Hlavní navigace

Živnosti volné jdou na dietu, od července se redukují na jedinou

11. 6. 2008
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Podnikání bude od 1. července snazší. Tímto dnem začíná platit novela živnostenského zákona, která zjednodušuje vstup do podnikání, mění systém jednotlivých živností a ruší živnostenské listy a koncesní listiny. Živnosti volné přitom novela redukuje na jedinou.

Počátek července přináší nové naděje pro začínající podnikatele. Dne 1. července začíná platit novela živnostenského zákona, která zavádí řadu novinek v oblasti živností a zjednodušuje celý systém jinak běžně byrokratického řízení. Vláda konečně vyšla vstříc potřebám malých podnikatelů a usnadní jim vstup do podnikání. Klíčové změny sice jsou, ale podnikatelé by si jich dokázali představit i více.

Změny v bodech

 1. Ruší se živnostenské listy a koncesní listiny, nahrazeny jsou výpisem z živnostenského rejstříku.
 2. Podnikatel se bude prokazovat pouze tímto výpisem, na němž může mít uvedeno i několik oborů najednou.
 3. Ruší se místní příslušnost k živnostenským úřadům, podnikatel ohlásí živnost na jakémkoliv obecním či živnostenském ú­řadě.
 4. Omezuje se oznamovací povinnost, některé informace si živnostenské úřady zajistí samy.
 5. Redukuje se počet živností, některé jsou nově přesunuty do živnosti volné (omezuje se tak odborná způsobilost u některých oborů).
 6. Živnost volná bude pouze jedna, rozčleněna bude na jednotlivé obory.
 7. U řemeslných živností bude nově vyžadována kratší praxe.
 8. Díky sloučení živností volných do jediné podnikatelé ušetří na správních poplatcích.

Druhy živností od 1. července

Živnosti ohlašovací

 • Živnosti řemeslné – podmínka odborné způsobilosti (nižší počet, některé obory přesunuty do živnosti volné).
 • Živnosti vázané – podmínka odborné způsobilosti (nižší počet, některé obory přesunuty do živnosti volné).
 • Živnost volná - není stanovena podmínka odborné či jiné způsobilosti, zredukována na jedinou, která obsahuje jednotlivé obory, poplatek se platí pouze jediný.

Odborná způsobilost u řemeslných živností se zkracuje

 • Má-li živnostník vzdělání v oboru, ve kterém chce podnikat, může začít podnikat okamžitě, nepotřebuje praxi,
 • začínajícímu podnikateli, který vystudoval příbuzný obor, nebo má potřebnou rekvalifikaci, bude stačit roční praxe,
 • ti začínající podnikatelé, kteří nemají potřebné vzdělání v oboru, ale doloží šestiletou praxi v oboru, ve kterém chtějí podnikat, mohou začít.

Odborná způsobilost u vázaných živností je stanovena pro každý obor zvlášť

Podnikatel.cz doporučuje Živnostenské podnikání

Živnostenské podnikání
Živnostenský zákon je od 1. července 2008 dotčen řadou systémových změn, které zjednodušují všeobecné podmínky pro vstup do živnostenského podnikání, snižují administrativní zátěž podnikatele při styku se živnostenskými úřady; novela dále snižuje počet živností, u nichž je vyžadována odborná způsobilost; průkazy živnostenského oprávnění se nahrazují výpisem z živnostenského rejstříku; zvyšuje se počet kontaktních míst (živnostenských úřadů). Více o knížce.

Živnosti koncesované

 • Podmínka odborné způsobilosti, je stanovena pro každý obor zvlášť (nižší počet, některé obory přesunuty do živnosti volné).
Daně
Čtěte více

Mění se počet živností volných

Hrozivé číslo 125 volných živností se redukuje. Od 1. července se zavádí pouze jediná živnost volná. Ta zároveň bude obsahovat jednotlivé obory, jejichž počet se naopak zvýší. Přibudou ty obory, které dříve byly součástí těch živností, u kterých je doposud vyžadována odborná způsobilost.

Živnostník tak bude mít papír sice na jedinou volnou živnost, ale zároveň může vykonávat několik oborů najednou. I když pro výkon živnosti volné není zapotřebí odborná či jiná způsobilost, přesto podnikatel bude muset úřadu nahlásit, jaký obor z živnosti volné bude vykonávat. Toto opatření je hlavně z toho důvodu, aby se za každý provozovaný obor nemusel platit zvláštní poplatek. Pokud již živnostenský list vlastní, v koši neskončí. Zůstává v platnosti do doby, než bude v rámci své živnosti cokoli měnit. Až poté automaticky podnikatel přistoupí k výpisu, který dosavadní živnostenský list nahradí.

Centrální registrační místo stále v provozu

Vloni začaly při živnostenských úřadech fungovat Centrální registrační místa. Podnikatel tak může v rámci jediného formuláře vyřídit veškeré registrační povinnosti. Formulář, který obsahuje 470 kolonek, je v současné době pořád rozsáhlý. Plánuje se však jeho zjednodušení v souvislostí s novelou živnostenského zákona. Formulář by tak mohl obsahovat už „pouhých“ 140 kolonek. Ke změně údajů by navíc měl stačit už jen jednoduchý dvoustránkový formulář.

