Hlavní navigace

Říkají jí Malá důchodová reforma. Ovšem s velkými změnami

29. 6. 2011
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 258398
Jak ovlivní reforma důchody podnikatelů, a vyplatí se jít do předčasného důchodu již nyní? Čtěte novinky v reformě, včetně speciální kalkulačky, která spočítá nový důchodový věk i věk potřebný pro odchod do předčasného důchodu.

Malá důchodová reforma prodlužuje rozhodné období a zvyšuje důchodový věk. Nic nepomohly předložené pozměňovací návrhy, na základě kterých se měl důchodový věk zastavit na 67 letech. Je rozhodnuto. Zvyšovat se bude do nekonečna. Novela zákona aktuálně čeká na podpis prezidenta. Účinnost tohoto předpisu je plánována na 30. září 2011. Čtěte také: Kdy se zastaví prodlužování věku odchodu do důchodu?

Vydělávat musíte po celý život. Vše se počítá

Rozhodné období potřebné pro vznik nároku na důchod bude bude prakticky začínat 19 rokem věku. Protože v tomto věku ještě velká část pojištěnců studuje, bude se tato doba (stejně jako je tomu nyní) považovat za vyloučenou. Rozhodné období pak skončí rokem, který bezprostředně předchází roku přiznání důchodu. Období pro nárok na důchod bude tedy prodlouženo na minimálně na třicet let výkonu výdělečné činnosti. To se bude s ohledem na postupné zvyšování důchodového věku prakticky týkat až důchodů přiznávaných od roku 2015.

Navržené prodlužování odchodu do důchodu má své výhody i nevýhody. Končí dosavadní princip stanovení výše důchodu na základě „posledních“ příjmů, tj. posledních deseti let před důchodem. Z těchto deseti let se navíc dosud zohledňovalo pět výdělkově nejlepších let. Výhodou bylo, že vysokopříjmové skupiny obyvatel si mohly důchod příjemně vylepšit vyššími výdělky bezprostředně před odchodem do důchodu. Naopak lidé, kteří sice po celý život řádně odváděli do systému, ale v posledních letech před důchodem přišli o dobře placenou práci, se museli se spokojit s nižším důchodem. Půjde tedy o spravedlivější zohlednění celoživotních příjmů. Čtěte také: Vypátrali jsme další absurditu v zákonech. Má dopad na podnikatele

A jak to bude s podnikateli?

Jak pro server Podnikatel.cz sdělila Jana Buraňová z oddělení komunikace ČSSZ, všechny důchody OSVČ se vypočítávají stejně jako důchody zaměstnanců. Podmínky se nemění ani důchodovou reformou. Za roční příjem za jednotlivé roky se pro výpočet důchodu považuje roční vyměřovací základ, ze kterého bylo za daný kalendářní rok zaplaceno pojistné na důchodové pojištění OSVČ. Čtěte také: OSVČ i zaměstnanci žádají o důchod stejně

Potřebujete poradit? Nevíte si s něčím rady? Zeptejte se, redakce zajistí odpověď.
Tlačítko: Nový dotaz

Žena nebo muž? Do důchodu stejně

Věkové hranice pro nárok na starobní důchod pro může a ženy se již nyní se postupně přibližují. U mužů se tempo odchodu důchodu zvyšuje postupně o 2 kalendářní měsíce ročně, u žen o 4 měsíce ročně. Od roku 2018 se u žen tempo prodlužování důchodového věku výrazně zrychlí. A to ze čtyř na šest měsíců ročně. Prakticky se dotkne žen narozených po roce 1955. Postupné zvyšování důchodového věku zobrazuje následující graf:

Zvyšování důchodového věku

Zvyšování důchodového věku odpovídá očekávanému růstu střední délky života. Podle odborníků je více než osmdesátiprocentní pravděpodobnost, že se důchodového věku dožijeme a průměrně strávíme v důchodu 20 a více let.

Kdy půjdu do důchodu?

Součástí novely zákona o důchodovém pojištění jsou důchodové tabulky od ročníku narození 1936 po ročník narození 1977. Pojištěnci, kteří se narodili po roce 1977, si důchodový věk stanoví tak, že se k věku 1967 let připočte takový počet kalendářních měsíců, který odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození a rokem 1977.

Výpočet není tak složitý jak na první pohled vypadá. Například ročník narození 2001 půjde do důchodu v 71 letech.

Výpočet: (2001 – 1977) x 2 = 48 měsíců, tj. důchodový věk 67 let + 48 měsíců = 71 let

Nemusíte ovšem složitě hledat v důchodových tabulkách nebo přepočítávat kalendářní měsíce. Server Podnikatel. cz to vyřešil za vás. Připravili jsme jednoduchou důchodovou kalkulačku. Zadáním ročníku narození a počtu dětí u žen zjistíte, v kolika letech půjdete do důchodu. A aby to nebylo málo, kalkulačka zobrazí také věk, kdy je možné požádat o předčasný důchod. Čtěte také: Novela k souběhu funkcí konečně na světě

Důchodová kalkulačka

Spočítejte si, kdy půjdete podle malé důchodové reformy do důchodu a předčasného důchodu.

Tlačítko: Spustit

Do předčasného důchodu nyní nebo po reformě?

Častým dotazem adeptů na starobní důchod je, zda se nevyplatí již nyní, před účinností novely, raději odejít do předčasného důchodu. Pokud by byl předčasný starobní důchod přiznáván před dovršením důchodového věku o necelých 90 dnů, nelze vyloučit, že jeho výše stanovená podle právní úpravy účinné do 29. 9. 2011 by byla příznivější než výše řádného starobního důchodu stanovená po účinnosti změn od 30. 9. 2011, připouští Jana Buraňová z ČSSZ. Dodává, že předčasné starobní důchody přiznané před dovršením důchodového věku o více jak 90 dnů nedosáhnou výše řádného starobního důchodu vypočteného podle nových pravidel (negativní vliv předčasnosti na výši důchodu je větší, než negativní vliv nové právní úpravy; snížení procentní výměry za každých 90 dnů o 0,9 % výpočtového základu v období prvních 720 kalendářních dnů a o 1,5 % od 721. kalendářního dne). Čtěte také: I předčasný starobní důchodce může podnikat

Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých internetových stránkách umístilo důchodovou kalkulačku. Pomocí této kalkulačky je možné orientačně spočítat důchod podle dosavadní i nově připravované právní úpravy. V případech, kdy to provozní podmínky umožňují, může okresní správa sociálního zabezpečení, v Praze Pražská, v Brně Městská, vyjít klientům vstříc a provést informativní výpočet důchodu (provedení inf. výpočtu není zákonnou povinností OSSZ). Ten však není právně závazný, protože řada skutečností rozhodných pro stanovení výše důchodu se zohledňuje až po jejich doložení při sepisování žádost o přiznání důchodu, doplňuje Buraňová.

Každý pojištěnec si může snadno opatřit informaci, jaké doby pojištění má ČSSZ ve své evidenci a jaké vyměřovací základy a vyloučené doby jim odpovídají. A to požádáním o vyhotovení informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Žádost se podává písemně na adresu:

ČSSZ-Odbor správy údajové základy

Křížová 25, 225 08 Praha 5

Využijte adresář úřadů serveru podnikatel.cz.

V žádosti je nezbytné uvedení rodného čísla. Občan má právo na zaslání IOLDP jednou za kalendářní rok a ČSSZ ho zašle nejpozději do 90 dnů od podání žádosti. Právě údaje z informativního osobního listu důchodového pojištění se dosadí do kalkulačky pro výpočet důchodu.

 
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).