Hlavní navigace

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Evropská unie si chce posvítit na obaly

2. 2. 2024
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Podnikatel.cz s využitím DALL-E, podle licence: Rights Managed
V prosinci loňského roku schválila evropská rada nové nařízení týkající se obalů. Zjistěte, co je jeho předmětem.

Cílem nařízení je řešit nárůst obalového odpadu produkovaného v Evropské unie a také harmonizovat vnitřní trh s obaly a podpořit oběhové hospodářství.

Co se dozvíte v článku
  1. Návrh zohledňuje celý životní cyklus obalů
  2. Některé konkrétní změny
  3. Nařízení se dotkne i firem
  4. Hladík vidí některé nelogické věci
  5. Budou opatření dostatečná?

Návrh zohledňuje celý životní cyklus obalů

Jak je uvedeno v tiskové zprávě vydané Evropskou radou, Nařízení evropského parlamentu a rady o obalech a obalových odpadech, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1020 a směrnice (EU) 2019/904 a ruší směrnice 94/62/ES, stanoví požadavky, které mají zajistit, aby byly obaly bezpečné a udržitelné. Chtějí toho dosáhnout tím, že požadují, aby byly všechny obaly recyklovatelné a aby byla minimalizována přítomnost látek vzbuzujících obavy. Stanoví také požadavky na označování s cílem zlepšit informovanost spotřebitelů. 

Dalším cílem návrhu je minimalizovat vznik obalového odpadu stanovením závazných cílů pro opětovné použití omezením určitých typů obalů na jedno použití a požadavkem na hospodářské subjekty, aby minimalizovaly používané obaly. Jakmile se obal stane odpadem, cílem návrhu je zajistit sběr, třídění a recyklaci obalů na nejvyšší možné úrovni. Za tímto účelem stanoví kritéria pro systémy rozšířené odpovědnosti výrobce a stanoví ustanovení o nakládání s odpady a zároveň zajistí, aby členské státy měly dostatečnou flexibilitu pro zachování stávajících dobře fungujících systémů, píše se zde dále.

Některé konkrétní změny

V nařízení je celá řada novinek, některé z nich vyjmenovává Ministerstvo životního prostředí ČR. Jedná se například o zákaz některých obalových formátů, omezení volného prostoru v obalech, povinný recyklovaný obsah v řadě typů obalů, povinné cíle pro opakované použití pro řadu typů obalů, cíle pro omezení obalového odpadu na úrovni členských zemí nebo povinnou plnou recyklovatelnost a kompostovatelnost obalů. Ohledně poslední zmíněné kompostovatelnosti se evropská rada shodla na tom, že čajové sáčky a lepicí štítky na ovoci a zelenině musí být kompostovatelné. Zavedla tak možnost, aby členské státy za určitých podmínek požadovaly kompostovatelné také jiné obaly, jako jsou například kávové kapsle nebo plastové sáčky.

Mezi navrhované změny v nařízení patří také cíle pro snížení množství plastových obalů na osobu, a to 5 % do roku 2030, 10 % do roku 2035 a 15 % do roku 2040). Jak informoval Evropský parlament, poslanci také požadují zákaz prodeje velmi lehkých plastových tašek (s tloušťkou pod 15 mikronů), pokud nejsou vyžadovány z hygienických důvodů nebo pokud neslouží jako primární obal pro sypké potraviny, aby se zabránilo plýtvání potravinami. Nová směrnice, kterou jsme dnes schválili, požaduje, aby byly plastové obaly využívány jen tam, kde to je skutečně nutné. Tedy třeba u syrového masa, ryb nebo mléčných výrobků, doplnil k tomu europoslanec a kvestor Evropského parlamentu Marcel Kolaja

V nařízení se dále navrhuje výrazně omezit používání některých formátů obalů na jedno použití, jako jsou miniaturní hotelové obaly na toaletní potřeby nebo smršťovací fólie na kufry na letištích. Aby se předešlo nepříznivým účinkům na zdraví, požadují poslanci zákaz používání tzv. věčných chemikálií (perfluorovaných a polyfluorovaných alkylových látek neboli PFAS) a bisfenolu A v obalech určených pro styk s potravinami, upřesňují ve zprávě dále.

