Hlavní navigace

Pokud přerušíte živnost, neznamená to automaticky, že přestáváte být plátcem DPH

29. 4. 2016
Doba čtení: 2 minuty

Sdílet

 Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed
Přerušení živnosti, tj. jedné z potenciálních činností, které můžete vykonávat coby ekonomickou činnost, automaticky neznamená, že přestáváte být plátcem DPH.

Dotaz z daňové poradny

Jsem OSVČ, plátce DPH a vedu daňovou evidenci. Ze dne na den jsem z rodinných důvodů přerušil od 1. února podnikání. V 1. čtvrtletí jsem tedy podnikal pouze v lednu. To ale ještě byly na cestě k zákazníkovi zásilky (již předem zaplacené, ale i na dobírku), dopravce je dodal v únoru. Platby za dobírky byly připsány v únoru, faktury dopravců za dodání vystaveny (a jejich UZP) za únor a březen (měsíční faktura za únorovou služby). Jak správně evidovat odvod a odpočet DPH a příjmy a výdaje u faktur za leden (UZP/doručení únor) a za únor a březen? Navíc se mě týká i první kontrolní hlášení, nevznikne nějaký následný problém?

Poradna s daňovým poradcem

Zeptejte se, jak na daňové přiznání. Odpovídá Jan Molín, daňový poradce a člen Prezidia Komory daňových poradců České republiky.

 

Pokud jste nepodal žádost o zrušení registrace k DPH, dojde ke zrušení registrace dle § 106 zákona o dani z přidané hodnoty až v okamžiku, kdy přestanete uskutečňovat ekonomické činnosti. Z dotazu není zřejmé, jaké úkony vůči kterým institucím jsem v souvislosti s přerušením podnikání učinil.

Ilustrační obrázek.
Autor: www.shutterstock.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

V případě záměru přerušit živnost je možné na živnostenském úřadě vyplnit tam jednotný registrační formulář. Oznámení přerušení provozování živnosti nelze učinit zpětně. Podle § 31 odst. 11 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, musí podnikatel toto oznámení nahlásit předem.

Každopádně přerušení živnosti, tj. jedné z potenciálních činností, které „osoba povinná k dani“ (pojem ze zákona o DPH) může vykonávat coby „ekonomickou činnost“, ještě automaticky neznamená, že přestáváte být plátcem. Toto je nutno řešit přímo s finančním úřadem.

Pokud tedy neexistuje rozhodnutí FÚ o zrušení registrace plátce, je nutné podat přiznání k DPH a kontrolní hlášení nejen za leden, ale také za únor a březen 2016.

Přiznání k DPH a kontrolní hlášení za měsíc březen 2016 ještě stíháte řádně a včas podat. U přiznání za únor 2016 vám zřejmě vznikne pokuta dle § 250 daňového řádu a úrok z prodlení dle § 252 daňového řádu. Pokuta činí 0,05 % stanovené daně nebo stanoveného daňového odpočtu za každý den prodlení, počínaje pátým pracovním dnem (nejvýše však 5 %). Úrok z prodlení vzniká také pátým pracovním dnem prodlení a odpovídá repo sazbě ČNB platné pro první den příslušného pololetí zvýšené o 14 procentních bodů. Pokuta ani úrok z prodlení se nepředepíší v případě, kdy činí méně než 200 Kč.

Co se týká kontrolního hlášení za únor 2016 – pokud toto kontrolní hlášení podáte nyní po stanovené lhůtě bez vyzvání správce daně, vznikne Vám pravděpodobně zákonná povinnost uhradit pokutu za pozdní podání ve výši 1000 Kč. V případě podání na výzvu správce je pokuta vyšší, doporučujeme tedy jednat neprodleně.

U daně z příjmů fyzických osob bude nutné příjmy a výdaje za leden až březen 2016 uvést v daňovém přiznání za rok 2016. Tyto příjmy a výdaje patří do období, ve kterém byly přijaty či uhrazeny. Za rok 2016 budete podávat i přehledy na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).