Hlavní navigace

Od pátku konec piv „na stojáka“, hospody budou muset nově hlídat i počty hostů

17. 9. 2020
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Aktualizováno: Od pátku budou muset mít všechny provozovny stravovacích zařízení po celé ČR zavřeno mezi půlnocí a šestou ranní. (17. 9. 2020 14:09)
Od pátku 18. září budou platit nová plošná opatření kvůli zhoršující se epidemiologické situaci v souvislosti se šířením koronaviru.

Opatření se týkají restaurací, služeb či hromadných akcí. Nově například bude platit, že ve vnitřních prostorech restaurací nebude moct být více lidí, než kolik je míst na sezení. Další změnou je, že nepůjde konzumovat jídlo a pití ve stoje.

Co se dozvíte v článku
 1. Od pátku nové restrikce
 2. Nová pravidla pro všechny provozovny
 3. Platí nová omezení i pro hromadné akce

Od pátku nové restrikce

Ministerstvo včera zveřejnilo tři nová mimořádná opatření, která nabudou účinnosti od pátku 18. září od 18 hodin. První se týká hromadných akcí, druhé podnikatelských provozoven a třetí nošení roušek. (ve čtvrtek 17. 9. byla opatření aktualizována)

Nová pravidla pro všechny provozovny

Pro všechny provozovny od pátku od 18 hodin platí následující pravidla: 

Zákazníci musí být vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou.

U často dotýkaných předmětů (hlavně kliky, zábradlí, nákupní vozíky) musí být umístěny dezinfekční prostředky tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci.

Podnikatelé musí zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně.

Dále platí specifická pravidla dle jednotlivých provozů.

Provozovny stravovacích služeb

Restauratéři musí informačními materiály vyzývat zákazníky k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou. Při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny musí být zajištěna možnost dezinfekce rukou pro zákazníky.

Provozovatelé musí dále provést před usazením každé nové skupiny zákazníků dezinfekci židlí a stolů. Pokud dochází k prodeji přes výdejové okénko, dezinfekce okénka musí být prováděna každé dvě hodiny.

Jestliže má pracovník provozovny tělesnou teplotu 37°C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID-19, musí mu být zamezen přístup do provozovny. Provozovatel má v neposlední řadě postupovat tak, aby vedl zákazníky k dodržování všech opatření.

Pro zákazníky provozoven stravovacích služeb bude navíc platit upravená povinnost nošení roušek ve vnitřních prostorech. Bude platit, že zákazníci nemusejí mít roušku jen v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů, pokud sedí u stolu. Zákazník tedy může odložit ochranný prostředek pouze ve chvíli, když sedí na židli, lavici, barové stoličce u stolu nebo barového pultu apod. a konzumuje či pije. Nelze využít této výjimky např. při stání u výčepu nebo při pohybu po provozovně, upřesnilo ministerstvo zdravotnictví.

Restaurace, hospody, bary a spol. dále nesmí ve vnitřních prostorech provozovny připustit více zákazníků, než je ve vnitřních prostorech provozovny míst k sezení pro zákazníky. Provozovatelé dále musí písemně evidovat celkový aktuální počet míst k sezení pro zákazníky. Smyslem opatření je omezit úzký kontakt stojících osob v barech, klubech či restauracích. Přidělené místo každému účastníkovi akce znamená vytvoření určitého distancu od ostatních. To však neznamená, že by se v prostoru nemohlo například tančit. Lidé, kteří mají své přidělené místo, se mohou v roušce normálně pohybovat po provozovně. I nadále tak bude možné pořádat například plesy, taneční a další akce. Každý účastník takové akce však bude muset mít své místo k sezení, upřesnil vedoucí Epidemiologické skupiny při ministerstvu zdravotnictví profesor Roman Chlíbek.

Ve čtvrtek ministerstvo rovněž zveřejnilo, že všechny provozovny stravovacích zařízení budou muset mít od pátku vždy od půlnoci do 6 hodin do rána zavřeno, a to v celé ČR.

Prodej nebaleného pečiva a potravin

Prodej nebaleného pečiva musí probíhat tak, že jeho prodejci zajistí, že v místě odběru pečiva nedochází ke shlukování osob a že prodejní místo je vybaveno pomůckami osobní hygieny.

Maloobchodní prodejny potravin se samoobslužným prodejem pak musí bezplatně zákazníkům poskytnout jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček),

Farmářské trhy

Provozovatelé farmářských trhů a ostatních venkovních trhů a tržišť musí zajistit minimálně dvoumetrové odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy a také umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa.

