Hlavní navigace

Otcovská se prodlouží na dva týdny. Týká se to i OSVČ, má to ale háček

20. 8. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Senát schválil novelu zákona o nemocenském pojištění, která mění podmínky otcovské a ošetřovného.

Potvrdilo se, co psal server Podnikatel.cz v červnu, tedy že je velká šance, že novela zákona o nemocenském pojištění z ČSSD, která mimo jiné upravuje otcovskou či dlouhodobé ošetřovné, bude do voleb schválena. Parlamentem již novela prošla a chybí pouze podpis prezidenta. Pokud se nestane nic nepředpokládaného a prezident Miloš Zeman normu podepíše, budou změny platit od roku 2022.

Změny se dotknou tří dávek

Senátem schválená novela zákona o nemocenském pojištění mění pravidla pro tři oblasti, respektive tři dávky. Konkrétně se jedná o dlouhodobé ošetřovné, ošetřovné a dávky otcovské poporodní péče (tzv. otcovská). Otcovská dovolená a dlouhodobé ošetřovné byly do nemocenského pojištění zavedeny v roce 2018 (otcovská od 1. 2. 2018, dlouhodobé ošetřovné od 1. 6. 2018). Samotné ošetřovné existuje v právním řádu již desítky let.

Hospitalizace dítěte prodlouží období možné otcovské

U otcovské se má prodloužit období, během kterého lze dávku vyplácet, pokud je dítě hospitalizováno v období prvých šesti týdnů života. Otcovská se vyplácí týden a období, během kterého ji lze čerpat (tedy si vybrat daný týden), činí šest týdnů ode dne narození dítěte. Nově by otcové, jejichž dítě bylo hospitalizováno ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo jeho matky, mohli nastoupit na otcovskou i později.

Samotné nemocniční prostředí a v případě hospitalizace dítěte ze zdravotních důvodů i jeho zdravotní stav neumožňují v řadě případů plnohodnotné dosažení těch cílů, s jejichž předpokladem byla tato dávka zaváděna. To se týká např. možnosti otce spolupodílet se na péči o novorozené dítě, na chodu domácnosti apod. V některých případech pak může být omezena i možnost fyzického kontaktu dítěte s otcem (např. při umístění nedonošeného dítěte v inkubátoru), která je u novorozených dětí jedním ze základních způsobů vytváření psychické a emoční vazby s rodiči, píše se v důvodové zprávě.

Otcovská se bude vyplácet dva týdny

Sněmovna rovněž schválila pozměňovací návrh skupiny poslanců Pirátů, STAN, ANO, KDU-ČSL, SPD a TOP 09, který otcovskou prodlouží z jednoho týdne na týdny dva. Podle předkladatelů se tím částečně transponuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem rodičů. Článek 4 odst. 1 zmiňované směrnice bude tímto transponován do ustanovení § 38b odst. 1 zákona o nemocenském pojištění. Samozřejmě nejde jen o formální transpozici části evropské směrnice. Prodloužení doby finanční kompenzace ušlého příjmu podpoří motivaci otců k zapojení se do péče o novorozené děti, posílí vztahy mezi dětmi a otci v raných týdnech života dítěte a podpoří rozvoj vztahů v rámci rodiny, doplnili autoři pozměňovacího návrhu.

Základní podmínka nároku na otcovskou zůstává stejná, je jí účast na nemocenském pojištění, tj. např. trvání zaměstnání, které založilo účast na pojištění v době nástupu na tuto dávku (z příjmu ze zaměstnání je odváděno pojistné na sociální zabezpečení). U OSVČ musí být pro nárok na otcovskou splněna podmínka dobrovolné účasti na nemocenském pojištění OSVČ aspoň po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou. Nelze tedy o otcovskou žádat, pokud OSVČ nemá nemocenské pojištění nebo si o něj zažádá těsně před otcovskou. 

