Hlavní navigace

Opatrně s jazykovými kurzy pro zaměstnance, nejsou vždy kvalitní

20. 10. 2008
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Najmout si na jazykové kurzy pro zaměstnance jazykové školy není vždy výhra. Nemusí správně zaměstnance rozřadit a nastavit úroveň tzv. levelů. Tomu může zabránit jazykový audit, který nabízí i jednotlivá doporučení.

Zřejmě nejčastějším benefitem, který firmy poskytují svým zaměstnancům, je jazykové vzdělávání. Ani to však není zárukou, že se zaměstnanec jazyk naučí kvalitně. Největší riziko hrozí v případě, kdy firma nedisponuje vlastním vzdělávacím střediskem a najme si na jazykové vzdělávání externí firmu, nejčastěji jednu ze stovek jazykových škol, které v Česku působí. Vzhledem k tomu, že jazykovky často dohazují lektory, kteří pracují na živnostenský list, není kvalita stoprocentní. Živnostenský list na výuku jazyků si totiž může pořídit naprosto každý, kdo splní pouze všeobecné podmínky provozování živnosti. Čtěte více: Tutoriál – O živnostech

Úroveň jazykových škol je různorodá

Vzhledem k tomu že se obor řadí do živnosti volné, není zapotřebí žádná odborná způsobilost. Podmínky se nezměnily ani po novele živnostenského zákona. Vzhledem k tomu, že takováto živnost je živností volnou, ministerstvo o nich nemá žádné informace, (…) bohužel nemám žádné informace o jejich porovnávání, hodnocení atp., řekl již dříve business serveru Podnikatel.cz Petr Bubla z odboru vnějších vztahů a komunikace ministerstva školství. Čtěte více: Tutoriál – Druhy živností

Úroveň jazykových škol je proto různorodá. Potvrdila to business serveru Podnikatel.cz Andrea Křížková, předsedkyně Asociace jazykových škol ČR. Ta upřesnila, že jazykové školy dokážou nabídnout dva typy kurzů pro zaměstnance firem. Jedním je výuka převážně například angličtiny pro práci, neboli jazyka, který se používá v pracovním prostředí (bez ohledu na to, zda jste v automobilovém či bankovním průmyslu), nazývaná Business English. Další směr například v angličtině je výuka ESP (English for Special Purposes), což je například angličtina pro právníky, účetní, pracovníky v turistice atd. To je specializovaná výuka podle druhu profese, doplnila Křížková.

Desatero kvalitní školy

 1. Poskytuje pravdivé a dostatečné informace (o službách i o sobě).
 2. Disponuje odpovídajícím prostředím a zázemím (týká se centrály školy a učeben – vše by mělo působit dobrým dojmem).
 3. Zaměstnává vyučující s dostatečnou kvalifikací.
 4. Nabízí vstupní testy s adekvátním zařazením posluchačů.
 5. Definuje jasně studijní programy (poskytuje sylaby, studijní materiály apod.).
 6. Vydává závěrečná hodnocení (mezinárodní zkoušky, výstupní certifikát, osvědčení apod.).
 7. Deklaruje, co obsahuje cena kurzu (a tedy co neobsahuje).
 8. Garantuje řádné vedení a organizaci výuky.
 9. Předkládá reference (posluchačů i firemních klientů).
 10. Řeší stížnosti a připomínky posluchačů.

Zdroj: Asociace jazykových škol ČR

Za úroveň vzdělávání odpovídá odpovědný pracovník

Na standard vzdělávání zaměstnanců dohlíží zodpovědný pracovník, nejčastěji personalista či vedoucí pracovník. Ten také zodpovídá za kvalitní výuku jazyků, proto má také právo na závěrečnou podobu plánů studia a rovněž by se měl podílet na tom, jak správně zařadit zaměstnance do jazykových skupin. Jak řekla Právu metodička Jazykových škol Skřivánek Petra Holubcová, je to totiž právě on, který může předvídat případné problémy plynoucí z nestejného pracovního postavení účastníků kurzu. Jenže pokud selže a nastaví rozřazovací klíč příliš obecně, může se pak takové vzdělávání stát zcela neefektivním. V tom okamžiku přichází na řadu jazykový audit.

