Hlavní navigace

Zápočťák i u dohod. Nový zákoník práce přinese vrásky účetním

25. 7. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Dlouho očekávaná úprava dohody o provedení práce je na světě. Zvyšuje se maximální rozsah hodin, ale na úkor odvodů sociálního a zdravotního pojistného. Přibude i další administrativa. Zlaté časy „dohodářů“ zřejmě končí.

Dlouho očekávaná novela zákoníku práce mění zavedená pravidla pracovněprávních vztahů. Legislativní úprava se významně dotkne práce na dobu určitou. Tu bude možné sjednat nejvýše na tři roky a maximálně dvakrát prodloužit. Tomuto ustanovení, včetně problémů, jež zřejmě přinese, se server Podnikatel.cz již věnoval. Čtěte více: Nový zákoník práce přináší významné změny. Víme, které

Dohoda o provedení práce nově 300 hodin ročně

Rozsah, na který lze dohodu o provedení práce uzavřít u jednoho zaměstnavatele se zvyšuje ze 150 hodin na 300 hodin ročně. O tom se ostatně hovoří již dlouho. Od roku 2011 musí být dohoda uzavřena vždy písemně a od data účinnosti novely zákona (pravděpodobně leden 2012) v ní bude muset být uvedena také doba, na kterou se uzavírá. V § 77 zákoníku práce už ale nebude upozornění o neplatnosti dohody v případě jejího neuzavření písemnou formou. Tento závěr automaticky vyplývá z úpravy o neplatnosti právních úkonů pro vadu jejich formy.

Bez výrazných změn byl měl zůstat § 155 zákoníku práce. Zde se popisuje speciální postup při vyplácení cestovních náhrad zaměstnanci, který vykonává práce na základě dohody o provedení práce. Cestovní náhrady je možné poskytnout pouze v případě, že to bylo sjednáno v dohodě a bylo určeno i místo pravidelného pracoviště zaměstnance. Čtěte také: Říkají jí Malá důchodová reforma. Ovšem s velkými změnami

Konec výhodnosti dohod

Dle důvodové zprávy k vládnímu návrhu má být dohoda o provedení práce uzavírána převážně na překlenutí dočasně zvýšené potřeby práce nebo k zajištění mimořádného úkolu. Píše se tu, že zahrnutí „dohodářů“ do okruhu ostatních pojištěných zaměstnanců by mohlo mít na některé zaměstnavatele negativní dopad. Náhlý přechod by zaměstnavatele administrativně zatížil. Navrhuje se tudíž, aby podmínkou účasti na nemocenském pojištění zaměstnanců pracujících na dohody o provedení práce bylo dosažení příjmu z dohody 10 001 korun měsíčně. Tato částka založí účast na pojištění bez ohledu na to, na jakou dobu byla dohoda sjednána. Změnu přinese novela zákona o nemocenském pojištění, která do okruhu nemocensky pojištěných osob zahrnuje například i společníky a jednatele bez ohledu výši příjmů.

Dohoda o provedení práce s odměnou 10 000 korun a výše nebude výhodná pro zaměstnance ani zaměstnavatele. Nic nepomůže uzavření dohody o provedení práce za stávajících podmínek. Z přechodných ustanovení k novele plyne, že pokud bude činnost na dohodu vykonávána k 31.12.2011 a práce bude pokračovat i nadále, považuje se za den nástupu 1.1.2012. Znamená to, že i z dříve uzavřených dohod převyšující uvedenou částku bude v roce 2012 odvedeno sociální a zdravotní pojistné. Čtěte také: Zaměstnáváte cizince neoprávněně? Připravte se na pokutu až 5 milionů korun

Bude pojistné, bude i nemocenka

A protože budou zaměstnanci pracující na dohody o provedení práce s odměnou 10 000 korun a více nemocensky pojištěni, náleží jim také náhrada mzdy v době prvních 21 kalendářních dnů pracovní neschopnosti. Tuto náhradu mzdy platí samozřejmě zaměstnavatel. Tedy mimo pojistné, další náklady navíc. Pro účely případné nemoci bude samozřejmě nutné předchozí rozvržení týdenní pracovní doby. Bez stanovení rozvrhu směn zaměstnavatel neurčí, za které dny přísluší náhrada mzdy. Ovšem tím dohoda o provedení práce logicky ztratí svou flexibilitu. Od 22. dne nemoci pak bude, stejně jako u jiných zaměstnanců, hradit nemocenské sociálka.

Zaměstnavatel vystavuje i „zápočťák“

Dle novelizovaného zákoníku by měl při skončení dohody o provedení práce zaměstnavatel vystavit i potvrzení o zaměstnání, tzv. zápočtový list. V něm povinně dle § 313 uvede, o jaký pracovní poměr se jednalo. Dále druh konaných prací, dosaženou kvalifikaci, odpracovanou dobu a údaj, zda byly ze mzdy prováděny srážky (v čí prospěch, výši pohledávky, výši dosud sražených pohledávek a pořadí srážek). Čtěte také: Zaměstnáváte na černo? Připravte se na kontroly. Budou důsledné

Na žádost zaměstnance doplní i výši průměrného výdělku a důvod skončení pracovního poměru. Zaměstnavatel bude rovněž potvrzovat údaje potřebné pro posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Zjednodušení? Jen další byrokracie…

Jak pro server Podnikatel.cz uvedl Tomio Okamura, předseda Asociace českých cestovních kanceláří a agentur, v cestovním ruchu se právě nárazová výpomoc pro jednotlivé akce většinou řeší pomocí dohody o provedení práce. Při skončení této dohody bude nově zaměstnavatel vydávat potvrzení o zaměstnání se všemi náležitostmi. Tím dojde ke značnému zvýšení administrativní zátěže zaměstnavatelů, obzvláště pokud uzavírají dohody opakovaně na kratší dobu, míní Okamura. A jak již dříve řekl Petr KopáčekHospodářské komory ČR, existuje riziko, že zaměstnavatelé ztratí motivaci zaměstnávat na krátkodobé zaměstnanecké poměry oproti stávajícímu stavu. Navíc by mohlo dojít k přesunu některých zaměstnanců do šedé ekonomiky. Čtěte více: Z dohod o provedení práce chce ministerstvo nemocenské a důchodové pojištění

skoleni_18_3

Podle zveřejněného stanoviska Českomoravské konfederace odborových svazů bude dohoda o provedení práce prakticky postavena na stejnou úroveň jako pracovní poměr. Na druhou stranu se na ni nevztahuje úprava pracovní doby či doby odpočinku a dovolené. V důsledku pravidla, že zaměstnavatel není povinen přidělovat práci v rozsahu sjednané doby, čímž je porušena základní zásada soukromoprávních vztahů „pacta sunt servanda“, jde fakticky o práci „na zavolanou“, která je mimo veškeré principy slušné a důstojné práce, kritizují návrh novely odbory.

Foto: www.isifa.com

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).