Hlavní navigace

Nezapomeňte na silniční daň, termín pro podání přiznání se kvapem blíží

8. 1. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
V lednu musí mnoho podnikatelů také vyřešit přiznání k silniční dani. Připravili jsme manuál, který vás celým procesem provede.

Do konce ledna se nepodává jen přiznání k dani z nemovitých věcí, ale také přiznání k dani silniční. Ve stejném termínu je nutné i silniční daň doplatit. Připravili jsme manuál, koho se daň vůbec týká, kdo musí podat přiznání, z čeho se daň počítá a kolik musí poplatník zaplatit.

Co je předmětem daně

Ilustrační obrázek.
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Jak na silniční daň?

Předmětem silniční daně jsou motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrovaná a provozovaná v Česku, pokud jsou používána v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatně výdělečnou činností. Nákladní vozidlo s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny pak patří do předmětu silniční daně vždy, a to i v případě, pokud neslouží k podnikání. Silniční daň se naopak neplatí z vozidel s hybridním pohonem kombinující spalovací motor a elektromotor nebo třeba z vozidel na LPG, které váží méně než 12 tun.

Kdo je poplatníkem daně

Jak uvádí zákon o silniční dani, poplatníkem je buď fyzická či právnická osoba, která provozuje vozidlo registrované v České republice a je zapsána v technickém průkazu. Daň může platit rovněž zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití jeho osobního automobilu při výkonu práce, jestliže daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla. V případě, kdy je u jednoho vozidla poplatníků více, hradí daň společně a nerozdílně. Podnikatelé by neměli zapomínat, že rozhodující pro platbu daně je skutečnost, zda vozidlo patří do předmětu daně. Nezáleží přitom, zda je podnikatel a vlastník vozidla tatáž osoba či není. Nejprve se řeší, zda je vozidlo předmětem daně a pak teprve, kdo by měl daň platit. Může se klidně stát, že jiná osoba vozidlo používá k podnikání a jiná osoba je za toto vozidlo poplatníkem silniční daně.

Sazby daně se určují u osobních automobilů dle zdvihového objemu motoru v cm3, u návěsů podle součtu největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počtu náprav a u ostatních vozidel pak podle největší povolené hmotnosti v tunách a počtu náprav. Jednotlivé sazby daně dle těchto kritérií se nacházejí v § 6 zákona o dani silniční

Snížení sazeb

Sazba daně se dá následně snížit. Sazba daně se například snižuje, pokud od první registrace k silničnímu provozu (doma i v zahraničí) neuplynulo devět let. Konkrétně:

  • o 48 % po dobu 36 kalendářních měsíců od data první registrace,
  • o 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a
  • o 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců

Sazba daně se ale také může zvýšit, a to o 25 %, pokud jde o vozidla registrovaná poprvé v ČR nebo zahraničí před rokem 1990.

Daň se platí za každý kalendářní měsíc, kdy vozidlo bylo předmětem daně. Pokud je poplatníkem daně zaměstnavatel, který svému pracovníkovi vyplácí cestovní náhrady za použití jeho osobního automobilu, lze použít jednotnou sazbu 25 korun za den. Potom už ale zaměstnavatel nemůže na vozidlo uplatnit žádné další daňové úlevy.

Čtěte také: Blíží se další záloha silniční daně. Čtěte manuál, jak na ni

Přiznání musíte podat do 1. února

Co se týče daňového přiznání za rok 2015, musí jej podnikatelé podat do pondělí 1. února 2016. Stejně jako u dalších daní platí pětidenní doba hájení, kdy se můžete s přiznáním opozdit. Sankce totiž začnou nabíhat až od šestého pracovního dne. Do daňového přiznání musíte uvést i vozidla, která jsou od daně osvobozená. Výjimku mají pouze poplatníci, kteří provozují vozidlo s hmotností od 3,5 do 12 tun a uplatňují na ně snížení sazby daně o 100 % podle § 6 odst. 9 zákona a neplatí daň u jiného vozidla. Ti přiznání podávat nemusí.

V případě zpoždění se platí pokuta 0,05 % stanovené daně, pokud ale nepřekročí částku 200 Kč, nepředepíše se. Majitelé zpřístupněných datových schránek by navíc měli mít na paměti, že přiznání musí podat elektronicky, jinak dostanou pokutu 2000 Kč. Letos navíc nemohou majitelé datovek využít tzv. e-tiskopis.

Jak na doplatek a zálohy

Také doplatek daně, stejně jako přiznání, by podnikatelé měli uhradit do 1. února a také v tomto případě se mohou mírně opozdit. Penále začíná nabíhat až od pátého pracovního dne. Aktuálně činí výše úroku z prodlení 14,05 %. Úrok se nicméně nepředepíše, pokud jeho výše nepřekročí 200 Kč.

Čtěte také: Tisíce plateb stále chodí na staré účty finančních úřadů. Připomínáme nová čísla

Daně II

Během roku 2016 navíc musí poplatníci silniční daně platit zálohy na daň, jejichž výše odpovídá 1/12 roční daňové sazby za každý kalendářní měsíc, ve kterém vozidlo v rozhodném období podléhalo dani silniční. Zálohy se vždy platí za jednotlivá čtvrtletí. V roce 2016 jsou termíny

  • do 15. dubna (na leden až březen)
  • do 15. července (na duben až červen)
  • do 17. října (na červenec až září)
  • do 15. prosince (na říjen a listopad)

Za měsíc prosinec se již záloha neplatí, doplatí se s daňovým přiznáním do 31. ledna následujícího roku. Silniční daň lze také uhradit jednorázově, hned první zálohou ve výši celé roční sazby.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).