Hlavní navigace

Paušální daň OSVČ bude v roce 2022 skoro 6 tisíc korun. Dokdy se lze přihlásit?

29. 9. 2021
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Paušální daň OSVČ se v roce 2022 zvýší oproti letošnímu roku o více než 500 Kč, a to na 5994 Kč.

OSVČ, která je v paušálnm režimu už v letošním roce a chce v něm zůstat i nadále, stačí, když v lednu změní výši zálohy. Kdo se chce do paušálního režimu zapojit nově od roku 2022, musí to finančnímu úřadu včas oznámit.

Co se dozvíte v článku
 1. Paušální daň bude necelých 6 tisíc korun
 2. Kdo může paušální daň využít
 3. Dokdy podat oznámení o vstupu do paušálního režimu
 4. Co OSVČ, které jsou již v paušálním režimu?
 5. Jak oznámení podat
 6. Dokdy platit paušální daň
 7. Jak na přechod ze záloh
 8. Jaké jsou povinnosti u paušální daně
 9. Co dělat, když podmínky přestanete plnit?
 10. Co když chcete paušální režim dobrovolně opustit?
 11. Jak se může paušální režim změnit?

Paušální daň bude necelých 6 tisíc korun

Jak už server Podnikatel.cz informoval před dvěma týdny, příští rok vzrostou OSVČ oproti letošku poměrně výrazně zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Ruku v ruce s tím se rovněž zvýší paušální daň, jelikož se skládá z minimální částky zdravotního pojistného, 1,15násobku minima sociálního pojistného a daně ve výši 100 korun. V roce 2022 by tak paušální daň měla činit 5994 Kč měsíčně (3267 Kč sociální pojištění, 2627 Kč zdravotní pojištění a 100 Kč daň z příjmů). Letos OSVČ hradí 5469 korun.

Kdo může paušální daň využít

Institut paušální daně nemohou využít všechny OSVČ. Paušální daň mohou využít OSVČ, které mají příjmy do 1 milionu korun. Na paušál naopak mohou zapomenout plátci DPH (nárok nemají ani dobrovolní plátci DPH) i ti, kteří mají i registrační povinnost k DPH, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby.

Zároveň OSVČ nesmí být dlužníkem, vůči které bylo zahájeno insolvenční řízení. OSVČ nesmí být ani společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti a nesmí vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. To znamená, že OSVČ, které zároveň pracují na dohody, mají nárok jen tehdy, pokud je dohoda o pracovní činnosti s odměnou do 3500 Kč a dohoda o provedení práce do 10 tisíc Kč měsíčně.

Dokdy podat oznámení o vstupu do paušálního režimu

OSVČ, které chtějí do paušálního režimu nově vstoupit od roku 2022, musí finančnímu úřadu podat oznámení o vstupu do paušálního režimu. Naopak není třeba nijak kontaktovat zdravotní pojišťovnu nebo ČSSZ, úřady si informaci samy předají. Poplatník se stává při splnění zákonem stanovených podmínek poplatníkem v paušálním režimu k 1. dni rozhodného zdaňovacího období, tj. k 1. lednu daného roku. Poplatník, který zahajuje činnost, ze které mu plynou příjmy ze samostatné činnosti, se stává poplatníkem v paušálním režimu k počátku kalendářního měsíce, ve kterém činnost zahajuje.

Lhůta pro podání oznámení je do desátého dne rozhodného zdaňovacího období, tj. období, ve kterém poplatník vstupuje do paušálního režimu. Pro rok 2022 je tedy nutné podat oznámení do 10. ledna 2022.  

Co OSVČ, které jsou již v paušálním režimu?

Pokud je OSVČ v paušálním režimu již letos a bude splňovat podmínky i v následujícím roce, oznámení už znovu podávat nemusí.

Jak oznámení podat

Oznámení o vstupu do paušálního režimu lze podat jen:

 • na tiskopisu vydaném ministerstvem financí,
 • na tiskovém výstupu z počítačové tiskárny, který má údaje, obsah a uspořádání údajů shodné s tiskopisem ministerstva financí, nebo
 • datovou zprávou s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně učiněnou elektronicky způsoby podle daňového řádu.

