Hlavní navigace

Vedlejší výdělečnou činnost už není nutné dokládat

24. 9. 2009
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: 244974
Přestože do konce zdaňovacího období zbývají ještě tři měsíce, je vhodné si připomenout změny v dokládání vedlejší výdělečné činnosti. Odpadá totiž povinnost dokládat potvrzení o příjmu alespoň ve výši minimální mzdy.

Podstatnou změnou vyúčtování příjmů a výdajů za rok 2009 je doložení vedlejší výdělečné činnosti. V souladu s ustanovením § 48 d odst. 2 zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení již není osoba samostatně výdělečně činná povinna dokládat důvody, pro které se považuje za OSVČ vedlejší. A to v případech, kdy takový údaj Česká správa sociálního zabezpečení vede ve své evidenci nebo si jej může dálkovým přístupem v elektronické podobě sama obstarat.

Důvody vedlejší výdělečné činnosti oznámí OSVČ podle § 15 odst. 1 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nejpozději na Přehledu o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok. Doložení vedlejší výdělečné činnosti však bude ČSSZ vyžadovat jen v některých případech. Ve kterých případech je nutné vedlejší výdělečnou činnost doložit, a kdy naopak nebude doložení vyžadováno, objasní následující příklady.

Důvody k vedlejší výdělečné činnosti a povinnost jejího doložení

Výkon zaměstnání zakládající účast na nemocenském pojištění

Jak pro Podnikatel.cz sdělil KAMIL VAŘEKA, ředitel odboru komunikace a tiskový mluvčí ČSSZ, v případě, že OSVČ v přehledu o příjmech a výdajích oznámí, že vykonává současně zaměstnání, které založilo účast na nemocenském pojištění, nemusí dokládat potvrzení od zaměstnavatele. ČSSZ má možnost si tento údaj obstarat ze své evidence. Do 31. 12. 2008 byl stav jiný. OSVČ byla považována za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost pokud vykonávala zaměstnání (bez ohledu na délku zaměstnání) a příjem ze zaměstnání měla ve výši 12-ti násobku minimální mzdy. Do 31. 12. 2008 OSVČ tedy dokládala výši svého příjmu, dodává Kamil Vařeka. Čtěte více: Vedlejší samostatnou výdělečnou činnost oznamte včas

Výkon služebního poměru zakládající účast na nemocenském pojištění

Potvrzení zaměstnavatele musí naopak nadále dokládat příslušníci Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR, Celní správy ČR, Vězeňské služby ČR, Bezpečnostní informační služby a Úřadu pro zahraniční styky a informace a vojáků z povolání.

Zaměstnání malého rozsahu

Osoba samostatně výdělečně činná doloží potvrzením zaměstnavatele, ve kterých kalendářních měsících byla účastna nemocenského pojištění ze zaměstnání malého rozsahu. Dokládá tedy jen měsíce, ve kterých dosáhla příjmu ve výši 2000 Kč. O zaměstnání malého rozsahu čtěte více: Krátkodobé zaměstnání a zaměstnání malého rozsahu

Společníci a jednatelé, komanditisté a členové družstva

Společníci a jednatelé s.r.o. a komanditisté komanditních společností, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro tuto společnost práci, za kterou jsou touto společností odměňováni, dokládají důvod vedlejší výdělečné činnosti potvrzením, ve kterých měsících byla soba samostatně výdělečně činná účastna důchodového pojištění, tj. kdy dosáhla rozhodného příjmu ve výši 5900 Kč. Stejně budou postupovat i členové družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní vztah za odměnu, jejíž výše je předem určena, pokud výkon této činnosti není podle stanov družstva považován za výkon práce pro družstvo.Čtěte více: Nové oznamovací povinnosti zaměstnavatelů v lednu 2009 

BRAND

Sociální a zdravotní pojištění chápete jako:

Příjemce částečného nebo plného invalidního důchodu a starobního důchodu

Důchodce dokládá důvod vedlejší výdělečné činnosti pouze v případě, že je vyplácen Ministerstvem vnitra, Ministerstvem spravedlnosti nebo Ministerstvem obrany, případně jiným plátcem ze zahraničí. Čtěte více: S délkou nezaměstnanosti se vzdaluje i nárok na důchod 

Příjemce rodičovského příspěvku a peněžité pomoci v mateřství

Od roku 2009 se příjem rodičovského příspěvku nedokládá. ČSSZ má možnost si údaj sama obstarat. Nedokládá se ani peněžitá pomoc v mateřství nebo nemocenská z důvodu těhotenství a porodu. To se ovšem netýká dávek s počátkem výplaty před 1. 1.2009, které nemá ČSSZ ve své evidenci. Jestliže nemocenské nebo mateřská dávka započala před tímto datem, je nutné vedlejší výdělečnou činnost doložit potvrzením plátce. Tím byli do 31. prosince 2008 zaměstnavatelé zaměstnávající více než 25 zaměstnanců, tzv. velké organizace. Čtěte více: Maximální výše mateřské pro podnikatelky? Není problém 

Studenti středních, vyšších odborných a vysokých škol

Dokládání vedlejší výdělečné činnosti u studentů zůstává beze změn. Dokládá se i nadále potvrzením školy o studiu. Z hlediska sociálního zabezpečení je student nezaopatřeným dítětem jen do dosažení věku 26 let. Po této době se stává OSVČ hlavní s povinností platby měsíčních záloh. ČSSZ studenta na tuto skutečnost v měsíci dosažení věkové hranice upozorní informačním dopisem, ve kterém odkazuje na povinnost plateb minimálních měsíčních záloh i odvodu pojistného na důchodové pojištění. Čtěte více: Jak na zdravotní pojištění při podnikání na „vedlejšák“?

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Redaktorka Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).