové skupiny 1 – Zásoby. Konkrétně se jedná o účetní jednotkou určený účet ze skupiny 11 – Materiál, který slouží ke sledování materiálu na skladě. Nebo na účet z účtové skupiny 13 – Zboží, který slouží ke sledování zboží na skladě a v prodejnách. Teprve až vlastní spotřeba pořízených zásob se proúčtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 50– Spotřebované nákupy a ovlivní tak výsledek hospodaření účetní jednotky vykázaný za období, v němž byly pořízené zásoby spotřebovány, vysvětluje Jitka Ježková z Finančního ředitelství v Plzni. Takto proúčtovaná spotřeba zásob ovlivní i základ daně z příjmů. Samozřejmě opět za podmínek stanovených zákonem o daních z příjmů, tj. použití k dosažení dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.Čtěte také: Těžká volba podnikatele: daňová evidence nebo účetnictví? 

Podnikatelé často koncem roku nakupují ve velkém kancelářské a čisticí prostředky. Často si neuvědomují, že například i větší množství nespotřebovaného kancelářského papíru je zásobou. Neměl by proto být součástí nákladů.

Content 22 tip novy

Podnikatelé účtující v podvojném účetnictví by měli být při nákupech uskutečněných koncem zdaňovacího období opatrní. Nespotřebované zásoby nemohou být účtovány do nákladů. Nákup zásob 31. 12. těžko před správcem daně obhájí jako spotřebovaný. Nákupy proto nenechávejte na poslední chvíli. Je vhodné začít dříve a zásoby nakupovat v postupně průběhu října či listopadu.

Nadměrným nárokem na odpočet přiláká plátce DPH pozornost finančního úřadu

Také plátci DPH by si měli uvědomit, že zvýšené výdaje spojené s DPH na vstupu logicky zvýší nárokovaný odpočet. Jestliže je mimořádně vyšší než v jiných měsících, mohl by přilákat pozornost finančního úřadu. Při místním šetření správce prověří oprávněnost nároku, ale mohly by vyjít najevo i jiné skutečnosti, které podnikatel opomněl, či měly zůstat skryty. Jak pro server Podnikatel.cz uvedl účetní odborník Pavel Říha: Co se týče DPH, tak tam člověk nic nevymyslí. Buď přijdou, nebo nepřijdou. Samozřejmě pokud chci snížit daň z příjmů, tak není nezbytně nutné uplatňovat nárok na odpočet hned. Je vhodnější počkat na měsíc, kdy se toho moc nekupuje a hodně prodává. To ovšem v případě, že podnikatel nepočítá koeficient. U toho to bohužel nejde. Čtěte také: Máte chybu v účetnictví? V prvé řadě je to vaše chyba, nikoli chyba účetní

Finanční úřady se aktuálně do konce roku soustředí na DPH. Potvrzuje to rozhovor MF Dnes s Janem Knížkem, vrchním ředitelem skupiny Ústřední finanční a daňové ředitelství zveřejněný na stránkách ministerstva financí. V masovém měřítku se budeme do konce roku věnovat problematice DPH, kde přibývá podvodů. Je to teď vlajková loď berní správy, protože máme pocit, že to nabralo masivní charakter. Bez změny legislativy jsme na ně krátcí, můžeme jen do krajnosti využívat instituty, které máme k dispozici, jako je zadržování DPH, uvádí v rozhovoru Jan Knížek.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).