Anketa

Poskytujete zaměstnancům jazykové vzdělávání?

Jeho cílem je zajištění kvality výuky a efektivity alokace zdrojů vynakládaných na firemní výuku. Jedná se o měřitelný a porovnatelný ukazatel. Jazykový audit je vždy zahájen písemným testem. Jedná se například o zkoumání schopnosti vyhotovovat firemní a odborné dokumenty v cizím jazyce, telefonování v cizím jazyce, vytváření cizojazyčných prezentací a další. Po písemném testu následuje auditorský pohovor, který hodnotí:

 • samostatný ústní projev / jazykovou interakci
 • plynulost / přesnost (jazykové a gramatické struktury)
 • porozumění slyšenému jazyku / výslovnost
 • slovní zásobu
 • nedostatky a priority auditovaného

Následně jsou výsledky písemné a ústní části zaneseny do informačního systému, který získaná data vyhodnotí a vytvoří kaskádově řešený přístup informací prostřednictvím účtů a hesel. Někteří poskytovatelé těchto služeb umožní nahlížet do výsledků pouze managementu a pracovníkům personálního oddělení. Pro kvalitu vzdělání je však výhodnější, když ke svým výsledkům má přístup i daný zaměstnanec. Může tak porovnat svoji úroveň znalosti cizího jazyka s tím, co je na jeho pozici požadováno ze strany managementu společnosti, řekl serveru Podnikatel.cz Jiří Šoltys ze společnosti CEET, s.r.o.

Jazykový audit nabízí výstupy i pro zaměstnance

Zaměstnanec však nahlíží prostřednictvím automaticky vygenerovaného účtu a hesla pouze na svá data. Nemůže je jakkoli měnit ani mazat, proto se zaměstnavatel nemusí obávat, že by výstupní data byla jakkoli zfalšována. Personalista si však výstupy z jazykového auditu může přizpůsobit dle svých potřeb. Může díky integrovanému softwaru jednotlivé výsledky testů filtrovat a vytvářet interaktivní grafy, které ukážou srovnání i již dříve proběhlých auditů. Čtěte více: Auditor ověří správnost vašeho účetnictví

Přínosy jazykového auditu

 • Řízení nákladů na jazykové vzdělávání
 • Objektivní a měřitelné určení úrovně jazykových kompetencí
 • Zjištění pokroku ve vzdělávání
 • Online informace a databázové výstupy pro plánování a tvorbu modelu jazykového vzdělávání pro řídící pracovníky
 • Řízení jazykových kompetencí pomocí informačního systému

Zdroj: Asociace, s.r.o.

Po vyhodnocení následuje závěrečná auditorská zpráva a shrnutí. Úroveň jazykového auditu zvyšuje také to, že po jeho skončení firma obdrží doporučení, jak zkoumané oblasti případně zlepšit. Je vhodné, aby jazykový audit proběhl jak na začátku kurzu, tak i po jeho skončení. Právě díky měřitelným výstupům je možné posoudit kvalitu proběhlého kurzu a jeho přínos pro účastníky, uvedl Jiří Šoltys.

Jednoznačnou výhodou jazykového auditu je to, že úroveň znalostí neměří plošně, ale dle kompetencí. Je totiž zřejmé, že skladník k výkonu své funkce potřebuje jinou slovní zásobu a terminologii než například finanční ředitel nebo promotion manager. A právě na to je jazykový audit zaměřen – měří odborné dovednosti v jednotlivých profesích, uzavřel Šoltys.

Galerie: Ukázka jazykového auditu

Zdroj: Asociace, s.r.o.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).