Hlavní navigace

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2012

19. 4. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

V souvislosti s vládními opatřeními řada podnikatelů vyhrožovala odchodem na pracák. Zjistili jsme, na jakou výši podpory mají při ukončení podnikání nárok?

Také v oblasti podpory v nezaměstnanosti došlo od roku 2012 k významným změnám. Na podporu letos nedosáhne větší část uchazečů, na druhou stranu je nyní dostupná například i pro studenty. A jak je to s podporou u podnikatelů? 

Zkrátila se doba potřebná pro nárok na podporu

Evidence na úřadu práce a nárok na podporu není totéž. Každý, kdo přijde o práci, se může přihlásit do seznamu uchazečů o zaměstnání. Jestliže mu úřad práce nezprostředkuje vhodné zaměstnání, má nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo v rekvalifikaci. To ovšem jen za splnění potřebné doby důchodového pojištění. A ta je nově o jeden rok kratší. 

Od roku 2012 musí být uchazeč v posledních dvou letech před podáním žádosti o podporu alespoň 12 měsíců důchodově pojištěn.  Znamená to, že zaměstnání nebo výdělečná činnost musí zakládat povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění. Nově může mít nárok na podporu i osoba činná na základě dohody o provedení práce s měsíční zúčtovanou odměnou vyšší než 10 000 korun. Čtěte také: Podpora v nezaměstnanosti nově i pro studenty 

Jako zaměstnání zakládající účast na pojištění se považuje i tzv. náhradní doba. Například se jedná o péči o dítě do čtyř let věku, pobírání invalidního důchodu třetího stupně, péče o fyzickou osobu závislou na pomoc jiné osoby a další. Nárok na podporu v nezaměstnanosti naopak nikdy nemůže vzniknout poživateli starobního důchodu, byť by byl ze zaměstnání nebo z výdělečné činnosti důchodově pojištěn. Pobíráním starobního důchodu je totiž finančně zabezpečen z jiného systému. 

Novinkou roku 2012 je podpora pro pracující nebo podnikající studenty. Ti mají na rozdíl od předchozích let při ztrátě zaměstnání nebo ukončení podnikání nárok na podporu v nezaměstnanosti za stejných podmínek jako ostatní uchazeči o zaměstnání.

Odmítnutí zprostředkované práce se nevyplácí

Podporu nedostane uchazeč, jemuž byl v době šesti měsíců před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání ukončen pracovní poměr z důvodu porušení pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem. Úřad práce se to dozví, protože zaměstnavatel uvádí důvod skončení zaměstnání v potvrzení vystaveném pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti. Čtěte také: Zápočťák i u dohod. Nový zákoník přinese vrásky účetním

Nárok na podporu nevznikne ani uchazeči, který (opět v šestiměsíční lhůtě před zařazením do evidence) sám opakovaně a bez vážných důvodů ukončil zaměstnání zprostředkované úřadem práce. Opakovaně znamená nejméně dvakrát. Vážné důvody, pro které je možné zaměstnání zprostředkované úřadem práce bez postihu ukončit, uvádí § 5 zákona o zaměstnanosti.

Výše podpory v nezaměstnanosti

Podpůrčí doba poskytování podpory je závislá na věku uchazeče. Podle § 43 zákona o zaměstnanos­ti činí:

  • do 50 let věku 5 měsíců,
  • nad 50 do 55 let věku 8 měsíců,
  • nad 55 let věku 11 měsíců.

Výši pobírané podpory ukazuje následující tabulka:  

První a druhý měsíc nezaměstnanosti 65 % průměrného čistého výdělku
Třetí a čtvrtý měsíc nezaměstnanosti 50 % průměrného čistého výdělku
Pátý, případně až 11 měsíc nezaměstnanosti   45 % průměrného čistého výdělku

Výše podpory není neomezená. Stropem je 0,58násobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o podporu v nezaměstnanosti. Pro rok 2012 činí maximální možná podpora 13 761 korun.

Jestliže ale uchazeč ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti po celou dobu podpůrčí doby jen 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku. V případě rekvalifikace činí podpora 60 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Čtěte také: Dostali jste padáka. Máte nárok na podporu i odstupné?

Výše podpory pro podnikatele

Jak pro server Podnikatel.cz potvrdil Josef Bürger, vedoucí oddělení zaměstnanosti kraj­ské pobočky Úřadu práce ČR v Brně, záleží na vyměřovacím základu. Výše podpory v nezaměstnanosti se stanoví procentní sazbou z posledního vyměřovacího základu v rozhodném období přepočteného na jeden kalendářní měsíc uchazeče o zaměstnání, který naposledy před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání vykonával samostatnou výdělečnou činnost. Na podnikatele se logicky nevztahuje ustanovení o snížení procentní sazby při dobrovolném ukončení zaměstnání bez vážného důvodu. Podnikatel přerušuje nebo ukončuje podnikání vždy z vlastní vůle a na důvodech nezáleží. 

Kupříkladu pro podnikatele se stanoveným nebo vypočteným minimálním vyměřovacím základem cca 6200 korun nebude podpora v nezaměstnanosti nijak závratná. První dva měsíce zhruba čtyři tisíce, třetí a čtvrtý měsíc tři tisíce a v dalších měsících ještě o dvě stě korun méně. 

Veřejná služba pro dlouhodobě nezaměstnané

Počínaje letošním rokem byla zavedena povinnost přijmutí veřejné služby. V paragrafu 30 odst. 2 zákona o zaměstnanosti se píše, že z evidence uchazečů o zaměstnání bude vyřazen uchazeč, který bez vážných důvodů odmítne nabídku vykonávat veřejnou službu v rozsahu nejvýše 20 hodin týdně, pokud je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání nepřetržitě déle než 2 měsíce. Přijde tím nejen o podporu v nezaměstnanosti, ale i o dávky v hmotné nouzi. Veřejná služba je podle ministerstva práce a sociálních věcí nabízena zejména uchazečům dlouhodobě evidovaným v evidenci úřadu práce. Proti těm ministerstvo bojuje i zpřísněním podmínek plněním pravidelné ohlašovací povinnosti na kontaktních místech CzechPOINTu. Čtěte také: Nezaměstnaní se budou hlásit na CzechPOINTech.  

Na podporu s přivýdělkem zapomeňte

Do konce roku 2010 si mohl uchazeč o zaměstnání současně s pobíráním podpory přivydělat v tzv. nekolidujícím zaměstnání, tj. maximálně do poloviny minimální mzdy (4 tisíc korun měsíčně). Tato možnost je nyní ponechána pouze uchazečům o zaměstnání bez nároku na podporu. Uchazeči pobírající podporu v nezaměstnanosti současně s podporou pracovat nesmí. Nejen, že mohou přijít o podporu, budou také vyřazeni z evidence uchazečů. Při práci tzv. na černo je čeká i nemalá pokuta. A to až do výše 100 000 korun. Čtěte také: Pracujete z domova? Zjistili jsme, zda i vás může inspekce kontrolovat 

Jedinou možností, jak si dočasně přivydělat je přerušení pobírání podpory. V takovém případě je možné pracovat v nekolidujícím zaměstnání a zbylý nárok podpůrčí doby podpory dočerpat po jeho skončení.

Foto: www.isifa.com

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).