Provoz knihoven

Pracovníci knihoven musí provádět dezinfekci rukou se zvýšenou frekvencí a provozovatelé knihovny musí zajistit, aby u vstupu do knihovny zákazníci provedli dezinfekci rukou, přičemž dezinfekční prostředek musí zajistit provozovatel knihovny.

Prodej oděvů a obuvi

Prodejci musí zajistit, že zkoušení oděvů a obuvi probíhá až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou. Při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. se oděvy musí uložit po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté je lze opět nabízet zákazníkům.

Kadeřnice, holiči, maséři, pedikérky a spol.

Provozovatelé musí zajistit, že kadeřnicím a holičům či zákazníkům s tělesnou teplotu 37°C a vyšší anebo s jinými příznaky onemocnění COVID bude zamezen vstup do provozovny. Stejně tak musí být k dispozici dezinfekce a na záchodech dostupná antibakteriální mýdla, rovněž dezinfekce a jednorázové ručníky.

Před začátkem poskytování služby, po ukončení a při přechodu k jinému zákazníkovi se holič musí vždy dezinfikovat ruce prostředkem s virucidním účinkem. Pokud holič používá rukavice, musí je vždy po zákazníkovi vyměnit a mezitím si dezinfikovat ruce. Stejně jak po zákazníkovi musí vždy dezinfikovat povrch, kde zákazník seděl, a také kadeřnické pomůcky. Podlahu je nutné dezinfikovat alespoň jednou denně.

Stejná pravidla platí i pro provozovny manikúry, pedikúry, masáží, kosmetických služeb a podologie.

Divadla, kina, koncerty a spol.

Provozovatelé divadel, kin, koncertních síní, cirkusů a podobných provozů musí zajistit alespoň jednu osobu, která bude dohlížet na dodržování následujících pravidel a působit na diváky a další osoby, aby je dodržovali. Stejně tak musí být následující pokyny sdělovány divákům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, plátnech apod.:

 • v hledišti je nejvýše 1000 diváků,
 • mezi prodejními místy vstupenek bude odstup alespoň 2 metry,
 • zákazníci budou vyzýváni informačními materiály k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou,
 • ve vstupním prostoru a na záchodech budou dostupné dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
 • před zahájením představení apod. je celý prostor určený pro diváky dezinfikován, průběžně se provádí úklid i při provozu (dezinfekce klik, madel, pultů atd.), denní úklid se provádí dezinfekčními přípravky s virucidními účinky, a to v souladu s případnými dalšími doporučeními místně příslušné krajské hygienické stanice.

Ubytovací zařízení

Ubytovací zařízení budou muset zákazníky informačními materiály vyzývat k dodržování odstupu 2 metrů a k tomu, aby nejlépe platili platební kartou. Podobně jako restaurace budou muset při vstupu do prostoru ubytovacího zařízení a na záchodech zajistit možnost dezinfekce rukou pro zákazníky. Provozovatelé též budou muset pravidelně dezinfikovat plochy, kterých se dotýkají ruce. Zákazníkům budou muset být k dispozici materiály s informacemi o platných protiepidemických opatřeních.

Před ubytováním nového zákazníka se na pokoji provede dezinfekce všech kontaktních ploch, předmětů, které jsou hosty používány (např. telefon, dálkové ovládání televize), koupelny a záchodu.

Nákupní centra s prodejní plochou přesahující 5000 m2

Provozovatelé velkých nákupních center musí zajistit alespoň jednu osobu, která bude dohlížet na dodržování následujících pravidel a působit na zákazníky a další osoby, aby je dodržovali. Následující pokyny pro zákazníky budou rovněž sdělovány zákazníkům a dalším osobám zejména formou informačních tabulí, letáků, na obrazovkách, rozhlasem apod.:

