Hlavní navigace

Nejste „klasický“ formulářový e-shop? I tak se vás týkají informační povinnosti

27. 10. 2017
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Informační povinnosti se týkají i podnikatelů, kteří prodávají například přes Facebook nebo umožňují učinit závaznou objednávku po e-mailu nebo telefonu.

I v případě, kdy se nejedná o klasický e-shop a kupující si na internetových stránkách vybere zboží, následně vyplní formulář, u kterého je například výslovně uvedeno, že se nejedná o závaznou objednávku a k uzavření smlouvy dochází až vzájemným potvrzením oběma stranami v e-mailu, je rozsah informací poskytovaných obchodníkem stejný jako u klasických e-shopů.

E-shopy musí zákazníky informovat o řadě věcí

Každý, kdo provozuje klasický e-shop, musí vůči zákazníkům splňovat řadu informačních povinností. Klasickým e-shopem přitom myslíme web, kde samotné uzavření smlouvy probíhá prostřednictvím internetových formulářů v nákupním košíku. Informační povinnosti se ale týkají i podnikatelů, kteří prodávají například přes Facebook nebo umožňují zákazníkům učinit závaznou objednávku po e-mailu nebo telefonu.

Občanský zákoník obecně stanovuje povinnost podnikatele sdělit spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo předtím, než spotřebitel učiní závaznou objednávku, alespoň informace taxativně uvedené v § 1811 a případně i § 1820. Nejde ale pouze o tyto paragrafy. Dle typu obchodu je totiž nutné splnit i požadavky dalších zákonů, například informovat o nakládání s osobními údaji.

§ 1811 občanského zákoníku říká:

(1) Veškerá sdělení vůči spotřebiteli musí podnikatel učinit jasně a srozumitelně v jazyce, ve kterém se uzavírá smlouva.

(2) Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a tyto skutečnosti nejsou zřejmé ze souvislostí, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo předtím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku

a) svoji totožnost, popřípadě telefonní číslo nebo adresu pro doručování elektronické pošty nebo jiný kontaktní údaj,

b) označení zboží nebo služby a popis jejich hlavních vlastností,

c) cenu zboží nebo služby, případně způsob jejího výpočtu včetně všech daní a poplatků,

d) způsob platby a způsob dodání nebo plnění,

e) náklady na dodání, a pokud tyto náklady nelze stanovit předem, údaj, že mohou být dodatečně účtovány,

f) údaje o právech vznikajících z vadného plnění, jakož i o právech ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv,

g) údaj o době trvání závazku a podmínky ukončení závazku, má-li být smlouva uzavřena na dobu neurčitou,

h) údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření, a

i) údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy.

(3) Ustanovení odstavce 2 se nepoužije na smlouvu

a) uzavíranou za účelem vyřizování záležitostí každodenního života, pokud má dojít k vzájemnému plnění bezprostředně po jejím uzavření, a

b) o dodání digitálního obsahu, pokud byl dodán na hmotném nosiči.

Dále je nutno pamatovat na informaci o možnosti odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů při nákupu na dálku. Obchodník má nově od 1. května 2016 povinnost informovat o mimosoudním řešení sporů, doplnil Jiří Fröhlich, mluvčí České obchodní inspekce (ČOI).

Pokud v případě klasického e-shopu dojde k vystavení zboží spolu s dostatečně určitě uvedenou kupní cenou, pak se jedná o závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy ze strany provozovatele. Následně, pokud kupující odešle provozovateli e-shopu objednávku zboží vystaveného na e-shopu, pak jde ze strany kupujícího o přijetí nabídky. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena okamžikem, kdy objednávka zboží dojde provozovateli e-shopu.

V souladu s § 1811 a § 1820 občanského zákoníku tedy musí provozovatel e-shopu spotřebiteli informace v těchto ustanoveních uvedené sdělit zveřejněním na svých internetových stránkách, protože tak půjde o nejzazší okamžik, ve který má spotřebitel možnost se s těmito informacemi seznámit, aby se tak stalo ještě před uzavřením smlouvy, uvedla serveru Podnikatel.cz Barbora Malimánková, právnička Taylor Wessing Praha.

Jak nicméně upozorňují odborníci, jde především o informace a nemusí se přímo jednat o obchodní podmínky. Pokud má už tento první kontakt vést k případnému uzavření kupní smlouvy, je potřeba mít na webu spoustu věcí – aby se to „neválelo“ jen tak někde, dává se to typicky do obchodních podmínek, ale samozřejmě může se to nazvat dle libosti, vysvětlila Petra Dolejšová, advokátka AK eLegal.

Čtěte více: Obchodní podmínky jsou nepovinné. E-shop můžete provozovat i bez nich

Také jiných podnikatelů se podmínky týkají

Jenže existují i podnikatelé, kteří prodávají například přes Facebook nebo umožňují objednávky přes e-mail. I v případě, kdy se nejedná o klasický e-shop a kupující si na internetových stránkách vybere zboží, následně vyplní formulář, u kterého je například výslovně uvedeno, že se nejedná o závaznou objednávku a k uzavření smlouvy dochází až vzájemným potvrzením oběma stranami v e-mailu, je rozsah informací poskytovaných obchodníkem stejný. Na rozdíl od klasického e-shopu ale bude dostačující, pokud prodávající uvedené informace kupujícímu zašle až při následné e-mailové komunikaci, ovšem předtím, než bude smlouva uzavřena, upozornila Barbora Malimánková.

Ani tento prodávající ovšem nesmí zapomenout na obecnou povinnost týkající se všech podnikatelů podle § 435 občanského zákoníku, a sice povinnost zveřejnit na svých internetových stránkách své jméno a sídlo. Pokud se jedná o podnikatele zapsaného do obchodního rejstříku, pak je nutné uvést i údaj o tomto zápisu včetně oddílu a vložky. Pokud byl podnikateli přidělen identifikující údaj, uvede se i ten.

V případě prodeje přes Facebook to je obdobné. Potřebné informace lze mít zveřejněné přímo na facebookové stránce nebo je zákazníkovi zaslat v rámci následné komunikace. I zde ale opět platí, že zákazník musí mít možnost se s výše zmíněnými informacemi seznámit ještě před závazným potvrzením své objednávky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).