Hlavní navigace

Co čeká OSVČ v roce 2022? Růst slevy na dani, minimálních záloh i paušální daně

13. 10. 2021
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
OSVČ se sice v příštím roce rekordně zvýší minimální zálohy na pojistném a výrazně tak vzroste i paušální daň, zároveň (nejen) jim stoupne sleva na dani.

Zvýšení slevy na dani přinesl loňský daňový balíček. Nárůst minimálních záloh a paušálního odvodu pak potvrdilo nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu, které vyšlo před dvěma týdny ve Sbírce zákonů.

Jak se zvýší sleva na dani

Po dlouhých letech se pro rok 2021 zvýšila základní sleva na poplatníka z 24 840 Kč na 27 840 Kč. OSVČ tak budou moct vyšší slevu uplatnit už v přiznání za rok 2021, které budou podávat příští rok. Pro rok 2022 se navíc základní sleva na poplatníka zvýší o další 3000 Kč a bude činit 30 840 Kč. Tuto změnu schválil parlament na konci loňského roku v rámci daňového balíčku, který kromě jiného rušil superhrubou mzdu.

Co se týče náležitostí slevy, nic se pro příští rok nemění. Na slevu budou mít nárok všichni poplatníci (podnikatelé, zaměstnanci, starobní důchodci, matky na mateřské atd.), kteří měli alespoň po část roku zdanitelné příjmy. Sleva se vždy uplatňuje v plné roční výši, a to i v situaci, kdy výdělečná činnost trvala pouze několik měsíců. Uplatňuje se měsíčně učiněním (podpisem) prohlášení poplatníka, ročně žádostí o roční zúčtování u posledního zaměstnavatele či podaným daňovým přiznáním.

Změny v daňovém zvýhodnění platí už pro letošní rok

Během letošního léta navíc parlament schválil vyšší daňové zvýhodnění na druhé dítě, a to na 22 320 Kč ročně (1860 Kč měsíčně), a rovněž na třetí a každé další dítě na 27 840 Kč (měsíčně 2320 Kč). „Základní“ daňové zvýhodnění na jedno dítě se nijak nezměnilo a zůstalo na 15 204 korunách.

Novela dále napravila pochybení, ke kterému došlo při přijímání daňového balíčku, kterým bylo rušeno omezení daňového bonusu. Ze zákona sice zmizelo roční omezení 60 300 Kč, ale zůstalo v něm měsíční omezení daňového bonusu poskytovaného zaměstnavatelem ve výši 5025 Kč. Toto omezení ale už bylo ze zákona vypuštěno. Změny v daňovém zvýhodnění navíc platí již pro zdaňovací období roku 2021 a OSVČ je mohou uplatnit už v přiznání, které budou podávat příští rok.

Psali jsme: Základní sleva na dani se od roku 2022 zvýší na 30 840 Kč. Co ostatní slevy?

Školkovné pro rok 2022 zatím s otazníkem

Stejně tak se už pro rok 2021 zvýšila sleva za umístění dítěte. Ta sice odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených poplatníkem za umístění vyživovaného dítěte poplatníka v předškolním zařízení, její maximální částku ale ohraničuje výše minimální mzdy, která letos vzrostla ze stávajících 15 200 Kč. Maximální částku lze opět využít už v přiznání za rok 2021. Zda vzroste sleva i pro příští rok, závisí na tom, zda a jak stoupne minimální mzda.

Minimální zálohy vzrostou o 487 Kč

Jak už server Podnikatel.cz informoval před několika týdny, minimální zálohy OSVČ v roce 2022 výrazně vzrostou. Ve Sbírce zákonů již vyšlo nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu (č. 356/2021 Sb.,), dle kterého se mimo jiné určují minimální zálohy pro OSVČ.

Minimální záloha na sociální pojištění pro OSVČ hlavní vzroste v roce 2022 ze současné částky 2588 Kč na 2841 Kč. Minimální záloha pro samostatnou činnost vedlejší stoupne ze současných 1036 Kč na 1137 Kč.

Minimální záloha na zdravotní pojištění pro rok 2022 se pak zvýší z 2393 Kč na 2627 Kč. OSVČ hlavním se tak minimální zálohy zvýší o 487 korun.

Paušální daň pro OSVČ se zvýší o 525 Kč

Ruku v ruce s tím se rovněž zvýší paušální daň, jelikož se skládá z minimální částky zdravotního pojistného, 1,15násobku minima sociálního pojistného a daně ve výši 100 korun. V roce 2022 by tak paušální daň měla činit 5994 Kč měsíčně (3267 Kč sociální pojištění, 2627 Kč zdravotní pojištění a 100 Kč daň z příjmů). Letos OSVČ hradí 5469 korun. Paušální daň OSVČ se tedy zvýší o 525 Kč.

Kdo může paušální daň využít

Institut paušální daně nemohou využít všechny OSVČ. Paušální daň mohou využít OSVČ, které mají příjmy do 1 milionu korun. Na paušál naopak mohou zapomenout plátci DPH (nárok nemají ani dobrovolní plátci DPH) i ti, kteří mají i registrační povinnost k DPH, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby.

Zároveň OSVČ nesmí být dlužníkem, vůči které bylo zahájeno insolvenční řízení. OSVČ nesmí být ani společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti a nesmí vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. To znamená, že OSVČ, které zároveň pracují na dohody, mají nárok jen tehdy, pokud je dohoda o pracovní činnosti s odměnou do 3500 Kč a dohoda o provedení práce do 10 tisíc Kč měsíčně.

Dokdy podat oznámení o vstupu do paušálního režimu

OSVČ, které chtějí do paušálního režimu nově vstoupit od roku 2022, musí finančnímu úřadu podat oznámení o vstupu do paušálního režimu. Naopak není třeba nijak kontaktovat zdravotní pojišťovnu nebo ČSSZ, úřady si informaci samy předají. Poplatník se stává při splnění zákonem stanovených podmínek poplatníkem v paušálním režimu k 1. dni rozhodného zdaňovacího období, tj. k 1. lednu daného roku. Poplatník, který zahajuje činnost, ze které mu plynou příjmy ze samostatné činnosti, se stává poplatníkem v paušálním režimu k počátku kalendářního měsíce, ve kterém činnost zahajuje.

účto únor klímová

Lhůta pro podání oznámení je do desátého dne rozhodného zdaňovacího období, tj. období, ve kterém poplatník vstupuje do paušálního režimu. Pro rok 2022 je tedy nutné podat oznámení do 10. ledna 2022. Ti, kdo se v paušální režimu nachází již v letošním roce a chtějí v něm zůstat i nadále (a splňují stále podmínky), nic řešit nemusí.

Psali jsme: Paušální daň OSVČ bude v roce 2022 skoro 6 tisíc korun. Dokdy se lze přihlásit? 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).