Hlavní navigace

Online dražby. Co je třeba pro účast?

11. 3. 2014
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 397604
Automobil, hodinky, elektronika i zavedená webová doména za zlomek ceny. Elektronické dražby movitých věci získávají na oblibě.

V souvislosti s účinností zákona č. 396/2012 Sb. došlo k významným změnám občanského soudního řádu, exekučního řádu a především zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných dražbách“). S účinností od 1. 1. 2013 je umožněno provádění elektronických dražeb movitých věcí, které následuje trend online aukcí běžně užívaných pro nemovitosti již od roku 2009.


Autor: 397604

Elektronické dražby movitých věcí jsou stále oblíbenější.

Doposud nicméně kromě obecného ustanovení § 16a zákona o veřejných dražbách chyběla slibovaná prováděcí úprava. Tento nedostatek nově odstranila vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj (je pověřeno výkonem státního dozoru nad veřejnými dražbami) č. 18/2014 Sb., o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě dále jen („Vyhláška“). Pro úplnost dodejme, že uvedená úprava se vztahuje pouze na e-dražební systémy, nikoli na činnost exekutorských úřadů a soudců, pro něž platí odlišná právní úprava. Pojďme se tedy blíže zaměřit na některé aspekty, které by před svou účastí v online aukci měli potenciální zájemci vědět.

Specifika a výhody elektronických dražeb

Od zavedení elektronických dražeb mnozí očekávali hlavně zvýšení transparentnosti celého procesu. V minulosti nebyly výjimkou dohody mezi dražiteli, kteří na místě dražby učinili stejný příhoz, přičemž záviselo pouze na jejich vlastní domluvě, komu dražená věc připadne. Až v případě nedosažení konsensu nastupovalo rozhodnutí pomocí losu. V současnosti platí zákaz přímých dohod dražitelů, jenž se ovšem může jevit pouze jako formální řešení. E-dražby předně neumožňují vzájemnou komunikaci zájemců přímo v rámci konkrétního dražebního portálu. Navíc dle požadavků stanovených Vyhláškou musí provozovatelé elektronických dražebních systémů zpracovávat a zaznamenávat veškeré úkony s rozlišením na setinu sekundy. V praxi by tak neměly vznikat situace, kdy věc vydraží větší počet zájemců. Pokud by se tak stalo, nastupuje automaticky losování.

Tip pro vás: Podnikatel.cz spustil projekt Aukce. Získejte lepší cenu za služby či energie

Pokud jste se před zavedením elektronických dražeb rozhodli zakoupit například automobil nebo hi-fi sestavu, předpokládala se rovněž vaše účast ve stanoveném čase, v konkrétní dražební místnosti. Tento způsob ovšem výrazně limitoval zájemce z větších vzdáleností a vedl k neprodejnosti i nízké efektivitě dražeb obecně. Aktuálně postačí stabilní internetové připojení a povědomí o dražebních systémech typu oficiálního Portálu dražeb www.portaldrazeb.cz (součást Centrální evidence exekucí), kde jsou přehledně kombinovány i nabídky z jiných dražebních serverů, nebo některém z alternativních provozovatelů.

Co se týče kvality a spolehlivosti internetových provozovatelů dražebních systémů, očekává se, že do 30. 04. 2014 uzpůsobí provoz systémů dle podmínek Vyhlášky. Jednotlivé požadavky jsou přitom podrobně rozpracované, čímž se zákonodárce snaží eliminovat portály, které by ohrozily funkčnost a smysl e-dražeb.

Požadavky na elektronické dražební systémy

Předpokladem provozu dražebního systému je zajištění komunikace mezi všemi účastníky pomocí zašifrovaného protokolu a platných serverových certifikátů. Očekává se omezení přístupu neoprávněných osob na základě autentizace. Pro samotný průběh dražby musí být zajištěna časová synchronizace, stejně jako automatická aktualizace údajů. Zájemci by měli obdržet informace o konkurenčních příhozech nejpozději do deseti sekund od učinění úkonu. 

Nové Zakony.podnikatel.cz

Všechny právní normy od roku 1993, pravidelně aktualizované, ve všech dostupných znění. Porovnejte předchozí znění s aktuálním, zkoumejte budoucí znění. Hledejte v textu zákona konkrétní a vyznačené změny. 

Uložte si do záložek: zakony.podnikatel.cz

Samozřejmostí je záloha dat i externí kontrola ze strany pověřených pracovníků ministerstva. Obezřetnosti je třeba za předpokladu, že po vás systém bude vyžadovat instalaci speciálních aplikací, neboť Vyhláška výslovně předpokládá volnou dostupnost e-dražeb. Výjimky jsou stanoveny pro aktualizace Java, Flash nebo Adobe Reader.

Účast na dražbě, průběh dražby

Řekněme, že jste si v e-dražbě vyhlédli zmíněný automobil. Prvním krokem k jeho úspěšnému získání bude registrace do zvoleného dražebního systému. Očekává se, že každý účastník elektronické dražby je zapsaný v seznamu účastníků a současně splnil podmínky stanovené zákonem o veřejných dražbách. Kromě dražební vyhlášky by jakákoli elektronická aukce měla obsahovat informace o ceně movité věci určené znalcem. Lze doporučit také seznámení s pokyny provozovatele dražebního systému, které by měly být doručeny neprodleně po registraci. Půjde zejména o informace o nutnosti složení dražební jistiny, je-li požadována, prokázání totožnosti, popisu průběhu příhozů apod.

Celý proces dražby zahajuje licitátor prohlášením o zahájení, posléze závisí pouze na účastnících, zda navyšují podání či nikoli. Vyhláška pracuje s velice přesným rozpisem časového rozmezí, v němž lze činit poslední podání. Jestliže se např. v posledních pěti minutách probíhající dražby rozhodnete provést příhoz, musíte počítat s prodloužením dražby o dalších pět minut z důvodu možných konkurenčních příhozů.

Čtěte také: Aukce energií mají svá pro i proti. Víte, kdy se vám vyplatí?

O realizované dražbě se standardně vyhotovuje záznam, jehož součástí se kromě označení draženého předmětu a zúčastněných osob, stávají i poskytnuté identifikátory dražitelů, včetně IP adres. Archivaci záznamů by měl v délce nejméně jednoho roku pro případnou kontrolu zajistit správce elektronického dražebního systému.

Prováděcí úprava zákona o veřejných dražbách, byť zavedená s časovým zpožděním, zpřehledňuje požadavky na průběh online aukcí. V současnosti se jeví jako vítané řešení, které by do budoucna mělo sjednotit průběh elektronických dražeb jednotlivých provozovatelů a zároveň umožnit zájemcům bezpečnou účast.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).