Hlavní navigace

Už příští týden lze uplatnit slevy na sociálním pojištění

30. 7. 2009
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
V sobotu nabývá účinnosti novela zákona o sociálním zabezpečení, která zavádí degresivní slevy na sociálním pojištění. Ty mohou využít takřka všichni podnikatelé. Server Podnikatel.cz nabízí svým čtenářům nové formuláře potřebné k uplatnění těchto slev.

Již za několik dní mohou podnikatelé využít dalšího protikrizového opatření, které pro ně připravila česká vláda. Od 1.srpna totiž vstupuje v účinnost novela zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, která zavádí degresivní slevy na odvodech na sociálním pojištění pro zaměstnavatele. Čím menší plat zaměstnanec pobírá, tím větší slevu na něj může zaměstnavatel dostat.

Česká správa sociálního pojištění již vydala pro podnikatele nové tiskopisy. Jedná se o „Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách“ a „Příloha k Přehledu za měsíc srpen 2009“. Nové tiskopisy (doplněné o slevy na pojistném) už Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vydala a nabízí je i server Podnikatel.cz v kategorii formulářů. ČSSZ počítá, že slevy na pojistném využije většina podnikatelů.

Méně je někdy více

V rámci protikrizových opatření se zavádějí od prvního srpna mimořádné slevy na sociálním pojištění, které přinese novela zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení. Uplatnění slev na pojistném by mělo zlevnit náklady na pracovní sílu u zaměstnanců s nižšími a průměrnými příjmy, a tím přispět k udržení zaměstnanosti. Slevy totiž zákonodárci vytvořili degresivně. Nižší plat = vyšší sleva. Opatření bude platit do konce roku 2010.

Podle odhadů ministerstva práce a sociálních věcí by se slevy mohly dotknout až 80 % zaměstnanců. Podnikatel totiž obdrží slevu na pojistném za každého zaměstnance, jehož mzda je nižší než 1,15násobek průměrné mzdy zaokrouhlený na celé stokoruny směrem nahoru. Výše slevy pak činí 3,3 % rozdílu mezi 1,15násobkem průměrné mzdy zaokrouhleným na celé stokoruny směrem nahoru a vyměřovacím základem zaměstnance. Sleva na sociálním pojištění však má své omezení, může maximálně dosáhnout 25 % zaměstnancova vyměřovacího základu. Čtěte více: Čím menší plat zaměstnance, tím větší sleva pro zaměstnavatele.

Slevu na pojistném lze uplatnit jen u zaměstnanců:

  • jejichž zaměstnání trvalo po celý kalendářní měsíc,
  • kterým nebyla v daném měsíci doručena výpověď,
  • se kterými nebyla uzavřena dohoda o rozvázání pracovního poměru,
  • kteří nebyli vyrozuměni o skončení pracovního poměru ve zkušební době,
  • jejichž zaměstnání není zaměstnáním malého rozsahu,
  • jejichž zaměstnání nemá trvat méně než 3 kalendářní měsíce.

Průměrná mzda v posledním čtvrtletí minulého roku byla 23 482 korun. Sleva pro rok 2009 se tedy dotkne těch zaměstnanců, kteří berou méně než 27 100 korun. Slevy na pojistném nemohou též uplatnit zaměstnavatelé, kteří vstoupili do likvidace nebo vůči nimž bylo vydáno pravomocné rozhodnutí o prohlášení konkurzu.

Příklady

Zaměstnanec má minimální mzdu 8000 Kč. Sleva na sociálním pojištění by pro jeho zaměstnavatele činila 630 Kč.
(27 100 – 8000)*0,033 = 630 Kč

Zaměstnanec se mzdou 18 000 Kč. Sleva na sociálním pojištění by pro jeho zaměstnavatele činila 300 Kč.
(27 100 – 18 000)*0,033 = 300 Kč

Zaměstnanec se mzdou 25 000 Kč. Sleva na sociálním pojištění by pro jeho zaměstnavatele činila 69 Kč.
(27 100 – 25 000)*0,033 = 69 Kč.

Podnikatelé mohou od prvního srpna navíc požádat o jednorázovou slevu za kalendářní měsíce od počátku roku 2009. Sleva se poté ovšem vztahuje jen na ty zaměstnance, jejichž pracovní poměr trvá minimálně do konce měsíce nabytí účinnosti zákona (tj. do konce srpna).

školení červen 22 - tip do článku

Anketa

Měla se sleva na pojistném měla uzákonit?

Server Podnikatel.cz nabízí formuláře ke stažení

Státní úředníci počítají, že slevy využijí takřka všichni podnikatelé. Předpokládáme, že uplatnění slev na pojistném využije většina zaměstnavatelů, plátců pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, z celkového počtu 270 183 zaměs­tnavatelů, evidovaných ČSSZ k 30.červnu 2009, potvrdila serveru Podnikatel.cz Alena Fraňková, odborná tisková pracovnice ČSSZ.

Sleva na pojistném však nevzniká zaměstnavateli automaticky, musí ji totiž uplatnit na předepsaných tiskopisech „Přehled o výši pojistného a vyplacených dávkách“ a „Příloha k Přehledu za měsíc srpen 2009“, které zpracovala ČSSZ. Nové tiskopisy nabízí svým čtenářům také server Podnikatel.cz ve své rubrice Formuláře.

ČSSZ dále upozorňuje podnikatele, že úhrn slev na pojistném může uplatnit na předepsaném tiskopisu jen do dne splatnosti pojistného za příslušný kalendářní měsíc. Úhrn slev na pojistném za měsíc srpen 2009 a mimořádnou slevu na pojistném za měsíce leden až červenec 2009 lze nárokovat do 20.září 2009, úhrn slev na pojistném za měsíc září 2009 do 20.října 2009 atd. Pokud tak podnikatel neučiní ve stanovené lhůtě, nemůže ji uplatňovat dodatečně, ani zpětně, doplňuje ČSSZ ve své zprávě. Podnikatelé by proto neměli váhat a o slevu zažádat co nejdříve. Čtěte více: Vyplňujeme Přehled o příjmech a výdajích pro ČSSZ.

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).