Hlavní navigace

Nová daň z nemovitosti je až dvojnásobná. Jak ji uhradit?

3. 5. 2024
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Podnikatel.cz s využitím DALL-E, podle licence: Rights Managed
Blíží se termín pro platbu daně z nemovitých věcí, a tak finanční úřady začaly rozesílat pokyny k platbě. Poplatníci by měli „složenkám“ věnovat pozornost, daň bude pravděpodobně vyšší.

Pracovníci finančních úřadů začali vyrozumívat poplatníky daně o povinnosti úhrady daně z nemovitých věcí. Ve většině případů se jedná o novou výši daně z nemovitých věcí. V rámci novely zákona o dani z nemovitých věcí totiž došlo k navýšení daňové povinnosti téměř na dvojnásobnou výši než v minulých obdobích.

Dle informací na webových stránkách finanční správy obdrželo kolem milionu poplatníků podklady k platbě datovou schránkou, jsou-li jejími držiteli, další milion se potom rozeslal skrze e-mailové schránky. Zbývající téměř dva miliony poplatníků obdrží pokyny k platbě poštou.

Zvýšení daňové povinnosti k dani z nemovitých věcí

V České republice platí daň z nemovitých věcí přes čtyři miliony poplatníků. V rámci konsolidačního balíčku vláda odsouhlasila zvýšení daně z nemovitých věcí. V rámci novely tak došlo ke změně sazeb a místních koeficientů obcí. Zvýšení daňové povinnosti tak v některých případech může dosahovat až 80% nárůstu.

Poplatníci obdrží informace o nové výši daňové povinnosti v průběhu května. Některých poplatníků se ale týkala povinnost podání daňového přiznání – například majitelé garáží nebo staveb pro rekreaci. Pokud poplatníci zapomněli přiznání k dani z nemovitých věcí podat, pracovníci finančních úřadů poplatníky k podání přiznání dodatečně vyzvali. 

Jak mohu obdržet pokyny k platbě?

Pokyny k platbě, které zasílají finanční úřady, mohou poplatníci obdržet vícero způsoby. Dle informací na webových stránkách finanční správy se kolem jednoho milionu pokynů k platbě odeslalo do datových schránek, je-li poplatník jejich držitelem. Dalších milion „složenek“ rozeslali pracovníci finančních úřadů prostřednictvím e-mailových stránek.

Dle informací na stránkách finanční správy se budou zbývajícím poplatníkům rozesílat další téměř dva miliony složenek jiným způsobem – tj. poštou ve formě složenek. Složenky by měly být rozposlány nejpozději do 24. května, aby poplatníci stihli svou daňovou povinnost uhradit.

Vzhledem k tomu, že se daňová povinnost týkající se daně z nemovitých věcí zvýšila v průměru o zhruba 80 %, dostanou pokyny k platbě i ti poplatníci, kteří mají zpřístupněnou daňovou informační schránku na webovém portálu MOJE daně. Je tomu tak dáno zejména z důvodu měnící se výše daně, tj. z důvodu opatrnosti.

Složenku neobdrží ti poplatníci, kteří mají datovou schránku, přihlásili se k zasílání platebních údajů e-mailem nebo platí daň z nemovitostí prostřednictvím SIPO. Poplatníků, kteří využívají SIPO, je zhruba padesát tisíc.

Jak se stanovuje daň z nemovitých věcí?

Daň z nemovitých věcí se stanovuje jako jedna celková částka vztahující se ke všem nemovitostem poplatníka nacházejícím se na území jednoho kraje. Dle informací z webových stránek finanční správy se rozesílá jedna složenka s vyčíslením konečné daně za všechny nemovité věci, pokud poplatník vlastní více nemovitých věcí v jednom kraji a daň nepřesahuje 5000 Kč. Pokud daňová povinnost nepřesáhne částku 5000 Kč, je splatná jednorázově, a to do 31. května 2024.

Pokud je částka daňové povinnosti vyšší než 5000 Kč, mohou tuto daňovou povinnost uhradit ve dvou termínech, a to do 31. května 2024 jako první platbu daně a do 30. listopadu jako druhou platbu daně.

Pokyny k platbě

Poplatníci, kteří obdrží pokyny k platbě, mohou uhradit daň z nemovitých věcí na bankovní účet finančního úřadu. Poplatníci mohou tak daňovou povinnost uhradit v jejich internetovém bankovnictví nebo prostřednictvím QR kódu, který je na platebních údajích (složence) uveden a po jehož načtení se automaticky doplní všechny platební údaje.

Platební údaje obsahují číslo bankovního účtu příslušného finančního úřadu, variabilní symbol a konstantní symbol. Jako variabilní symbol se uvádí rodné číslo fyzické osoby, právnické osoby uvádí své identifikační číslo. Poplatníci uvádí také konstantní symbol – tj. 1148 při platbě bezhotovostní, a 1149 při hotovostních platbách.

Jak mohou poplatníci uhradit daňovou povinnost

V České republice jsou výběrem daní pověřeny finanční úřady a Specializovaný finanční úřad. V návaznosti na daňový řád mohou poplatníci uhradit daň nebo zálohy na daň následovnými způsoby:

  • Bezhotovostně na bankovní účet
  • Hotovostně – prostřednictvím poštovní poukázky A
  • Hotovostně – na vybraných finančních úřadech a územních pracovištích v úředních hodinách
  • Prostřednictvím SIPO

Platba daně potom musí být zaslána na správný bankovní účet příslušného finančního úřadu. Daňové subjekty pak musí uvést číslo bankovního účtu (vč. správně určeného předčíslí, matriky a kódu banky) a variabilní symbol. Nepovinně mohou daňové subjekty uvést konstantní symbol a zprávu pro příjemce.

Pozornost by měly daňové subjekty věnovat dni platby, za který je považován den, kdy je částka připsána na bankovní účet příslušného finančního úřadu. Pokud by daňový subjekt hradil svou daňovou povinnost hotově, považuje se za den platby den, kdy úřední osoba hotovostní platbu převzala. 

Video: Placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

Autor: Finanční správa ČR YouTube / Zdroj: YouTube

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).