Hlavní navigace

Parlament je pánský klub, navzdory zákazu diskriminace

14. 10. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 244086
Podnikatelky a podnikatelé si musí dávat pozor na vše, co souvisí s genderovou rovností. Hrozí jim totiž zákonné postihy. Politici mají v této oblasti velké nedostatky. Nehrozí jim ale nic.

Antidiskriminační zákon je účinný od 1. září letošního roku. Genderová rovnost ale stále není v Česku doma. Když s ní mají problém politici, co si o ní mají myslet podnikatelky a podnikatelé? Čtěte více: Poslanci schválili antidiskriminační zákon, přehlasovali veto prezidenta

Rovnost není móda

Česká republika je v oblasti zahraniční politiky a rozvojové spolupráce nedostatečně pozorná k genderové problematice, vyplývá z čerstvé analýzy. V České republice je problematika genderu v rozvojové spolupráci a obecně v zahraniční politice země okrajovým tématem. ČR se sice formálně hlásí k mezinárodním závazkům, které se týkají genderu a jsou politicky či právně závazné […], v praxi rozvojové spolupráce však zůstávají tyto závazky více méně přehlíženy, tvrdí Ondřej Horký a Míla Lukášová z Ústavu mezinárodních vztahů respektive z obecně prospěšné společnosti Centrum ProEquality Otevřená společnost ve své analýze ze září letošního roku nazvané Strategie začlenění genderu do české rozvojové spolupráce: Ne móda, ale nutná podmínka efektivity (s. 4).

A dodávají, že česká společnost přistupuje k genderu a rovným příležitostem žen a mužů dost lhostejně i v domácím prostředí a tuto problematiku vnímá spíš jako módní téma. Nejedná se však o módu, ale o zásadní podmínku úspěchu rozvojové spolupráce, uzavírají.

Gender – vztahuje se ke společensky utvářeným rozdílům mezi muži a ženami, očekávání o jejich chování, oproti rozdílům biologicky podmíněným.

X

Pohlaví – vztahuje se k biologicky daným rozdílům mezi muži a ženami.

Rovnost = základní právní princip demokratické společnosti. Znamená, že lidé jsou si rovni ve svých základních lidských právech.

Genderová rovnost = základní lidské právo. Znamená rovnost žen a mužů, dívek a chlapců před právem, rovnost v příležitostech (například rovné šance účastnit se rozhodovacích procesů), rovný přístup ke zdrojům a k jejich kontrole.

Zdroj: Ondřej Horký, Míla Lukášová: Strategie začlenění genderu do české rozvojové spolupráce: Ne móda, ale nutná podmínka efektivity, Ústav mezinárodních vztahů, Centrum ProEquality Otevřená společnost, s. 2.

Parlament jako pánský klub

Bylo by popravdě dost zvláštní, kdyby si politici uvědomovali důležitost gendrové problematiky ve svých přeshraničních aktivitách, když jsou s ní na štíru i na místním politickém políčku – třeba při sestavování volebních kandidátek.

Historicky první jednání má za sebou Výbor pro rovné zastoupení žen a mužů v politice. Na vládním webu se v informaci o jeho zasedání konstatuje: Výbor analyzoval příčiny nízkého zastoupení žen v české politice (v Poslanecké sněmovně je 18,5 % žen, v Senátu – 17 %, v krajských zastupitelstvech – 17,5 %). Zastoupení žen v českém parlamentu je nižší než světový (19 %) a celoevropský průměr (21,5 %). Prioritou je pak podle Výboru 30% zastoupení žen v politice. Volební kandidátky by měly politické strany sestavovat tak, aby byl vždy jeden z trojice kandidátů/kan­didátek opačného pohlaví. Spíše vtipnou perličkou je fakt, že se Výbor, ve kterém jsou muži v menšině, chce zasadit o to, aby do něj politické strany nanominovaly více mužů. Čtěte více: Bitva politických stran probíhá i na daňovém poli

Ruku k dílu přiložilo i občanské sdružení Fórum 50 %, které má rovné příležitosti v popisu práce. Analýza kandidátních listin pro odložené volby do Poslanecké sněmovny mluví jednoznačně: největší političtí hráči – ČSSD a ODS – nemají zájem řešit zcela zásadně nevyrovnané zastoupení žen a mužů v české politice a nízký počet žen ve sněmovně po volbách ještě klesne. Na tomto smutném faktu nejspíš nic nezmění ani odložení termínu jejich konání, vyplynulo z analýzy Fóra. Občanské sdružení dokonce konkrétně varuje, že po příštích parlamentních volbách zasedne do poslaneckých lavic asi o pět poslankyň méně.

Content First

Myslíte si, že jako zaměstnavatel dodržujete princip rovných příležitostí?

Fórum proto začalo organizovat koalici za vyrovnané zastoupení žen a mužů v české politice, a to přijetím dočasných kvót na kandidátky politických stran. V rozporu se závazky na nejvyšší úrovni k prosazování rovných příležitostí žen a mužů v politice, navzdory existenci strategických dokumentů, a ani po několikaleté diskusi o nízkém zastoupení žen v politice se situace nezlepšuje, míní totiž toto občanské sdružení. Připomíná, že politické strany sestavují kandidátní listiny a mají proto zásadní vliv na podobu české politické scény. Vysílají vůči veřejnosti signál, kdo má podle nich zemi spravovat. Zajištění spravedlivé a otevřené demokracie […] se bez vyrovnaného zastoupení žen a mužů neobejde. Politická rozhodování totiž ovlivňují životy nás všech, deklaruje mimo jiné v textu Koalice za vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice. Čtěte více: Žen – manažerek je více, musí však zapracovat na sebedůvěře

Dvojí metr

Diskriminace a genderová nerovnost jsou jednoznačně špatné, o tom se v civilizovaném světě nepochybuje. Diskriminační chování také vylučují a postihují české zákony – antidiskriminační zákon, zákoník práce, zákon o zaměstnanosti… Nediskriminační chování je samozřejmostí civilizované podnikatelské praxe, součástí etiky podnikání a společensky odpovědného chování firem. To je jeden pohled. Na druhou stranu je však oprávněná i otázka: Co může stát, který má v oblasti genderové rovnosti naprosto zásadní nedostatky, spravedlivě požadovat po svých občanech? V tomto případě konkrétně po zaměstnavatelkách a zaměstnavatelích – podnikatelkách a podnikatelích. Politici jako by říkali: My můžeme, když se nám zachce. Vy musíte.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).