Hlavní navigace

Nejvyšší čas na přípravu projektů k získání dotací

19. 12. 2011
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Ministerstvo pro místní rozvoj nabízí podnikatelům stovky milionů korun v dotačních výzvách. Výzvy jsou otevřeny do 17. února 2012. Kdo má šanci získat dotace?

Téměř 870 milionů korun mohou žadatelé získat v aktuálně otevřených dotačních výzvách ministerstva pro místní rozvoj. Výzvy jsou otevřeny do 17. února 2012. Je tedy vhodný čas pro zahájení přípravy projektů. Čtěte také: Podnikatelé vyčerpali rekordní miliardu korun

Jak připomíná na svých internetových stránkách samo ministerstvo: Stará moudrost praví, že štěstí přeje připraveným. Rozhodně bych přípravu projektové dokumentace nepodceňoval. V některých případech je udělení dotace vázáno i na některé správní dokumenty, jejichž získání potřebuje určitý čas ve správních lhůtách, sdělil ministr Kamil Jankovský

Ministerstvo pro místní rozvoj otevřelo výzvy ve třech klíčových oblastech podpory. A to bydlení, regionální politiky a cestovního ruchu. Podle Kamila Jankovského je toto spektrum dotačních titulů je opravdu široké. Od menších určených například na opravu domovních rozvodů či odstraňování bariér, až po ty ‚vlajkové lodi‘ v podobě výstavby podporovaných bytů či dotací pro podnikatele v oblasti cestovního ruchu. Čtěte také: V plánu je vznik tisíců nových pracovních míst 

školení účto leden 23 Kučerová

Aktuálně jsou otevřené výzvy pro podání žádostí v těchto programech:

  • Program podpory bydlení pro rok 2012 – zahrnuje podporu regenerace panelových sídlišť, podporu výstavby technické infrastruktury, podporu výstavby podporovaných bytů a podporu oprav domovních olověných rozvodů. 
  • Programy podpory rozvoje regionů v roce 2012 – regionální programy jsou účinnými nástroji, jejichž prostřednictvím může státní správa pozitivně ovlivňovat území regionů. Především těch znevýhodněných nebo strukturálně či jinak postižených. Objemy realizovaných akcí z hlediska celkových finančních prostředků státního rozpočtu jsou sice relativně velmi malé, svou cíleností a územní koncentrací mohou pomoci zmírňovat regionální disparity a účinně přispívat k vyváženému rozvoji území. 
  • Podpora při odstraňování bariér v budovách pro rok 2012 – rozvojový program mobility pro všechny, kdo se finančně podílí na budování ucelených bezbariérových tras měst a obcí. Cílem podprogramu je zajistit státní podporu investičních a neinvestičních záměrů při odstraňování bariér v budovách městských a obecních úřadů, ale také v budovách s pečovatelskou službou náležících do komplexních řetězců bezbariérových tras obcí a měst.  
  • Národní program podpory cestovního ruchu – podprogram je zaměřen na 3 oblasti podpory. Jedná se o rekonstrukci/vy­budování odpočívadel, center služeb pro turisty a hygienického zázemí pro pěší, cyklisty a handicapované turisty podél pěších tras, naučných stezek, cyklotras a zdrojových tras pro zvýšení návštěvnosti včetně marketingu vytvořených produktů cestovního ruchu. Dále zpřístupnění atraktivit cestovního ruchu.  Projekty vztahující se k dopravě musí být zaměřené na ochranu životního prostředí a podporu ekologicky šetrných forem cestovního ruchu. A poslední oblastí je zavedení (zlepšení) vytvoření navi­gačních a informačních systémů pro sluchově a zrakové postižené účastníky cestovního ruchu a návštěvníky atraktivit cestovního ruchu včetně marketingu vyt­vořených produktů cestovního ruchu. 

Podrobnější informace na stránkách ministerstva pro místní rozvoj.

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).