Hlavní navigace

Podnikatelé s maximálně 5 zaměstnanci nebudou muset platit koncesionářské poplatky

8. 9. 2023
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Ilustrační obrázek Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Televizní a rozhlasové poplatky se mají zvýšit. Vládní koalice chce rovněž upravit způsob, dle kterého platí poplatky podnikatelé.

Nově se nebudou odvádět z počtu zařízení, nýbrž dle počtu zaměstnanců. Podnikatelé s maximálně 5 zaměstnanci pak nebudou muset poplatky vůbec platit. 

Co se dozvíte v článku
 1. Aktuálně se platí 135 Kč a 45 Kč
 2. Podnikatelé platí dle počtu přijímačů
 3. Poplatky mají vzrůst dohromady o 35 Kč
 4. Nově se bude platit i za telefon a počítač
 5. Podnikatelé budou platit dle počtu zaměstnanců
 6. Co všechno budou muset podnikatelé hlásit

Aktuálně se platí 135 Kč a 45 Kč

Aktuálně je stanoveno, že je poplatníkem koncesionářských poplatků fyzická osoba nebo právnická osoba, která vlastní rozhlasový nebo televizní přijímač. Měsíční výše rozhlasového poplatku činí 45 Kč, televizního poplatku pak 135 Kč. Domácnosti pak platí rozhlasový poplatek z jednoho rozhlasového přijímače a televizní poplatek z jednoho televizního přijímače, a to i v případě, že jich vlastní, drží nebo z jiného právního důvodu užívají více.

Podnikatelé platí dle počtu přijímačů

Co se týče podnikatelů (ať už fyzických nebo právnických osob), ti platí rozhlasový nebo televizní poplatek z každého rozhlasového nebo televizního přijímače, který používají k podnikání nebo v souvislosti s ním. Pokud se jedná o podnikatele, který v rámci podnikání vyrábí, opravuje nebo prodává rozhlasové nebo televizní přijímače, neplatí rozhlasový nebo televizní poplatek z těchto rozhlasových nebo televizních přijímačů. Jestliže má takový podnikatel provozovny určené k výkonu této činnosti, platí rozhlasový nebo televizní poplatek z počtu rozhlasových nebo televizních přijímačů, který odpovídá počtu těchto provozoven.

Poplatky se platí ze zařízení technicky způsobilého k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového či televizního vysílání, je-li šířeno prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos rozhlasového nebo televizního vysílání, družic nebo kabelových systémů. Podle platného znění tedy rozhlasovým nebo televizním přijímačem není takové zařízení, které přijímá a reprodukuje vysílání šířené prostřednictvím internetu.

Poplatky mají vzrůst dohromady o 35 Kč

Vládní koalice se před několika dny dohodla na úpravě koncesionářských poplatků a ministerstvo kultury již příslušnou novelu poslalo do připomínkového řízení. V plánu je zvýšení poplatků, rozšíření zařízení, ze kterých se musí poplatky platit, a také nová koncepce úhrad u podnikatelů. Televizní poplatek by se měl zvýšit o 25 Kč na 160 Kč a rozhlasový o 10 Kč na 55 Kč.

Nově se bude platit i za telefon a počítač

Dále se navrhuje definovat rozhlasový a televizní přijímač jako zařízení technicky způsobilá k individuálně volitelné reprodukci rozhlasového, resp. televizního vysílání, bez ohledu na to, jakým způsobem je takové vysílání přijímáno. 

Za přijímač bude tedy považováno jakékoli zařízení, které přijímá vysílání šířené prostřednictvím zemských rádiových vysílacích zařízení využívajících rádiové kmitočty vyhrazené pro šíření a přenos vysílání (tj. prostřednictvím vysílačů), dále prostřednictvím družic nebo kabelových systémů a nově i prostřednictvím internetu. 

