Hlavní navigace

Kdy se zastaví prodlužování věku odchodu do důchodu?

13. 6. 2011
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 329515
Účinnost návrhu zákona o důchodovém pojištění tzv. malé důchodové reformy klepe na dveře. Pro někoho bude výhodná, pro jiné (a těch je většina) méně. Nicméně změny jsou nezbytné. Čtěte o připravované novele a aktuálních změnách.

Druhému pilíři důchodové reformy, jehož účinnost je plánována od roku 2013, předchází tzv. malá důchodová reforma. Přestože je označována přívlastkem malá, výčet plánovaných změn je zásadní. Reforma podstatně mění vzorec pro výpočet důchodu. Ten bude výhodný pouze pro seniory, kteří během svého produktivního věku pobírali vyšší příjmy. Reforma zavádí strop, ze kterého se nebudou odvádět odvody. Prodlužuje se důchodový věk a mění podmínky pro vstup do předčasného důchodu. O osudu novely zatím není definitivně rozhodnuto. Plánovaná účinnost se však kvapem blíží. Je to datum 30. září 2011. Čtěte také: Podpora v nezaměstnanosti nově i pro studenty 

Bohatým dávej, chudším ber

Je pravdou, že pojištěnci s vyššími příjmy přijdou o zápočet pojistného, které odvedli nad hranici nově stanoveného stropu. Ten má měsíčně činit čtyřnásobek průměrné mzdy. Dopady tohoto ustanovení budou zmírněny jakýmsi přechodným obdobím, kdy se bude vzorec výpočtu postupně přizpůsobovat až do konce roku 2014. Rovněž důchody se budou snižovat postupně. Celkově cca o dvě procenta. Čtěte také: Zaměstnáváte na černo? Připravte se na kontroly. Budou důsledné

Plánované změny výše důchodů:

  • Příjem nad 36 tisíc korun – důchod se zvýší o několik set až tisíc korun
  • Příjem od 12,5 do 36 tisíc korun – důchod se sníží o 100 až 600 korun
  • Příjem do 12,5 tisíce korun – důchod se nezmění

Zvyšování důchodů bude dle novely zákona o důchodovém pojištění odpovídat růstu indexu spotřebitelských cen a jedné třetině růstu reálných mezd. O zvyšování důchodů už ale nebude rozhodovat vláda samostatným nařízením. Zvýšení bude provedeno podle přesně stanovených pravidel vyhláškou ministerstva práce a sociálních věcí.

Rozhodné období stejně dlouhé jako 30letá válka

Rozhodné období má být postupně prodlouženo až na 30 let. Bude počínat 19. rokem věku a končit rokem bezprostředně předcházejícím roku přiznání důchodu. Do tohoto období se nebudou zahrnovat roky před kalendářním rokem 1986. A samozřejmě bude vyloučena doba soustavné přípravy na budoucí povolání. Realizací návrhu dojde k postupnému zohlednění celoživotních příjmů, z nichž se též odvádí pojistné na důchodové, což zároveň umožní lépe nastavit a využít příjmovou solidaritu mezi vysokopříjmovými a nízkopříjmovými pojištěnci, uvádí se v důvodové zprávě k novele zákona. Čtěte také: Agentury práce pod drobnohledem státu. Nejdříve povinné pojištění, teď kontroly

Nárok na vdovský důchod ne pět, ale jen dva roky

Vdovský (vdovecký) důchod je možné chápat jako určitou náhradu příjmu zemřelého manžela a jeho výše závisí na výši důchodu, na který měl nebo by měl nárok zemřelý v době smrti. Novela navrhuje zrušení jednorázové výplaty částky při zániku nároku na tento důchod uzavřením nového manželství. Lhůtu pro možnost opětovného vzniku nároku na vdovský nebo vdovecký důchod, pokud dojde znovu ke splnění zákonem stanovených podmínek, se navrhuje zkrátit z pěti let na dva roky. Změna se bude týkat nároků vzniklých po 31.12.2011. Čtěte také: Na stole je nový zákon. Navrhuje eseróčko s vkladem za korunu a ručení majetkem pro šéfy firem

Sjednocení důchodového věku pro muže i ženy

Důchodový věk neskončí na 65 letech. Důvodem jsou samozřejmě demografické změny. Navrhovaná úprava vychází ze zvyšujícího se průměrného věku dožití. Je tedy logické, že s prodlužujícím se věkem se bude prodlužovat i průměrná doba pobírání důchodu. A to by výrazně ohrozilo stabilitu důchodového systému. Pokud by novela prošla v navrhovaném znění, zvyšoval by se důchod u mužů současným tempem, tj. o 2 měsíce ročně.

Tempo zvyšování důchodového věku u žen by se však výrazně zrychlilo. Od ročníku narození 1956 na 6 měsíců (ze současných 4 měsíců). Jde o sjednocení důchodového věku pro muže i ženy. K tomu by mělo dojít v roce 2041 pro osoby narozené v roce 1975. Cílová hodnota důchodu původně stanovena nebyla. Aktuálním pozměňovacím návrhem se důchodový věk zastaví na 67 letech. Prozatím. Čtěte také: Podnikatelům se kvůli vyšší DPH zřejmě sníží marže, připouští vláda

Tabulka ukazuje původně navržený důchodový věk dle ročníku narození a pravděpodobnost, že se muž dožije daného důchodového věku:

Prodlužování důchodového věku
Ročník narození Důchodový věk Pravděpodobnost
1959 64 81,22%
1965 65 82,42%
1971 66 81,46%
1977 67 81,86%
1983 68 82,07%
1989 69 82,15%
1995 70 82,09%
2001 71 81,93%

Zdroj: Sněmovní tisk 277/0

Novela mění i podmínky pro předčasný důchod

Na předčasný starobní důchod bude mít nárok pojištěnec, který získal potřebnou dobu pojištění a do dosažení důchodového věku mu ode dne, od něhož se starobní důchod přiznává, chybí maximálně:

Content 22 tip novy

  • 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let,
  • 5 let, pokud je jeho důchodový věk alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let.

Snížení důchodu při předčasném odchodu do důchodu do 30.9.2011:

  • do 720. dne před dosažením důchodového věku krácení o 0,9 %
  • od 721. dne krácení o 1,5 %.

Snížení důchodu při předčasném odchodu do důchodu od 1.10.2011:

  • do 360. dne před dosažením důchodového věku o 0,9 %
  • od 361– do 720. dne o 1,2 %
  • od 721. dne před důchodovým věkem o 1,5 %.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).