Hlavní navigace

Nový zákon umožňuje vyloučit člena statutárního orgánu. Právník vysvětluje jak

30. 1. 2014
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Vyloučení z funkce člena statutárního orgánu a ručení za závazky obchodní korporace je nově možné podle zákona o obchodních korporacích.

Nový Zákon o obchodních korporacích (ZOK) zavádí od 1. ledna 2014 do právní úpravy institut vyloučení člena statutárního orgánu z funkce, kterou vykonává v obchodní korporaci (dříve obchodní společnosti) se sídlem na území České republiky.

1) Za jakých podmínek bude možné člena vyloučit

Vyloučení bude možné pouze na základě pravomocného rozsudku soudu (neplést si s možností nejvyššího orgánu odvolat člena z funkce). Soud může rozhodnout o vyloučení člena, vyjde-li najevo, že člen orgánu (i) v posledních 3 letech opakovaně a závažně porušoval péči řádného hospodáře, nebo (ii) svým jednáním způsobil úpadek obchodní korporace, nebo (iii) v průběhu insolvenčního řízení přispěl ke snížení majetku upadnuvší obchodní korporace a poškození věřitelů. Výsledkem soudního řízení bude zákaz vykonávat po dobu 3 let od právní moci rozhodnutí o vyloučení jakoukoliv funkci člena statutárního orgánu jakékoli obchodní korporace, nebo být osobou v obdobném postavení.


Jan Roub

2) Na koho se bude vztahovat tato úprava

Je důležité zdůraznit, že možnost vyloučení se vztahuje nejenom na členy statutárních orgánů, ale i na osoby v obdobném postavení (například prokuristy, likvidátora, člena kontrolních orgánů nebo na fyzickou osobu vykonávající funkci statutárního orgánu za právnickou osobu, která je členem statutárního orgánu obchodní korporace), přičemž se domníváme, že je mezi ně možné zařadit například i vedoucí manažery. Tito sice oficiálně nezastávají funkci statutárního orgánu, ale fakticky jsou jim svěřeny úkoly, spadající do jeho působnosti. Riziko trestu vyloučení dopadá též na bývalé členy a manažery, jestliže bude zjištěno a prokázáno, že za období jejich členství byly naplněny zákonné podmínky pro vyloučení. Návrh na vydání rozhodnutí o vyloučení může podat každý, kdo doloží důležitý zájem, proto je možné očekávat, že tuto možnost využijí zejména insolvenční správci, věřitelé nebo společníci obchodní korporace.

Nové Zakony.podnikatel.cz

Všechny právní normy od roku 1993, pravidelně aktualizované, ve všech dostupných znění. Porovnejte předchozí znění s aktuálním, zkoumejte budoucí znění. Hledejte v textu zákona konkrétní a vyznačené změny. 

Uložte si do záložek: zakony.podnikatel.cz

3) Následky vyloučení

Právní mocí rozhodnutí o vyloučení přestává být osoba, které se rozhodnutí týká, členem statutárního orgánu ve všech obchodních korporacích, ve kterých funkci vykonává. Vyloučení tedy působí okamžitě a celoplošně. Zánik funkce oznámí soud, který o vyloučení rozhodl, rejstříkovému soudu, který zapíše tuto informaci u každé dotčené obchodní korporace.

4) Výjimky pro některé vyloučené

Ačkoliv budete soudem pravomocně vyloučen, ZOK poskytuje úlevu, když upravuje právo umožnit vyloučenému členovi výkon funkce v jiné obchodní korporaci. Tuto výjimku může udělit pouze soud a pouze na návrh, pokud okolnosti případu dokládají, že dosavadní výkon funkce v konkrétní obchodní korporaci neodůvodňuje vyloučení nebo pokud by vyloučení mohlo vést k poškození oprávněných zájmů této korporace nebo jejich věřitelů.

5) Porušení zákazu a vznik ručení

S porušením zákazu výkonu funkce spojuje ZOK možnost soudu opětovně vyloučit člena statutárního orgánu až na dobu 10 let a zároveň vznik ručitelství vyloučeným členem. Ten, kdo poruší zákaz uložený mu rozhodnutím o vyloučení, automaticky (tedy bez nutnosti vydání rozsudku soudem) ručí za splnění všech povinností obchodní korporace, které vznikly v době, kdy vykonával přes zákaz činnosti funkci člena jejího statutárního orgánu. Důležité je si uvědomit, že hovoříme-li o porušení zákazu výkonu funkce, soudy budou vždy posuzovat skutečné postavení příslušné osoby; ačkoliv nebude osoba zapsána v obchodním rejstříku jako jednatel, ale bude tuto funkci reálně vykonávat, porušuje zákaz stanovený soudem. Hovoří-li pak ZOK o „všech povinnostech“, má na mysli nejen finanční závazky, ale i jiné povinnosti, které na sebe obchodní korporace převzala.

Na závěr je též důležité zmínit, že vyloučit člena z funkce statutárního orgánu bude možné pouze za porušení, k němuž došlo až v roce 2014, tj. ode dne účinnosti zákona o obchodních korporacích.

Autor článku

Autor je Legal Director ve skupině Accace zodpovědný za vedení samostatné advokátní kanceláře Accace Legal, s.r.o. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).