Hlavní navigace

Aukce energií mají svá pro i proti. Víte, kdy se vám vyplatí?

19. 8. 2013
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: www.sxc.hu
O aukcích energií se mluví stále častěji. Mají odběratelům zajistit úspory v řádech desítek procent. Je ale vždy výhodné hledět jen na konečnou cenu?

Stále častěji slýcháme o aukcích energií, ale i jiných komodit. Účastníkům mají ušetřit výdaje v řádech desítek procent. Jak je tomu ale u menších firem nebo živnostníků? Mají stejnou šanci jako velkoodběratelé?

Princip elektronické aukce energie je zcela opačný než ten, který používá klasická aukce. U ní vyhrává ten, kdo nabídne nejvyšší cenu. Při aukci energie naopak vítězí ten dodavatel, který je schopen nabídnout nejnižší cenovou nabídku. Aukce probíhají v jakýchsi on-line aukčních síních a jednotliví dodavatelé postupně snižují své nabídky. Toto se může dít opakovaně. Podle firem, které aukce energií zajišťují, může ke snížení ceny v jedné aukci dojít i padesátkrát. Většina firem dnes dělá výběrová řízení na dodavatele energií klasickou cestou. Osloví dodavatele a ti pošlou své nabídky poštou. Následně probíhá mezi odběratelem a dodavateli vyjednávání. V takovém případě ale dodavatelé nemají jasnou představu o nabídce konkurenčních firem a celý proces se prodlužuje a odběratel zpravidla nedosáhne výraznější úspory. Díky on-line aukcím dodavatel aktuální vítěznou cenu vidí a může podle ní zvážit své možnosti a jít se svou nabídkou níž. Děje se tak zcela bez nutnosti tlaku ze strany odběratele.

A konečné úspory? Každá společnost, která se zabývá aukcemi energií, uvádí trochu jiná čísla. V průměru se ale shodují na 20 až 25 %. V některých případech se podařilo ušetřit i 40 %. Vždy je to individuální a výsledek se odvíjí od nastavených podmínek dané firmy, její velikosti a dalších faktorů, říká Jakub Makalouš ze společnosti eCENTRE. Obecně lze říci, že u větších firem se dosažené úspory pohybují kolem 20 %, menší odběratelé paradoxně šetří až o 10 % víc. Výše úspor jsou vždy uváděny ze soutěžené komodity, nikoli tedy z celkové ceny, kterou zákazníci za energie platí, doplňuje František Sadílek z aukční společnosti A-TENDER. Z čistě finančního hlediska se tedy elektronické aukce energií vyplatí všem. Odběratel si ovšem musí uvědomit, že v absolutních číslech na něj nečeká úspora ve výši desítek tisíc korun, když samotné platby dosahují výše pouze několika desítek tisíc.

Malé firmy musí vytvořit alianci

Ilustrační obrázek.
Autor: www.sxc.hu

Konečná cena energie nebo jakéhokoli jiného zboží není vždy tím hlavním faktorem, který by měl být rozhodující. 

Pro dodavatele musí být soutěž atraktivní a celkový finanční objem například u silové elektřiny by tedy měl přesahovat alespoň 200 000 korun ročně. Z toho důvodu není aukcí energií pro jednu firmu mnoho. Aby této atraktivity dosáhli malé firmy nebo živnostníci, musí se sdružovat do takzvaných aliancí. Touto konsolidací je pak dosaženo toho, že z několika malých odběratelů se v aukci stane jeden velký a často zajímavější než je jedna velká firma. V takovém případě je pak realizátorem aukce zadavatel, tedy firma, která se on-line aukcemi zabývá. Maloodběratelé musí souhlasit s tím, aby realizátor na základě výsledku aukce zvolil jejího vítěze. Zadavatel také za maloodběratele nastavuje obchodní podmínky, na jejichž základě bude vítězný dodavatel energii dodávat. Smlouvy bývají uzavírány na dva roky. Za poskytnutí těchto realizátorských služeb si aukční společnosti účtují provize ve výši od 3 až do 25 % z ušetřené částky. Některým se hradí až 100 Kč/MWh, a to se promítá do konečné ceny zákazníka. Dopředu se nic neplatí, provizi si účtujeme pouze v případě úspěchu, tedy pokud zákazníkovi reálně ušetříme peníze, dodává Pavel KnappNákupní agentury.

Konsolidace maloodběratelů jsou pro aukční společnosti pochopitelně náročnější a z toho důvodu je neposkytují všechny. Některé se specializují výhradně na větší odběratele a primární skupinou jsou pro ně velké firmy a organizace.

Podmínky má každý z realizátorů aukcí odlišné a je třeba si je dobře prostudovat. U některých společností plyne závazek podepsání nové smlouvy s vítězným dodavatelem v okamžiku, kdy se podaří naplnit účel aukce, tedy uspořit. Jiné mají podmínku, že k podepsání smlouvy musí dojít až tehdy, kdy úspora překročí realizátorem garantovanou hranici, například 11 %. V případě aukcí pro firmy, má firma možnost volby vítězného dodavatele. Nejnižší cena tedy nemusí být automaticky vítězná. Zákazníci ale i přesto využívají on-line aukce především k získání lepší ceny, komentuje František Sadílek z A-TENDER a Pavel Knapp z Nákupní agentury ho doplňuje: Klientovi při výběru vítězného dodavatele ponecháváme naprostou svobodu. Pouze tak je z jeho pohledu zaručena naše skutečná nezávislost na dodavatelích. Finální jednání s dodavateli, na základě výsledků aukce, kdy klient dostane přehled všech dodavatelů a všech cen, je v rukou zákazníka.

