Hlavní navigace

Novou XML strukturu kontrolních hlášení nepoužívejte, platit bude až od října

5. 4. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Přestože novinky v oblasti DPH nabyly účinnosti už na začátku dubna, nová XML struktura kontrolního hlášení začne platit až od října.

Finanční správa podnikatele upozorňuje, že pokud by kontrolní hlášení podali v XML struktuře, která ještě není platná a účinná, bude považováno za neúčinné se všemi důsledky.

Mění se XML struktura

Na začátku dubna došlo k novelizaci zákona o DPH, která se dotýká i kontrolních hlášení. Obsah samotného hlášení se sice nezměnil, ale aktualizovaly se názvy a popisy některých částí a především také XML struktura formuláře, a to v části A.4. KH (Uskutečněná zdanitelná plnění a přijaté úplaty s povinností přiznat daň dle § 108 odst. 1 s hodnotou nad 10 000 Kč včetně daně a všechny provedené opravy v souvislosti s nedobytnými pohledávkami bez ohledu na limit) a B.2. KH (Přijatá zdanitelná plnění a poskytnuté úplaty, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně dle § 73 odst. 1 písm. a) s hodnotou nad 10 000 Kč včetně daně a všechny opravy odpočtu v souvislosti s nedobytnými pohledávkami bez ohledu na limit), pokud jde o rozšíření možností oprav u nedobytných pohledávek.

Oprava základu daně v případě nedobytné pohledávky se považuje za samostatné zdanitelné plnění (§ 46f) vykazované v daňovém přiznání k DPH a souvisejícím kontrolním hlášení za období, kdy je považováno za uskutečněné. Opravu základu daně a související daně podle § 46 odst. 1 lze provést za předpokladu, že plátce splňuje podmínky vymezené ustanovením § 46 odst. 3 a 4. V kontrolním hlášení se vykazují samostatně opravy ve výši základu daně (a daně) stanovené z neobdržené úplaty za související zdanitelné plnění (§ 46a a související).

Detaily, jak správně mají nyní v těchto případech vyplnit kontrolní hlášení, naleznou podnikatelé v upravených Pokynech k vyplnění kontrolního hlášení.

Změny budou platné až od října

S ohledem na implementaci nové XML struktury kontrolního hlášení chce finanční správa poskytnout dostatečný časový prostor na adaptaci změn. Nová XML struktura kontrolního hlášení tak bude pro daňovou veřejnost platná a účinná až od 1. října 2019. To znamená, že:

  • všechna kontrolní hlášení podávaná do 30. 9. 2019 budou podávána prostřednictvím stávající zveřejněné platné struktury kontrolního hlášení,
  • všechna kontrolní hlášení podávaná od 1. 10. 2019 (tj. také období září 2019 nebo 3. čtvrtletí 2019) budou již podávána prostřednictvím nové xml struktury kontrolního hlášení.

Podání kontrolního hlášení v XML struktuře, která není platná a účinná v období, kdy je kontrolní hlášení podáváno, bude považováno za neúčinné se všemi důsledky podle zákona o DPH (§ 101a odst. 4 zákona o DPH) a daňového řádu, upozorňuje finanční správa na svém webu.

Systém na neúčinnost upozorní

Podnikatelé se nicméně nemusí obávat, že by se jim omylem podařilo hlášení podat v nové struktuře, aniž by se dozvěděli, že učinili neúčinné podání. Aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (pokud by plátce chtěl využít možnost podání přes tuto aplikaci) a případné podání KH v dosud neúčinné .xml struktuře prostřednictvím datové schránky totiž nebude správcem daně akceptováno. Přes Daňový portál kontrolní hlášení v neúčinné .xml struktuře nepůjde podat. Pokud bude neúčinná .xml struktura KH podávána prostřednictvím datových schránek, přijde podateli zpráva o neúčinnosti do datové schránky, ze které bylo příslušné podání učiněno. Tato avíza o neúčinnosti podání fungují už dlouhodobě, doplnila serveru Podnikatel.cz Klára Křehlová z tiskového oddělení Generálního finančního ředitelství.

Pokuty se rozšířily

U kontrolních hlášení se dále rozšířily pokuty. Stále platí, že pokud plátce nepodá kontrolní hlášení ve stanovené lhůtě, vzniká mu povinnost uhradit pokutu ve výši:

  • 1000 Kč, pokud jej dodatečně podá, aniž by k tomu byl vyzván,
  • 10 000 Kč, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co k tomu byl správcem daně vyzván,
  • 30 000 Kč, pokud jej nepodá na základě výzvy ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
  • 50 000 Kč, pokud jej nepodá ani v náhradní lhůtě.

Správce daně dále uloží pokutu do 50 000 Kč plátci, který na základě výzvy správce daně k odstranění pochybností nezmění nebo nedoplní nesprávné nebo neúplné údaje prostřednictvím následného kontrolního hlášení. Pokuty lze nicméně odpustit.

Dříve platilo, že kdo dostal jednu z výše zmíněných pokut a zároveň závažně ztěžoval nebo mařil správu daní, mohl mu finanční úřad udělit další pokutu do výše 500 000 Kč. Nově již ale není třeba, aby podnikatel nejprve dostal jednu ze „základních“ pokut a při závažném ztěžování nebo maření daní může dostat rovnou pokutu půl milionu korun.

CHP22 temata2

Kromě rozšíření pokuty se omezil i správce daně. Pokud finanční úřad nevydá platební výměr do 6 měsíců ode dne, ve kterém došlo k porušení povinnosti, povinnost podnikatele uhradit pokutu zanikne. Toto ustanovení se vztahuje také na povinnost platit pokutu vzniklou přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čtěte více: Přehled změn u kontrolních hlášení a DPH, které přináší daňový balíček

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).