Otec dítěte musí být zapsán v jeho rodném listě. Rodiče nemusí být sezdaní. Kromě otců může mít nárok na otcovskou také pojištěnec (muž či žena) pečující o dítě, které převzal do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu, pokud dítě ke dni převzetí do péče nedosáhlo 7 let věku.

Výši otcovské vypočítá oficiální kalkulačka ministerstva

Výše otcovské je 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den, přičemž denní vyměřovací základ se vypočítává z příjmů za posledních 12 měsíců před nástupem na otcovskou. 

U OSVČ se posuzuje příjem podle úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na dávku. Orientační výši otcovské vypočítá i kalkulačka ministerstva práce a sociálních věcí

Jak otcovskou získat

Žádost podává

  • zaměstnanec (zaměstnankyně) před nástupem na čerpání dávky u svého zaměstnavatele (ten ji předá příslušné OSSZ), současně s tím je nutné požádat zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou (na základě zákoníku práce),
  • OSVČ u příslušné OSSZ, u které je registrována, po skončení sedmidenní péče (přesněji podpůrčí doby).

Žádost o dávku se předává na předepsaném tiskopisu „Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)“, který je k dispozici i na kterékoliv OSSZ.

Co se změní u dlouhodobého ošetřovného

U dlouhodobého ošetřovného se zase zkrátí doba pobytu v zařízení lůžkové péče jako podmínky nároku na dávku ze sedmi na čtyři kalendářní dny (počítá se i den přijetí a den propuštění) a zavedení možnosti požádat o vydání rozhodnutí o vzniku potřeby dlouhodobé péče do 15 dnů po skončení hospitalizace. Podle předkladatelů novely je podmínka alespoň 7denní hospitalizace pro nárok na dlouhodobé ošetřovné neúměrně dlouhá, jelikož průměrná doba hospitalizace se stále snižuje. V současné době činí průměrná doba hospitalizace zhruba 5 dní a od roku 2017 došlo k jejímu zkrácení téměř o dva dny.

Stejně tak novela počítá s tím, že se zruší podmínka hospitalizace pro poskytnutí dlouhodobého ošetřovného v případě péče o osoby v inkurabilním (nevyléčitelném) stavu. Vzhledem k tomu, že ošetřovaná osoba nemusí být v takovém stavu vždy hospitalizována (chce dožít doma), bude o inkurabilním stavu a potřebě celodenní péče rozhodovat i ošetřující lékař poskytovatele zdravotních služeb ambulantní péče (primární nebo specializované ambulantní péče), který bude poskytovat zdravotní služby fyzické osobě v inkurabilním stavu.

Ošetřovné bude moct čerpat více lidí

U samotného ošetřovného by pak mělo dojít k rozšíření okruhu osob, u nichž se nevyžaduje soužití ošetřující a ošetřované osoby v domácnosti, o blízké příbuzné. Nebude se vztahovat už jen na ty, co žijí ve společné domácnosti, ale ošetřovné budou moci čerpat i další blízcí příbuzní, kteří se budou o nemocného starat. U dítěte to může být například i pracující babička nebo dědeček, přestože s rodinou jinak nebydlí, doplnila ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

školení březen - text

Konkrétně získají nárok na ošetřovné zaměstnanci při ošetřování dítěte, rodiče, prarodiče nebo jejich dalších předků nebo jeho vnuka (vnučky) nebo dalších svých potomků, tedy příbuzných v linii přímé, a dále při ošetřování svého sourozence, manžela (manželky) pojištěnce, registrovaného partnera (registrované partnerky), a rodičů manžela (manželky) či registrovaného partnera (registrované partnerky) pojištěnce, i když s ošetřovaným nežijí v domácnosti a byl jim tak kompenzován alespoň částečně ucházející příjem v důsledku nutnosti přerušení výdělečné činnosti z důvodu náhlé potřeby ošetřování.

Odkdy budou změny platit?

Pokud novelu podepíše i prezident Miloš Zeman, což se očekává v nejbližších dnech, nabude účinnosti v lednu 2022.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).