V oznámení o vstupu do paušálního režimu je poplatník povinen kromě obecných náležitostí podání uvést své identifikační a kontaktní údaje, údaje o vstupu do paušálního režimu, údaje o důchodovém pojištění poplatníka a údaje o veřejném zdravotním pojištění poplatníka.

Kromě verze formuláře v PDF mohou OSVČ využít i webovou aplikaci finanční správy. Pozor na to, že formulář nelze poslat jen e-mailem bez elektronického podpisu jako u žádosti o kompenzační bonus. Oznámení je buď nutné podat osobně na podatelně či do sběrného boxu, poslat datovou schránkou, či s uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky.

Dokdy platit paušální daň

Paušální daň se platí na společný osobní daňový účet a je splatná do 20. dne zálohového období (kalendářního měsíce), na které se záloha platí. Předčíslí společného osobního daňového účtu bude 2866.

Jak na přechod ze záloh

Pokud budete na paušální daň přecházet, nezapomeňte na doplacení všech záloh na pojistném za rok 2021. Kdy naposledy zaplatíte zálohy samostatně, se odvíjí od toho, jak zálohy platíte. Tedy zda zálohy platíte přímo v měsíci, ke kterému se vztahují, nebo teprve až v měsíci následujícím.

Jaké jsou povinnosti u paušální daně

Poplatník, který se nachází v režimu paušální daně, nemusí podávat daňové přiznání a ani přehledy pojistného. V souvislosti s paušálním režimem sice nevyplývá přímo ze zákona o daních z příjmů poplatníkovi povinnost vést jakékoliv konkrétní evidence příjmů, určitou evidenci však OSVČ stejně vést musí.

Může totiž dojít například k situaci, že poplatník bude povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob (např. proto, že daň poplatníka nebude rovna paušální dani, neboť jeho příjmy ze samostatné činnosti převýšily 1 000 000 Kč nebo poplatník obdržel příjmy ze závislé činnosti, stal se plátcem DPH nebo společníkem v.o.s.). Je proto třeba vést evidence potřebné pro správné stanovení daně v rámci daňového přiznání (lze navázat na evidence, které byly poplatníkem doposud vedeny). Poplatník je rovněž povinen doložit správnost úprav prováděných dle § 23 odst. 8 zákona o daních z příjmů při přechodu ze zdaňovacího období, ve kterém daň poplatníka není rovna paušální dani, do zdaňovacího období, za které je jeho daň rovna paušální dani, a naopak.

Finanční správa proto doporučuje vést i nadále evidenci v takovém rozsahu, aby byl poplatník případně schopen (při nesplnění podmínek a navazující povinnosti stanovení daně z příjmů a pojistných) tyto povinnosti splnit. Minimálním rozsahem bude evidence příjmů, o kterých by měl poplatník mít přehled i z hlediska registrace k DPH.

Co dělat, když podmínky přestanete plnit?

Zjistíte-li, že už nesplňujete podmínky pro paušální režim (například překročíte příjmy ve výši 1 milionu korun), musíte to oznámit správci daně do 15 dnů. Zároveň to znamená, že po skončení zdaňovacího období budete muset podat daňové přiznání a přehledy o příjmech a výdajích a v nich vyčíslit daň a pojistná.

Co když chcete paušální režim dobrovolně opustit?

Vystoupit z paušálního režimu je možné dobrovolně vždy ke konci zdaňovacího období, tedy na konci každého roku. V takovém případě je potřeba podat oznámení o dobrovolném vystoupení, a to nejpozději do desátého dne následujícího roku, pro rok 2022 tedy do 10. ledna 2022.

Daně II

Jak se může paušální režim změnit?

Paušální režim OSVČ se navíc může po volbách změnit. Hned několik politických subjektů by totiž rádo zvýšilo hranici pro povinnou registraci k DPH na 2 miliony korun a v návaznosti na tom by podle nich měl vzrůst i limit pro paušální daň OSVČ.

Psali jsme: Paušální daň pro OSVČ s příjmy do 2 milionů Kč? Jaké strany s tím jdou do voleb?

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).