Do vymezení přijímačů tak budou nově spadat všechny počítače a mobilní zařízení (mobilní telefony, tablety), které jsou technicky způsobilé přijímat rozhlasové a televizní vysílání. Zatímco podle platné právní úpravy jsou poplatníkem rozhlasového nebo televizního poplatku pouze osoby, které vlastní klasický rozhlasový nebo televizní přijímač, podle navrhované úpravy bude povinnost platit takový poplatek vyplývat i z vlastnictví počítače, tabletu, mobilního telefonu nebo dalších zařízení, která jsou schopna přijímat vysílání, upřesňuje důvodová zpráva s tím, že u domácností zůstane zachováno, že platí pouze jeden rozhlasový nebo jeden televizní poplatek, bez ohledu na to, kolik vlastní zařízení, která jsou schopna reprodukovat rozhlasové nebo televizní vysílání.

Podnikatelé budou platit dle počtu zaměstnanců

Změny se nicméně dotknou systému poplatků u podnikatelů. Nově se už nemají poplatky platit dle počtu zařízení, nýbrž podle počtu zaměstnanců. Navrhuje se změna základu poplatku tak, aby tito poplatníci hradili měsíčně televizní poplatky ve výši násobku stanoveného měsíčního poplatku podle počtu zaměstnanců. OSVČ a firmy do 5 zaměstnanců pak nebudou muset poplatky platit.

Sazby mají být tyto:

 • při počtu 6 až 19 zaměstnanců trojnásobek výše rozhlasového poplatku a trojnásobek výše televizního poplatku (televizní a rozhlasový poplatek tak bude dohromady činit 645 Kč)
 • při počtu 20 až 49 zaměstnanců sedminásobek výše rozhlasového poplatku a sedminásobek výše televizního poplatku (1505 Kč)
 • při počtu 50 až 249 zaměstnanců dvacetinásobek výše rozhlasového a dvacetinásobek výše televizního poplatku (4300 Kč)
 • při počtu 250 až 999 zaměstnanců čtyřicetpětinásobek výše rozhlasového poplatku a čtyřicetpětinásobek výše televizního poplatku (9675 Kč)
 • při počtu více než 1000 zaměstnanců stonásobek výše rozhlasového poplatku a stonásobek výše televizního poplatku (21 500 Kč)

Speciální povinnost by se měla vztahovat na leasingové společnosti, které pronajímají dopravní prostředky, jejichž příslušenstvím je rozhlasový nebo televizní přijímač (tedy například autorádio). Takový podnikatel bude platit rozhlasový nebo televizní poplatek za každý takový dopravní prostředek. Skončí naopak stávající výjimka pro opraváře a prodejce televizí a rádií.

Co všechno budou muset podnikatelé hlásit

Dále ministerstvo navrhuje, aby poplatníci museli provozovateli vysílání nebo pověřené osobě (České poště) oznámit specifikované údaje. Fyzická osoba, která je podnikatelem, bude povinna oznámit jméno, příjmení, popřípadě obchodní firmu, místo podnikání, identifikační číslo a předmět podnikání, a právnická osoba je povinna oznámit obchodní firmu nebo název, právní formu, sídlo, identifikační číslo a předmět činnosti. Zároveň budou muset podnikatelé uvést i počet zaměstnanců. Současně se vyžaduje, aby fyzické osoby, které jsou podnikatelem, a právnické osoby, které pronajímají dopravní prostředky, uváděly pro účely evidence rovněž jejich počet, neboť za všechny takové dopravní prostředky budou povinny platit poplatky, uvádí důvodová zpráva a dodává, že hlásit se naopak už nebude muset počet rozhlasových nebo televizních přijímačů.

ebf 24 - tip duben

Pro podnikatele má navíc platit nová sankce, a to v případě, že se neodhlásí z evidence v případech, kdy přestali být poplatníkem nebo byli osvobozeni
od poplatku, a současně přestali platit rozhlasový nebo televizní poplatek. V takovém případě se navrhuje, aby tyto osoby měly povinnost zaplatit provozovateli vysílání ze zákona přirážku ve výši 10 000 Kč.

Pokud novela projde legislativním procesem, nabude účinnosti na začátku července roku 2024.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Zástupce šéfredaktora Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).