Daně
Čtěte více

Najděte si svou živnost, možná bude nově mezi volnými

S redukční dietou živnosti volné se naopak zvyšuje počet oborů, u kterých nebude zapotřebí odborná či jiná způsobilost. Tento fakt nahrává především začínajícím podnikatelům, kteří tak mohou začít podnikat v oboru, ve kterém kvůli nedostatečné odborné způsobilosti dříve pracovat nemohli.

Živnost volná (obory)
1. Poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost
2. Činnost odborného lesního hospodáře
3. Vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov
4. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin
5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
6. Úprava nerostu, dobývání rašeliny a bahna
7. Výroba potravinářských a škrobárenských výrobků
8. Pěstitelské pálení
9. Výroba krmiv, krmných směsí, doplňkových látek a premixů
10. Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků
11. Výroba a opravy obuvi, brašnárského a sedlářského zboží
12. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků
13. Výroba vlákniny, papíru a lepenky a zboží z těchto materiálů
14. Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce
15. Výroba, rozmnožování, distribuce, prodej, pronájem zvukových a zvukověobrazových
záznamů a výroba nenahraných nosičů údajů a záznamů
16. Výroba koksu, surového dehtu a jiných pevných paliv
17. Výroba chemických látek, vláken a přípravků a kosmetických prostřeků
18. Výroba hnojiv
19. Výroba plastových a pryžových výrobků
20. Výroba a zpracování skla
21. Výroba stavebních hmot, porcelánových, keramických a sádrových výrobků
22. Výroba brusiv a ostatních minerálních nekovových výrobků
23. Broušení technického a šperkového kamene
24. Výroba a hutní zpracování železa, drahých a neželezných kovů a jejich slitin
25. Výroba kovových konstrukcí a kovodělných výrobků
26. Umělecko-řemeslné zpracování kovu
27. Povrchové úpravy a svařování kovu a dalších materiálů
28. Výroba měřících, zkušebních, navigačních, optických a fotografických přístrojů
a zařízení
29. Výroba elektronických součástek, elektrických zařízení a výroba a opravy
elektrických strojů, přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí
30. Výroba neelektrických zařízení pro domácnost
31. Výroba strojů a zařízení
32. Výroba motorových a přípojných vozidel a karosérií
33. Stavba a výroba plavidel
34. Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace
a konstrukční změny letadel, motoru letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a
leteckých pozemních zařízení
35. Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové
a lanové a železničního parku
36. Výroba jízdních kol, vozíku pro invalidy a jiných nemotorových dopravních
prostředků
37. Výroba a opravy čalounických výrobků
38. Výroba, opravy a údržba sportovních potřeb, her, hraček a dětských kočárků
39. Výroba zdravotnických prostředků
40. Výroba a opravy zdrojů ionizujícího záření
41. Výroba školních a kancelářských potřeb, kromě výrobku z papíru, výroba bižuterie,
kartáčnického a konfekčního zboží, deštníků, upomínkových předmětů
42. Výroba dalších výrobků zpracovatelského průmyslu
43. Provozování vodovodu a kanalizací a úprava a rozvod vody
44. Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
45. Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti
46. Sklenářské práce, rámování a paspartování
47. Zprostředkování obchodu a služeb
48. Velkoobchod a maloobchod
49. Zastavárenská činnost a maloobchod s použitým zbožím
50. Údržba motorových vozidel a jejich príslušenství
51. Potrubní a pozemní doprava (vyjma železniční a silniční motorové dopravy)
52. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
53. Zasilatelství a zastupování v celním řízení
54. Provozování poštovních a zahraničních poštovních služeb
55. Ubytovací služby
56. Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat,
hostingové a související činnosti a webové portály
57. Činnost informačních a zpravodajských kanceláří
58. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
59. Pronájem a půjčování věcí movitých
60. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
61. Projektování pozemkových úprav
62. Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
63. Projektování elektrických zařízení
64. Výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských věd
65. Testování, měření, analýzy a kontroly
66. Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
67. Návrhářská, designérská, aranžérská činnost a modeling
68. Fotografické služby
69. Překladatelská a tlumočnická činnost
70. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
71. Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu
72. Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
73. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání
kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí
74. Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
75. Praní pro domácnost, žehlení, opravy a údržba oděvu, bytového textilu a osobního
zboží
76. Poskytování technických služeb
77. Opravy a údržba potřeb pro domácnost, předmětu kulturní povahy, výrobku jemné
mechaniky, optických přístrojů a měřidel
78. Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu
79. Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
80. Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

Máte zmatek v novele živnostenského zákona? Pokládejte dotazy

Otázka, dotaz, poradna

Pokud nemáte ve všech novinkách zcela jasno, zeptejte se redakce serveru Podnikatel.cz. Na všechny vaše otázky se pokusíme najít odpovědi. PŘIDAT DOTAZ

.

Jaký je váš názor na novelu živnostenského zákona?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).