Nic není tak růžové, jak se na první pohled zdá

Účastí v elektronické aukci na sebe odběratel přebírá i určitá rizika a ne každý si je uvědomuje. Je třeba si uvědomit, že indikátorem spokojenosti nemůže být pouze nižší cena za komoditu. Cena není jediným aspektem nabízené služby. Odběratel v jistém smyslu kupuje zajíce v pytli. Mění svého dosavadního a vyzkoušeného dodavatele za nového, kterého vybírá pouze podle jediného hlediska, a to ceny nabízené v jednom konkrétním okamžiku. To ale samo o sobě vypovídá o kvalitě, postavení na trhu, serióznosti, pověsti, obchodních podmínkách a budoucí perspektivě dodavatele dost málo. Přitom by za normálních okolností tyto faktory každý odběratel zohledňoval, varuje Tereza ŠpačkováPražské plynárenské. Aukčně vysoutěžené ceny bývají smluvně zafixovány na dva roky. I to se může v průběhu oněch dvou let stát nevýhodou, protože komoditní složka ceny energie je určována trhem. Už řada lidí se setkala s tím, že jim byla nabídnuta výhodnější smlouva od konkurence, ale oni na ni nemohli přistoupit, protože byli smluvně vázáni u jiného dodavatele.

Před vstupem do on-line aukce energií je také dobré projít si stávající smlouvy a účty a porovnat je s aktuální nabídkou. Řada zákazníků má špatně nastavené smlouvy. Přiblížit se deklarovaným úsporám lze pouhým srovnáním aktuálních nabídek. Úspory dosahované v aukcích pak zdaleka nemusí být takové, jak by se na první pohled mohlo zdát, upozorňuje Martin Koutný z portálu Snižujeme.cz. Mnohdy se na nás odběratel obrátí před samotnou aukcí s tím, že provize, kterou si aukční síň bere za zprostředkování, pozbývá samotný smysl aukce. Zhruba v 15 % případů si zákazník vyjedná s dodavatelem napřímo podstatně lepší ceny než s aukční síní, říká Lukáš Pokrupa ze společnosti CENTROPOL ENERGY.

Asi největším problémem pro firemní maloodběratele je to, že se musí sdružit do už zmíněných aliancí. Skupina takto konsolidovaných zákazníků je ale natolik široká, že nelze sjednotit podmínky pro všechny stejně. Jedná se o široké portfolio zákazníků s různým charakterem spotřeby a není tedy jasné, jakým způsobem budou řešeny případné individuální požadavky těchto zákazníků ve sdružené dodávce, ukazuje na jeden z problémů aukcí energií Vladimír Vácha ze společnosti E.ON. U konsolidací také obchodní podmínky určuje realizátor aukce. To se může zdát výhodné, protože odběratel o nich nemusí licitovat. Pak je ale nutné důsledně se seznámit se všemi smluvními ustanoveními a hledat v textu případné problematické pasáže.

Účastník aukce také může zjistit, že sice vydražil o něco levnější energii, ale přechodem k jinému dodavateli přišel o všechny doplňkové výhody a bonusy, které měl u původního a jež nový dodavatel neposkytuje. Snažíme se zákazníkovi kromě nízké ceny přinést další výhody, jež mu jiní dodavatelé nenabídnou. Je jich celá řada. Od pojištění zdarma, přes levnější nákup produktů až po slevy na cestování. V neposlední řadě spatřujeme jistou výhodu i v nabídce mobilního volání, uvádí Lukáš Pokrupa ze společnosti CENTROPOL ENERGY.

Pro odběratele mají elektronické aukce energií jednu velkou a nespornou výhodu. Nutí dodavatele, aby nabízeli nižší ceny a stále lepší služby. Žádné problémy jsme při pořádání elektronických aukcí energií nezaznamenali. V každém případě se ale vyplatí postupovat při změně dodavatele energie vždy obezřetně a hodnotit celou věc z více úhlů, uvedl pro server Podnikatel.cz Jiří Chvojka, mluvčí Energetického regulačního úřadu.

Daně II

Dražit se dá cokoli

E-aukce lze aplikovat na jakoukoliv komoditu či službu, kde existují alespoň dva dodavatelé a je možno objektivně popsat předmět dodávky. V současné době nelze zatím dražit například vodu. Trh s energiemi je liberalizovaným prostředím od roku 2006, kdežto u vody je stále jen jeden dodavatel a je nutno nejprve provést legislativní změny, vysvětluje Jakub Makalouš ze společnosti eCENTRE. Aukční společnosti jsou schopny uspořádat výběrové řízení na míru podle konkrétních požadavků každého klienta. Otázkou je ale vždy efektivita na straně poskytovatele aukce, respektive ochota dodavatelů účastnit se menších aukcí. 

Nejmenší aukce, kterou jsme realizovali, byla v objemu 50 000 korun na dodávku tonerů a podařilo se zákazníkovi ušetřit neuvěřitelných 50 % nákladů. To je však spíše výjimkou, uvádí jeden z příkladů Pavel Knapp z Nákupní agentury. Pokud bychom soutěžili například  o dodávku surovin či zdravotnického materiálu, jedná se o službu hrazenou objednatelem služby, a to 20 až 30 % z úspory. Může být ovšem také domluvena fixní cena či kombinace výpočtu z procent a fixní částky, uzavírá Jakub Makalouš.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).