Hlavní navigace

I předčasný starobní důchodce může podnikat

12. 10. 2009
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: 258398
Že je předčasný starobní důchodce trvale krácen na důchodu, je nesporné. Traduje se i zákaz jakékoliv výdělečné činnosti. Není tomu tak. Za splnění určitých podmínek může být předčasný důchodce zaměstnancem i podnikatelem.

K odchodu do předčasného starobního důchodu mohou vést různé důvody, ať už se jedná o libovolné rozhodnutí, zdravotní problémy či jednoduše ztrátu zaměstnání. Nedostatek pracovních příležitostí pro občany nad 55 let bude pravděpodobně nejčastějším důvodem pro předčasný odchod do penze. Nezaměstnaný v předdůchodovém věku je tak ušetřen zbytečného obcházení úřadů práce v situaci, kdy na jedno pracovní místo připadá i několik desítek uchazečů. Čtěte více: Kolem dokola o pobírání podpory v nezaměstnanos­ti 

Podmínkou nároku na důchod je obecně doba pojištění alespoň 25 let. Pobírat předčasný starobní důchod lze přitom až 3 roky před dosažením důchodového věku. Nevýhodou je, že starobní důchod je podstatně nižší, než důchod řádný. Je totiž trvale krácen v závislosti na počtu kalendářních dní předčasnosti. Jakmile je již jednou zkrácen, nebude nikdy, a to ani po dosažení důchodového věku, přepočítán.

Jak vyplývá z údajů ČSSZ, počet předčasných starobních důchodců se i přesto neustále zvyšuje. V roce 2007 pobíralo předčasný důchod 291 181 důchodců a v roce 2008 to už bylo 318  181 důchodců. K 31. 8.2009 ČSSZ evidovala 337 912 předčasných důchodců.

Přivýdělek i pro předčasné starobní důchodce

Starobní důchodci si běžně vydělávají a současně pobírají starobní důchod. Předčasný starobní důchodce to má do dosažení řádného důchodového věku složitější. Neznamená to ale, že by nemohl pracovat vůbec. Pokud jeho pracovní činnost nezaloží účast na důchodovém pojištění, nic nebrání v uzavření pracovního poměru. Mohou pracovat například na dohodu o provedení práce, kterou lze dle nového zákoníku práce sjednat prakticky na cokoliv. Výše příjmů přitom není nijak omezena. Čtěte více: Podmínky u dohody o provedení práce jsou jednodušší

Další možností je klasický pracovní poměr nebo dohoda o pracovní činnosti sjednaná jako krátkodobé zaměstnání nebo zaměstnání malého rozsahu. Krátkodobým zaměstnáním je zaměstnání, které netrvalo ani nemělo trvat déle než 14 kalendářních dnů. U zaměstnání malého rozsahu nesmí sjednaná částka příjmu dosáhnout 2 000 korun měsíčně. Více v článku: Krátkodobé zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu

Předčasný starobní důchodce by si ale mohl přivydělat i autorskými honoráři nepřevyšujícími 7 000 Kč od jednoho plátce, které nejsou považovány za samostatnou výdělečnou činnost, nebo pronájmem podle § 9 zákona o daních z příjmů. Jedná se například o pronájem nemovitosti provozovaný bez živnostenského oprávnění. Čtěte více: Autorské honoráře jako přivýdělek při zaměstnání

Předčasný starobní důchodce jako OSVČ vedlejší

Důchodce může po odchodu do předčasné penze za splnění určitých podmínek také podnikat. Považuje se totiž za OSVČ vedlejší. Nejdůležitější je, aby jeho příjmy po odpočtu výdajů nepřesáhly stanovenou rozhodnou částku. V roce 2009 činí 56 532  Kč.

Podnikající důchodce jednoduše příslušné OSSZ oznámí, že jeho podnikání je samostatnou výdělečnou činností vedlejší a nemusí platit ani měsíční minimální zálohy na pojistné. Měl by si ale průběžně kontrolovat výši dosažených příjmů. V případě, že by byl limit pro OSVČ vedlejší překročen, zaplatí předčasný důchodce nejen sociální pojistné, ale ztratí i nárok na důchod od měsíce, ve kterém mu účast na pojištění vznikla. Čtěte více: Vedlejší výdělečnou činnost už není nutné dokládat

Myslíte si, že důchodová reforma

O kolik bude předčasná penze nižší?

Ke krácení důchodu dochází za každých, i započatých 90 kalendářních dní doby předčasnosti, tj. doby ode dne přiznání předčasného důchodu do dovršení důchodového věku. Každý důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny stejná. V současné době činí 2 170  Kč měsíčně. Procentní výměra bude ovšem předčasnému důchodci snížena o 0,9 % výpočtového základu za každé devadesátidenní období. Zcela logicky, čím bude vyšší výpočtový základ a doba od přiznání předčasného důchodu do dovršení důchodového věku kratší, tím bude vyšší i vypočtená penze. Modelový příklad výpočtového základu uvádí sesterský server Měšec.cz v článku: Přiznáváte jako OSVČ minimální příjmy? Vašim nejbližším se to nemusí vyplatit

Dle tiskové zprávy ČSSZ lze rozdíl ve výši řádných a předčasných důchodů zjistit například i porovnáním průměrných údajů o výši důchodů. V srpnu 2009 činila průměrná výše řádných starobních důchodů 10 382  Kč, zatímco předčasní starobní důchodci průměrně pobírali o 1 506  Kč méně, tj. 8 876  Kč.

Co je dočasně krácený předčasný starobní důchod?

Dočasně krácený předčasný starobní důchod se týká pojištěnců, kteří pobírali alespoň 5 let nepřetržitě plný invalidní důchod, a ten jim zanikl nejpozději ke dni 31. 12.2006 a přitom jim k okamžiku odnětí tohoto důchodu do dosažení důchodového věku jim chybí nejvýše 5 let. Výše důchodu se stanoví obdobně jako u klasického starobního důchodu s tím, že se procentní výměra se krátí o 1,3 % výpočtového základu za každých i započatých 90 kalendářních dní z doby ode dne přiznání důchodu do dosažení důchodového věku. Dnem dosažení důchodového věku vzniká v tomto případě nárok na nekrácený starobní důchod.

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).