 • provozovatel zajistí viditelné označení doporučení k dodržování rozestupu 2 metrů mezi osobami na veřejně přístupných plochách v nákupním centru (např. formou infografiky, spotů v rádiu centra, infografiky u vstupu do prodejen a jiných provozoven, infografiky na podlaze veřejných prostor apod.),
 • bude realizován režimový plán úklidu, kterým bude upraven režim úklidu, dezinfekce, případně dekontaminací společných prostor na základě odborného doporučení místně příslušné krajské hygienické stanice,
 • bude zamezováno shlukování osob, zejména ve všech místech, kde to lze očekávat, např. vstupy z podzemních garážích, prostor před výtahy, eskalátory, travelátory, záchody apod.,
 • u každého vstupu pro zákazníky a zaměstnance do obchodního centra je zajištěna možnost dezinfekce rukou,
 • ve všech prodejnách a jiných provozovnách bude zajištěna možnost dezinfekce rukou alespoň v prostoru každé pokladny nebo pokladní zóny,
 • platební terminály budou pravidelně dezinfikovány,
 • u vchodu do každé provozovny bude umístěno viditelné označení doporučení dodržování odstupu osob 2 metry od sebe v prostoru provozovny,
 • provozovatel zajistí školení pracovníků s cílem zajistit a ověřit znalosti o opatřeních, příznacích nemoci a prevenci šíření nákazy včetně ochrany návštěvníků a pracovníků,
 • provozovatel zajistí pro návštěvníky a další osoby v nákupním centru možnost odstranění osobních ochranných prostředků (roušky, rukavice apod.) do směsného odpadu.

Vnitřní sportoviště a posilovny

Provozovatelům se doporučuje (nikoli nakazuje) zajistit dezinfekci strojů a dalšího cvičebního nářadí a pomůcek po použití každým klientem. Povinností je pak průběžně dezinfikovat místa, kde se klienti vyskytují, a také zajistit dezinfekci rukou pro personál i klienty (a to i v šatně). Klienti navíc musí provést dezinfekci rukou před zahájením a po celkovém ukončení cvičení.

Provozovatelé dále musí upravit časový harmonogram tak, aby mezi jednotlivými lekcemi proběhl úklid, vyvětrání a dezinfekce prostor. Další povinností je zajistit co největší rozptýlení osob v šatnách, obsazovat vzdálené konce nebo skříňky zpřístupnit ob jednu skříňku. Provozovatelé mají také povinnost průběžně dekontaminovat místa, kudy klienti prochází (pravidelný úklid a dezinfekce), a také zajistit úklid každý den a dezinfekci vnitřku skříněk během dne a po skončení provozu. Své zákazníky by pak měli instruovat, aby omezili čas strávený v šatně na nezbytné minimum.

Tetovací salony a spol.

Provozovny činností, které jsou živností podle živnostenského zákona a při kterých je porušována integrita kůže, musí mít u vstupu do provozovny zajištěnu dezinfekci rukou pro zákazníky. Pokud v místnosti bude pracovat více pracovníků současně, musí být jednotlivá pracoviště oddělená plentou. Křeslo/lehátko musí být po každém zákazníkovi vydezinfikováno.

Sauny

Provozovatelé saun musí zajistit, aby zákazník před vstupem do sauny provedl dezinfekci rukou. Dezinfekce a papírové utěrky budou muset být ve všech prostorách. Provozovatelé budou muset též provádět zvýšenou frekvenci kontrol saun a dodržování opatření.

Pravidelně se budou muset dezinfikovat plochy, kterých se dotýkají ruce. Všechno prádlo (prostěradla, ručníky či roušky) bude nutné dezinfikovat varem.

Dále se nebudou moct provozovat ledové studny a krystalické ochlazení. Pracovníci si budou muset pravidelně dezinfikovat ruce a musí docházet k 100% výměně vzduchu pomocí vzduchotechniky. Všechny prostory se pak každý den po uzavření musí dezinfikovat virucidními prostředky na rámec běžného čištění. Součástí každé sprchy bude muset být dávkovač s dezinfekčním mýdlem.

školení únor 24 - zaměstnávání malého rozsahu

Platí nová omezení i pro hromadné akce

Od pátku od 18 hodin též platí nová omezení pro hromadné akce (divadelní, filmové či sportovní). S výjimkou výstav, trhů, veletrhů a jim podobných akcí se budou moci konat vnitřní hromadné akce s účastí přesahující ve stejný čas 10 osob jen za podmínky, že každý účastník akce bude mít určeno místo k sezení. Na vnitřní hromadné akce tak nebude možný prodej vstupenek jinak než na konkrétní místo k sezení.

Nadále platí pravidlo, že prostor, ve kterém se vnitřní hromadné akce konají, musí být rozdělen do organizačně oddělených sektorů, jinak u vnitřních prostor je maximální kapacita sektoru 500 osob. Každý sektor musí mít svůj individuální vstup z venkovních prostor nebo jsou organizátoři povinni vstupy a výstupy ze sektorů časově regulovat tak, aby nedocházelo k nežádoucímu shlukování.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).