Nařízení se dotkne i firem

Jak je patrné, nařízení bude mít dopad na mnohá odvětví. Server Aktuálně.cz zmiňuje především výrobce obalů a fastfoody a uvádí, že návrh byl provázen PR aktivitami a lobbováním. Příkladem jsou nejen standardní placené komerční články firmy McDonald's ve vlivném serveru Politico, ale také propagace přímo v prostorách europarlamentu několik dní před hlasováním, upřesňují a dodávají, že někteří poslanci Evropského parlamentu se zdrželi hlasování. Například podle europoslance Ondřeje Knotka je u řady opatření sporný ekologický přínos a je zřejmé, že zvýší konečnou cenu výrobku pro spotřebitele. Expert na odpady Ivo Kropáček z Hnutí Duha však podotýká, že výrobci měli dostatek času se na chystané změny připravit a návrh, který cílí na snížení produkce obalů do roku 2030 pouze o pět procent, podle něj není nikterak přehnaný požadavek.

PET lahve a plechovky budou od roku 2025 zálohované. Výše zálohy bude minimálně 4 Kč Přečtěte si také:

PET lahve a plechovky budou od roku 2025 zálohované. Výše zálohy bude minimálně 4 Kč

Hladík vidí některé nelogické věci

Na prosincové radě se unijní ministři životního prostředí shodli na obecném přístupu k nařízení o obalech a obalových odpadech a nadcházející belgické předsednictví získalo mandát k zahájení tzv. trialogů s Evropským parlamentem. Server Ekolist.cz uvedl, že podle ministra životního prostřední Petra Hladíka byla vyjednávání o novém nařízení velmi těžká. Potvrdil však, že výslednou verzi, kterou představilo španělské předsednictví, Česká republika podporuje a že tam zůstávaly jen dvě až tři věci, které jsou spíše nelogické.

školení únor 24 - zaměstnávání malého rozsahu

Jako příklad uvedl snižování obalového odpadu. Je tam nastavení snižování obalové složky, což plně chci a je to dobře. Jenom Česká republika má dnes na obyvatele asi o třetinu menší obalovou složku, než má průměr EU, a cíle jsou nastaveny procentuálně, doplnil s tím, že každý český občan vyprodukuje 138 až 140 kilogramů obalové složky za rok. Průměr Evropské unie je však přibližně o 50 kilogramů vyšší a dávalo by tak podle něj větší smysl stanovit cíle na obyvatele, tedy per capita. Ti, co produkují více obalů, Itálie, Španělsko a další, by museli zlepšit své systémy, kdežto ti, co jsou na tom dobře, jako severské státy nebo ČR, by měli být za svůj nynější přístup spíše pochváleni, dodal dále Hladík.

Budou opatření dostatečná?

Podle právníka Adama Nováka věnujícímu se právu životního prostředí a klimatickému právu na Ústavu státu a práva Akademie věd ČR se z pohledu udržitelnosti a snížení uhlíkové stopy z obalů v rámci EU dá plánované přijetí nového nařízení považovat za krok vpřed. Některé cíle však podle něj v návrhu zůstaly nezměněné a nedostatečné. Týká se to například spotřeby lehkých plastových tašek, jejichž spotřeba by v roce 2025 dle stávající směrnice o obalech neměla překročit 40 tašek za rok na osobu v členském státě (případně mohou členské státy přistoupit ke zpoplatnění těchto tašek). Zůstává otázkou, zda to není stále příliš mnoho – jedná se v podstatě o 3 tašky na osobu měsíčně. Zvláště za situace, kdy je k dispozici mnoho opakovaně použitelných alternativ, uvádí v článku na webu Klimatické agentury Soud of Silence. Dále dodává, že z nového nařízení vypadlo omezení použití velice tmavého skla, které je špatně recyklovatelné, nebo foliových rukávů na PET lahvích pokrývajících více než 50 % láhve, které rovněž znesnadňují recyklaci.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).