Hlavní navigace

Narodil se vám v prosinci nebo lednu potomek? Víme, zda máte nárok na otcovskou

12. 1. 2018
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Nová dávka otcovská začíná platit až od 1. února 2018. Dávku však už lze čerpat na některé děti, které se narodily v prosinci.

Na základě přechodných ustanovení k novele zákona o nemocenském pojištění totiž vzniká nárok na dávku otcovské poporodní péče, pokud se dítě narodilo v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebo pokud bylo v období 6 týdnů přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona převzato do péče nahrazující péči rodičů.

Jak vysoká může být otcovská

Od začátku února se začíná vyplácet nová dávka nemocenského pojištění, konkrétně otcovská poporodní péče (tzv. otcovská). Otcovská má umožnit tatínkům zůstat v prvních týdnech po porodu doma, aby pomáhali mamince s péčí o novorozence. Nastoupit na dávku lze v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Výplata otcovské náleží za dobu 7 kalendářních dnů, nelze ji čerpat přerušovaně a její výše je 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Příklad výše otcovské
Hrubý příjem Výše dávky
12 000 Kč 1939 Kč
16 000 Kč 2583 Kč
20 000 Kč 3227 Kč
25 000 Kč 4032 Kč
30 000 Kč 4837 Kč
35 000 Kč 5348 Kč
od 91 078 Kč 8575 Kč

Zdroj: ČSSZ

Na které děti se otcovská dá uplatnit

Přestože se institut otcovské zavádí až od února, díky přechodným ustanovením lze tuto dávku využít i pro děti narozené v lednu a i pro některé, které spatřily světlo světa v prosinci. Konkrétně se týká těch otců, jejichž dítě se narodilo 21. prosince 2017 a později. Jak ale upozorňuje Česká správa sociálního zabezpečení, pokud je dnem narození dítěte 21. nebo 22. prosinec 2017, platí, že dávku musí začít čerpat hned ve čtvrtek 1. února. Při pozdějším nástupu by nárok na dávku nevznikl, nebyla by splněna podmínka nástupu na dávku v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Stejné je to i v případě nároku na otcovskou, pokud bylo dítě převzato do péče na základě rozhodnutí příslušného orgánu, doplnila Jana Buraňová, mluvčí ČSSZ.

Jaká pravidla pro čerpání otcovské platí v situaci, kdy se dítě narodilo v prosinci a lednu, ukazuje na příkladech Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Obecně totiž platí, že v případech, kdy se miminko narodilo v období šesti týdnů před 1. 2., tedy 21. 12. 2017 nebo později, vznikne tatínkům nárok na dávku, jen když si termín nástupu na otcovskou určí v období od data účinnosti právní úpravy do konce šestého týdne ode dne narození dítěte.

Příklad 1:

Dítě se narodilo 25. 12. 2017. Na otcovskou je nutno nastoupit v období od 1. 2. do 4. 2. 2018.

Příklad 2:

Dítě se narodilo 3. 1. 2018. Na otcovskou je nutno nastoupit v období od 1. 2. do 13. 2. 2018.

Příklad 3:

Dítě se narodí 3. 2. 2018. Na otcovskou je nutno nastoupit v období od 3. 2. do 16. 3. 2018.

Jaké jsou podmínky pro nárok na otcovskou

Aby mohl poplatník otcovskou využít, musí si platit nemocenské pojištění. U osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) musí být splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ aspoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou. U OSVČ, v době pobírání této dávky, dávka nenáleží za dny, ve kterých vykonává osobně samostatnou výdělečnou činnost.

Jak o otcovskou požádat

Žádost o otcovskou budou zaměstnanci podávat jako u ostatních dávek nemocenského pojištění, prostřednictvím zaměstnavatele. Osoby samostatně výdělečně činné ji mohou uplatnit přímo u okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ), u které jsou registrovány. Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou) se bude podávat prostřednictvím stejnojmenného tiskopisu (oboustranný list A4). Žadatel vyplní přední stranu tiskopisu a odešle ho svému zaměstnavateli, který vyplní druhou stranu. Po skončení podpůrčí doby, tj. po uplynutí 7 dnů, zaměstnavatel odešle vyplněný tiskopis společně s tiskopisem „Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění“ příslušné OSSZ.

Kromě tatínků se otcovská týká i pojištěnců (mužů i žen), kteří pečují o dítě, které převzali do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).