Hlavní navigace

Offline režim #EET není jedinou novinkou, u točeného piva má klesnout DPH

20. 7. 2018
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Novela zákona o evidenci tržeb nepřináší jen offline režim evidence, nýbrž i další změny. Například má klesnout DPH u vybraných služeb a zboží.

Konkrétně se mají do 10% sazby daně přeřadit například stravovací služby a podávání nápojů, a to včetně pro sudové pivo. Nižší sazbu DPH mají získat i kadeřníci nebo opraváři jízdních kol. Novela rovněž opětovně zavádí 3. a 4. vlnu EET.

Komu klesne DPH?

Novela zákona o evidenci tržeb, kterou před časem odsouhlasila vláda a která se nyní nachází ve Sněmovně, přináší novinku v podobě offline evidence tržeb.

Čtěte více: Offline režim #EET se lehce změnil, podnikatelé ale žádali výraznější změny

Návrh však počítá i s dalšími změnami. Upravit se mají například sazby DPH. Navrhuje se, aby se do druhé snížené sazby daně z přidané hodnoty ve výši 10 % zařadily tyto vybrané služby a zboží:

  • úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (vodné, resp. jeho část) – kód CZ-CPA 36.00.2,
  • odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (stočné) – kód CZ-CPA 37,
  • stravovací služby a podávání nápojů (s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů; to neplatí pro točené pivo) – kód CZ-CPA 56,
  • služby čištění vnitřních prostor prováděné v domácnostech – kód CZ-CPA 81.21.10,
  • služby mytí oken prováděné v domácnostech – kód CZ-CPA 81.22.11,
  • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany – kód CZ-CPA 88.10, 88.91,
  • drobné opravy obuvi a kožených výrobků – kód CZ-CPA 95.23,
  • drobné opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků – kód CZ CPA 95.29.11,
  • drobné opravy jízdních kol – kód CZ-CPA 95.29.12,
  • kadeřnické a holičské služby – kód CZ-CPA 96.02.

Co se týká zboží, bude druhé snížené sazbě daně z přidané hodnoty ve výši 10 % podléhat pitná voda dodávaná vodovodem pro veřejnou potřebu – kód nomenklatury celního sazebníku 2201.

V souvislosti s návrhem na zařazení stravovacích služeb do druhé snížené sazby 10 % ovšem ministerstvo financí upozorňuje, že u dodání zboží (potravin) se bude i nadále uplatňovat účinná sazba daně dle typu dodávané potraviny, a to ačkoliv toto zboží (např. jídlo „s sebou“) dodává restaurační či ostatní zařízení poskytující zejména stravovací služby.

V případě přeřazení sudového piva do nižší sazby daně dojde podle ministerstva k vytvoření konkrétního pozitivního stimulu pro plátce, kteří budou nově benefitovat z možnosti uplatnění relativně vyšší sazby daně z přidané hodnoty na vstupu při pořízení sudového piva oproti nižší sazbě daně na výstupu, a tudíž si budou moci uplatňovat vyšší nadměrný odpočet či odvádět nižší daň. Obecným pozitivním efektem navrhovaného přeřazení položek do nižší sazby daně z přidané hodnoty je to, že se jedná o služby, které mají vysokou přidanou hodnotu lidské práce. Jedná se tak o systémové opatření, které automaticky v době jakékoliv budoucí ekonomické recese podpoří zaměstnanost hlavně v odvětvích s nízkými příjmy a nízkou pracovní kvalifikací, doplňuje se v důvodové zprávě.

Původně měly být do nižší sazby daně přeřazeny i řezané květiny a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené, listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, mechy a lišejníky, na kytice nebo k okrasným účelům, čerstvé, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené. Ve finální verzi návrhu však tyto změny nejsou.

Čtěte také: S matematikou se trápí i ministerstvo financí. Změny #EET hájí chybnými výpočty

Zrakově postižení budou mít definitivní výjimku

Další část zákona se týká rozšíření výjimek z povinnosti evidence tržeb. Jde třeba o těžce zrakově postižené osoby, pro které je v současné době výjimka stanovena nařízením vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb, které bude k 31. prosinci 2018 zrušeno. Dále pak o platby za poskytování telekomunikačních a jiných služeb uskutečněné prostřednictvím veřejné mobilní sítě, tj. prostřednictvím stržení kreditu z předplacené karty. Navrhuje se také vynětí z evidence tržeb pro tržby z hazardních her a tržby z obchodní letecké dopravy.

3. a 4. vlna se EET nevyhne

Novela rovněž opětovně zavádí EET pro podnikatele, kteří se dle původních plánů měli zapojit v 3. a 4. vlně, ale díky rozhodnutí Ústavního soudu bylo jejich zařazení do EET prozatím zrušeno. Podnikatelé, kteří spadají do 3. a 4. fáze, by dle návrhu začali evidovat společně v jedné vlně. Přesný termín bude záviset na délce legislativního procesu. Platby přes elektronické peněženky a spol. se opět mají evidovat

Přednabité karty se budou také evidovat

Nálezem Ústavního soudu se kromě zastavení náběhu 3. a 4. vlny zrušila i povinnost evidovat platby kartou a dalšími obdobnými způsoby. Ministerstvo však chce některé druhy plateb do evidence opět zařadit. Ministerstvo navrhuje, aby se EET opět vztahovala také na platby pomocí elektronických peněženek, čipových karet, kupónů, voucherů a jiných obdobných instrumentů, v rámci kterých dochází nejdříve k jejich „nabití“ a následně k čerpání kreditu, který byl takto nabit. Konkrétně se stanoví v novém § 5 písmenu b), že evidovanou tržbou je i platba prostřednictvím prostředků, které jsou určeny pouze k zaplacení zboží nebo služeb v prostorách využívaných vydavatelem prostředků nebo zboží nebo služeb úzce vymezenému okruhu dodavatelů anebo k zaplacení úzce vymezeného okruhu zboží nebo služeb.

DIČ se pro právnické osoby na účtenku vrátí

Ústavní soud rovněž zrušil povinnost uvádět na účtence DIČ, a to z důvodu ochrany osobních údajů, neboť daňové identifikační číslo v některých případech obsahuje jako svou kmenovou část rodné číslo. Ministerstvo ovšem navrhuje, aby se na účtence opět uvádělo DIČ, a to s výjimkou případů, kdy toto daňové identifikační číslo obsahuje rodné číslo poplatníka. Tato povinnost tak bude dopadat zatím pouze na poplatníky daně z příjmů právnických osob a zahraničních fyzických osob.

O návrhu ministerstva se bude jednat nejdříve v září. Ve Sněmovně leží i opoziční návrhy, z nichž jeden počítá s úplným zrušením EET a druhý s omezením, že by se evidence týkala jen plátců DPH. Ani jeden z opozičních návrhů však nemá velkou šanci na přijetí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).