Hlavní navigace

Znáte novinky u daní z příjmů v roce 2009?

28. 4. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Samotná změna zákona o daních z příjmů obsahuje 95 změn a 19 přechodných ustanovení. Pro orientaci přinášíme nejdůležitější změny, které v roce 2009 nastaly, a tipy jak pro fyzické, tak i právnické osoby.

Daně z příjmů patří mezi přímé daně. Zdanění příjmů se týká fyzických osob i osob právnických. Zákon o daních z příjmů přinesl s účinností od 1. ledna 2009 řadu změn. Změny se dotýkají všech osob, které mají příjmy. Změny pocítí ti, co mají příjmy ze závislé činnosti, což jsou především zaměstnanci. Novinky se dotknout danění příjmů živnostníků, stejně tak i zdanění příjmů obchodních společností.

Změny zdanění příjmů ze závislé činnosti

Základem daně u osob, které mají příjmy ze závislé činnosti, zůstává takzvaná superhrubá mzda. Základ daně je příjem zvýšený o povinné pojistné zaměstnavatele. Sazba daně zůstává shodná s rokem 2008 ve výši 15 % ze základu daně. Čtěte více: Daň z příjmů 2009: Mnoho povyku pro nic

Nově zákon umožňuje osvobození příjmů zaměstnance v souvislosti se vzděláváním. Osvobození od daně se netýká veškerého dalšího vzdělávání zaměstnance, ale je vázáno na vzdělávání související s předmětem činnosti zaměstnavatele, pokud se zároveň vzdělávání považuje za výkon práce. Vzdělávání zaměstnanců je podrobně řešeno v § 230 zákoníku práce. Shodně je nahlíženo i na rekvalifikace, která je upravena zákonem o zaměstnanosti.

Banner - Zákony 2009

Kdy lze příjmy zaměstnance osvobodit od daně z důvodu vzdělávání?

  • při prohlubování kvalifikace, které umožňuje zaměstnanci výkon sjednané práce,
  • zaměstnanec má povinnost prohlubovat si svoji kvalifikaci za účelem výkonu sjednané práce,
  • náklady na školení nebo kurzu, při němž si zaměstnanec prohlubuje kvalifikaci hradí zaměstnavatel, nebo se na úhradě alespoň z části podílí,
  • účast na školení nebo kvalifikačním kurzu je považována za výkon práce. Čtěte více: Vzdělávání zaměstnanců jako uznatelný náklad

Změny u zdanění příjmů OSVČ

Podnikatelé, kteří vedou daňovou evidenci, zjišťují základ daně srovnáním příjmů a výdajů, které ovlivňují základ daně. Podnikatelé, kteří mají povinnost vést účetnictví, vychází při stanovení základu daně ze srovnání výnosů a nákladů. I v podnikatelských příjmech dochází ke změně v danění. Mění se:

  • možnosti užití ceny pohonných hmot,
  • možnosti použití kurzu pro přepočet příjmů a výdajů,
  • zdanění závazků, které nebyly uhrazeny včas.

Novinka, která patří mezi ty zásadnější, je možnost stanovení výše nákladů na pohonné hmoty na služební cesty OSVČ podle cen pohonných hmot, které se používají při poskytování cestovních náhrad zaměstnanců v pracovním poměru. Čtěte více: Cestovní náhrady v roce 2009

Došlo také ke zpřesnění v přepočtu kurzu příjmů a výdajů v cizí měně. Tato novinka se týká jen osob, které nejsou účetní jednotkou, osob, které vedou daňovou evidenci. Nově lze pro přepočet využít kurz jednotný nebo kurz uplatňovaný v účetnictví. Oba způsoby nelze ve stejném zdaňovacím období použít současně.

Jednou z ne zrovna populárních změn je dodanění závazků, které jsou již po lhůtě splatnosti. Zákon definuje, že poplatník navýší základ daně o neuhrazené závazky.

Sazba, je stejná u všech fyzických osob. I OSVČ zdaní své příjmy v roce 2009 15% daní. Stejné pro rok 2009 zůstávají i slevy na dani, stejně tak i daňové zvýhodnění na děti zůstává nezměněno. Čtěte více: Slevy na dani v roce 2009

Anketa

Co si myslíte o legislativních změnách platných od 1.1.2009?

Novinky u daně z příjmů právnických osob 2009

U právnických osob dochází ke změnám u osvobozených příjmů. Na jednu stranu se ruší osvobození příjmů spořitelních a úvěrových družstev z úroků a jiných finančních výnosů. Ruší se i možnost osvobození příjmů stálé provozovny členského státu EU na území ČR. Naopak se zavádí osvobození příjmů z dividend a podílů na zisku.

K zásadnějším změnám dochází v roce 2009 v oblasti daňové uznatelnosti nákladů. Nově patří do daňově uznatelných nákladů úhrady za vzdělávání, které souvisí s předmětem činnosti zaměstnavatele, pokud se zároveň vzdělávání hodnotí jako výkon práce. Zaměstnavatel si také nemůže v roce 2009 odečíst od základu daně nepeněžní plnění ve formě rekreací ve výši přesahující 20 tisíc korun na zaměstnance a rok. V roce 2009 nelze uznat jako daňové náklady výdaje, které jsou spojené s úhradou závazku, o který byla snížena výše základu daně v minulých zdaňovacích obdobích. Ruší se limit neuznatelných finančních nákladů u finančního leasingu. Dříve se používal limit ve výši 1 %, pokud výše finančních nákladů přesáhla 1 milion korun.

Cloud 22 temata

Novinky v Zákoně o daních z příjmů 2009
Fyzické osoby Právnické osoby
Příjem zaměstnance v souvislosti se vzděláváním je osvobozen Úhrady za vzdělávání, které je výkonem práce lze uznat jako daňový náklad
Změna u cestovních náhrad OSVČ Daňový náklad není ani zaměstnanecký benefit ve formě rekreací ve výši přesahující 20 tisíc Kč
Změna přepočtu kurzu cizí měny Daňově nelze uznat výdaje spojené s úhradou závazků
Dodanění závazků po lhůtě splatnosti Ruší se max. limit u finančního leasingu

Změnu zákona o daních z příjmů doprovází novela zákona o rezervách

Zákon o rezervách řeší problematiku opravných položek a rezerv. Opravdu zásadní novinkou je změna tvorby rezervy na opravy hmotného majetku. Náklad, který se účtuje při tvorbě rezerv, bude daňově účinným, pokud si podnik vytvoří samostatný účet v bance, kam budou peněžní prostředky v plné výši rezervy převáděny. Peníze ze samostatného bankovního účtu se mohou čerpat jen na účely, pro které byla rezerva tvořena.

Tato změna se projeví u tvorby rezerv od roku 2009. Rezervy, které si podnik začal tvořit již před 1.1.2009 se řídí zněním zákona, které bylo platné do konce roku 2008, tudíž nemusí zřizovat na rezervy bankovní účet.

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).