Hlavní navigace

Paušální daň OSVČ vzroste, a to až o 24 tisíc korun ročně v prvním pásmu

26. 5. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
S tím, jak vzrostou minimální zálohy na důchodové pojištění OSVČ i vyměřovací základ, se zvýší i paušální daň OSVČ, a to ve všech třech pásmech.

Nejvíce si připlatí OSVČ v prvním pásmu, kde postupně dojde ke zvýšení ročních odvodů o více než 24 tisíc korun. Nejméně naopak OSVČ v druhém pásmu, konkrétně jde o 9 tisíc korun. Vyplývá to z návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů.

Co se dozvíte v článku
  1. OSVČ vzroste sociální pojištění
  2. Paušální daň v prvním pásmu vzroste o 2 tisíce Kč
  3. Paušální daň se zvýší i v druhém a třetím pásmu
  4. Další novinky u paušální daně
  5. Pro koho je paušální daň
  6. Jak se do systému paušální daně přihlásit

OSVČ vzroste sociální pojištění

Jedním z opatření konsolidačního balíčku je i zvýšení minimálních záloh OSVČ na důchodové pojištění a také vyměřovacího základu, ze kterého se platí pojistné. Ačkoli bylo ve hře hned několik variant, nakonec by mělo dojít k postupnému zvýšení minimálních odvodů z 25 na 40 % průměrné mzdy (každý rok o 5 p. b.) a ke zvýšení vyměřovacího základu z 50 na 55 %.

Vláda: Odvody OSVČ se zvýší. Kdo hradí minimum, připlatí si přes 21 tisíc Kč ročně Přečtěte si také:

Vláda: Odvody OSVČ se zvýší. Kdo hradí minimum, připlatí si přes 21 tisíc Kč ročně

Paušální daň v prvním pásmu vzroste o 2 tisíce Kč

Pokud vzrostou OSVČ minimální zálohy, bude to mít dopad i do systému paušální daně. Zatímco v druhém a třetím pásmu se pro OSVČ nic nemění, OSVČ v prvnímu pásmu, kde se sociální pojištění počítá na základě minimálních záloh a aktuálně se hradí 6208 Kč, si připlatí. V roce 2024 by pro OSVČ při stávající průměrné mzdě činila paušální daň 6885 Kč, v roce 2025 7562 Kč a v roce 2026 pak 8239 Kč. OSVČ si tak ročně připlatí více než 24 tisíc korun. Reálně se navíc budou platit vyšší částky, a to v závislosti na tom, jak poroste průměrná mzda.

Paušální daň se zvýší i v druhém a třetím pásmu

Přestože to vláda při představování konsolidačního balíčku nezmínila, nakonec se kvůli zvýšení vyměřovacího základu zvýší i paušální daň v druhém a třetím pásmu. V druhém pásmu nyní OSVČ hradí 16 000 Kč (z toho je důchodové pojištění 7446 Kč) a v třetím 26 000 Kč (z toho důchodové pojištění 11 388 Kč), nově by mělo jít 16 745 Kč (z toho důchodové pojištění 8191 Kč) v druhém pásmu a o 27 139 Kč (z toho důchodové pojištění 12 527 Kč) ve třetím. V druhém (o 8940 Kč ročně) a třetím pásmu (o 13 668 Kč ročně) tak paušální daň vzroste méně než v pásmu prvním.

Další novinky u paušální daně

V oblasti paušální daně se nově rovněž stanoví, že oznámení o vstupu do paušálního režimu je formulářovým podáním. V současnosti jsou totiž pravidla stanovena poměrně volně, kdy stačí splnit několik náležitostí a není nutné využít formulář finanční správy. Nově má být podoba formuláře stanovena vyhláškou ministerstva financí. „Bude tak výslovně stanoveno podzákonným právním předpisem, jaký formát a náležitosti, včetně jejich podrobností a uspořádání (tj. i obsahovou strukturu podání), bude toto oznámení mít. Tomu bude odpovídat i datová struktura elektronického formuláře zveřejněná správcem daně,“ upřesňuje se v důvodové zprávě.

Pro koho je paušální daň

Co se týče dalších parametrů paušální daně, ty by se měnit neměly. Institut paušální daně bude i nadále dobrovolný, nebudou jej však moct využít všechny OSVČ. Paušální daň mohou od roku 2023 využít OSVČ, které mají příjmy do 2 milionů korun. Na paušál naopak mohou zapomenout plátci DPH (nárok nemají ani dobrovolní plátci DPH) i ti, kteří mají i registrační povinnost k DPH, s výjimkou registrační povinnosti identifikované osoby.

Zároveň OSVČ nesmí být dlužníkem, vůči které bylo zahájeno insolvenční řízení. OSVČ nesmí být ani společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti a nesmí vykonávat činnost, ze které plynou příjmy ze závislé činnosti, s výjimkou příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně.

Velký manuál k paušální dani: Kolik činí, jaké jsou podmínky a dokdy se přihlásit? Přečtěte si také:

Velký manuál k paušální dani: Kolik činí, jaké jsou podmínky a dokdy se přihlásit?

Pro koho je 1. pásmo

První pásmo se týká OSVČ s příjmy do 1 milionu Kč, přičemž u těchto podnikatelů je jedno, z jaké samostatné činnosti jejich příjmy plynou. Dále se do prvního pásma může přihlásit poplatník s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 1,5 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % z příjmů. První pásmo je také pro poplatníky s příjmy ze samostatné činnosti až do výše 2 mil. Kč, pokud alespoň 75 % těchto příjmů tvoří příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 % z příjmů.

Pro koho je 2. pásmo

Do druhého pásma se může přihlásit poplatník, jehož příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly v předcházejícím zdaňovacím období 1,5 mil. Kč, a to bez ohledu na to, z jaké samostatné činnosti pocházejí. Druhé pásmo mohou využít také poplatníci s příjmy do 2 mil. Kč, pokud měli 75 % příjmů, ke kterým lze uplatnit výdaje ve výši 80 % nebo 60 % příjmů.

Pro koho je 3. pásmo

Do třetího pásma potom mohou vstoupit všichni poplatníci, kteří splní podmínky vstupu do paušálního režimu, tedy jejichž příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly 2 mil. Kč.

ebf - tip - debata

Jak se do systému paušální daně přihlásit

OSVČ, které chtějí do paušálního režimu nově vstoupit, musí finančnímu úřadu podat oznámení o vstupu do paušálního režimu. Naopak není třeba nijak kontaktovat zdravotní pojišťovnu nebo ČSSZ, úřady si informaci samy předají. Poplatník se stává při splnění zákonem stanovených podmínek poplatníkem v paušálním režimu k 1. dni rozhodného zdaňovacího období, tj. k 1. lednu daného roku. Poplatník, který zahajuje činnost, ze které mu plynou příjmy ze samostatné činnosti, se stává poplatníkem v paušálním režimu k počátku kalendářního měsíce, ve kterém činnost zahajuje.

Lhůta pro podání oznámení je do desátého dne rozhodného zdaňovacího období, tj. období, ve kterém poplatník vstupuje do paušálního režimu. Pro rok 2023 tedy bylo nutné podat oznámení do 10. ledna 2023.

Ohodnoťte komunikaci ministrů Fialovy vlády jako ve škole.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).