Hlavní navigace

Nové tiskopisy na důchodové spoření

22. 1. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Změny se dostaly i do důchodového spoření, tedy takzvaného druhého pilíře. Jsou nové tiskopisy, které zaměstnavatel použije již na zálohy za měsíc leden 2014.

Letošní várka změn zasáhla i oblast důchodového spoření. Nejedná se o změny v ustanovení zákonů upravujících důchodové spoření, ale změny v dosud používaných tiskopisech. Ty vyplynuly z praktického postupu při odvodu důchodového spoření. Jde o úpravu měsíčně zasílaného tiskopisu Hlášení a zavedení zcela nového tiskopisu Oznámení.

Změna tiskopisů Hlášení a Následné hlášení

Jelikož v praxi často docházelo k zaokrouhlovacím chybám, byl upraven tiskopis, kterým zaměstnavatel hlásí odvod měsíční zálohy na důchodové spoření (druhý pilíř důchodové reformy). Dosud se zde uváděli účastníci vždy jedním řádkem, bez ohledu na to, zda měli u zaměstnavatele více souběžných příjmů. Důchodové spoření bylo totiž nutné vypočítat zvlášť z každého jednotlivého příjmu a zaokrouhlit na celé koruny nahoru. V hlášení se následně vyměřovací základy a zálohy na spoření jednoho účastníka se souběžnými příjmy uváděly v součtu. A právě v tomto postupu nejeden zaměstnavatel chyboval. 

V této souvislosti jsou tedy upraveny tiskopisy HlášeníNásledné hlášení k pojistnému na důchodové spoření, které plátce pojistného poprvé použije v elektronické podobě za měsíc leden 2014. Do obou tiskopisů byl vložen nový sloupec 3a), kde budou jednotlivé příjmy účastníka důchodového spoření uvedeny samostatně.

Jedná se o tiskopisy (pouze ukázka, podávají se elektronicky):

Vyplnění sloupců 01 až 03:

  • Do sloupce 01 a sloupce 02 se uvádí příjmení a jména účastníků důchodového spoření. 
  • Sloupec číslo tři je určen k oznámení čísla účastníka důchodového spoření. Jde o číslo přidělené účastníkovi důchodového spoření při registraci smlouvy o důchodovém spoření uvedené v Rozhodnutí o registraci smlouvy o důchodovém spoření (pokud bylo poplatníkovi přiděleno rodné číslo, pak číslo účastníka důchodového spoření je totožné s rodným číslem poplatníka. Rodné číslo se uvádí bez lomítka).
  • Nový sloupec 03a slouží k označení vyměřovacího základu (uvede se vždy jedna z možností): 
  1.  jeden (popřípadě první) vyměřovací základ u zaměstnavatele,
  2. – druhý vyměřovací základ u téhož zaměstnavatele,
  3. – třetí vyměřovací základ u téhož zaměstnavatele,
  4. – čtvrtý vyměřovací základ u téhož zaměstnavatele atd.

Pokyny k tiskopisům Hlášení a Následné hlášení

Současně bylo v pokynech k vyplnění tiskopisu Hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření zdůrazněno, že se v měsíčním hlášení uvádějí všichni účastníci důchodového spoření. Tedy i ti poplatníci, kteří jsou účastni důchodového spoření, avšak za příslušné zálohové období (kalendářní měsíc) vykazují vyměřovací základ pojistného ve výši „0“. Může se kupříkladu jednat o příjem z dohody o provedení práce do 10 000 Kč započitatelného příjmu nebo překročení maximálního vyměřovacího základu (strop pro odvod sociálního pojištění). U těchto poplatníků budou vyplněny pouze identifikační údaje (sloupec 01– 03a) a v ostatních sloupcích budou uvedeny „0“.

Nové Zakony.podnikatel.cz

Všechny právní normy od roku 1993, pravidelně aktualizované, ve všech dostupných znění. Porovnejte předchozí znění s aktuálním, zkoumejte budoucí znění. Hledejte v textu zákona konkrétní a vyznačené změny. 

Uložte si do záložek: zakony.podnikatel.cz

Nový nepovinný tiskopis Oznámení

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Finanční správa vydala nový tiskopis pro zaměstnavatele. 

Další letošní novinkou je tiskopis Oznámení podle § 30 zákona č. 397/2012 Sb., o pojistném na důchodové spoření (5249 vzor č. 1). Použije se v případě, kdy dojde ze strany zaměstnance k pozdnímu nahlášení účasti na důchodovém spoření. Zaměstnavatel má povinnost neprodleně v okamžiku zjištění učinit oznámení. Nově tak může učinit tímto nepovinným tiskopisem. V tiskopisu uvede kromě povinných identifikačních údajů rovněž příslušný kalendářní měsíc (případně více měsíců) a výši vyměřovacího základu, ze kterého nebylo sraženo pojistné na důchodové spoření. Při souběhu zaměstnání u jednoho zaměstnavatele se uvádí každý vyměřovací základ samostatně.

Stahujte tiskopis: 

Oznámení podle § 30 zákona o důchodovém spoření 

K vyplněnému oznámení přiloží zaměstnavatel:

  • kopii oznámení zaměstnance o účastí na důchodovém spoření, 
  • kopii mzdového listu za příslušný měsíc (případně měsíce). 

Podání Oznámení podle § 30 zákona o pojistném na důchodové spoření je povinností zaměstnavatele. Za nesplnění oznamovací povinnosti může být uložena pořádková pokuta. A to v souladu s ustanovením § 247 daňového řádu až do výše 50 000 korun.

Jak to bude s dlužným pojistným?

Pro zaměstnavatele neznamená podání Oznámení žádné další povinnosti v podobě oprav již odeslaných měsíčních Hlášení, nepodává ani Následné hlášení. Dlužnou částku (celých 3 + 2 procenta) si vybere od poplatníka správce daně sám. Samozřejmě včetně přirážky k pojistnému. Ta rozhodně není nikterak nízká. Obecně je stanovena ve výši 10 % z neodvedeného pojistného a je součástí příjmů státního rozpočtu. V případě, kdy pozdní odvod nahlásí sám zaměstnanec nebo zaměstnavatel, bude vypočtena v poloviční výši, tj. ve výši 5 %. Jestliže ale opomenutí zjistí správce daně, činí plných 10 % z dlužného pojistného. Neodvedené pojistné a přirážka k němu jsou splatné do 15 dnů ode dne právní moci platebního výměru.

A co přeplatek na sociálním pojištění?

Přestože zaměstnavatel již nic dále neopravuje, měl by požádat o přeplatek na sociálním pojištění. Tam je totiž za zaměstnance odvedeno 6,5 % a ne 3,5 %. O přeplatek požádá zaměstnavatel a následně jej vyplatí zaměstnanci. Česká správa sociálního zabezpečení tento přeplatek nemůže vrátit rovnou zaměstnanci, musí o něj požádat plátce mzdy a až následně ho zaměstnanci vrátit.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).