Hlavní navigace

Pořízení eseróčka za korunu se blíží

2. 10. 2013
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com
Od nového roku bude možné pořídit společnost s ručením omezeným už za pouhou korunu. To, co vypadá na první pohled jednoduše, nemusí být vždy výhodou.

K prvnímu lednu 2014 nabude účinnosti nový občanský zákoníkzákon o obchodních korporacích, který částečně nahradí obchodní zákoník. Jednou z novinek, kterou tyto zákony umožní, je pořízení společnosti s ručením omezeným takzvaně za korunu. Zvýší se po novém roce počet eseróček?

Zákon o obchodních korporacích obchodní zákoník nenahradí

Častým omylem uváděným v médiích je, že dosavadní obchodní zákoník bude nahrazen zákonem o obchodních korporacích. Ve skutečnosti tomu tak ale není. Většina ustanovení z dosavadního obchodního zákoníku byla přenesena do nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.), včetně obchodních smluv a obecné úpravy korporací, tedy společností. Pouze právní úprava obchodních společností a družstev, která je dnes obsažena v druhé části obchodního zákoníku, je nově přesunuta do zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.

Obchodními korporacemi jsou myšleny všechny formy obchodních společností (spol. s ručením omezeným, akciová spol., komanditní spol., veřejná obchodní spol., evropská spol. a evropské hospodářské zájmové sdružení). Obchodními korporacemi jsou i družstva (družstvo v užším smyslu, bytové družstvo, sociální družstvo a evropské družstvo). 

Eseróčko pořídíte od nového roku za pouhou korunu

Významnou změnou zákona o obchodních korporacích je upuštění od spoléhání se na základní kapitál. Dosavadní právo předpokládalo, že s.r.o. musí vytvořit základní kapitál ve výši 200 000 korun a ten do 5 let splatit. Tato podmínka od nového roku platit nebude a v souladu s § 142 zákona o obchodních korporacích bude možné založení eseróčka za pouhou korunu základního kapitálu. Advokát Pavel Fabián z advokátní kanceláře FABIAN & PARTNERS vidí primární výhodu snížení základního kapitálu z původních 200 000 korun na 1 korunu zejména v otevření možností pro malé podnikatele založit si novou společnost, aniž by museli splácet vysoký základní kapitál. Podle jeho názoru je docela možné, že společností s ručením omezeným začne značně přibývat.

Na druhou stranu je ale třeba počítat s tím, že k založení s.r.o. bude potřeba dalších náležitostí, formulářů a potvrzení. Ty budou nadále vyžadovat nemalé investice a čas potřebný k oběhání úřadů. Další možností, ovšem finančně nákladnější, je koupě již založené s.r.o.

Nižší kapitál, nižší ochrana věřitelů?

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com

Základní kapitál může od roku 2014 činit i jednu korunu. 

Traduje se, že minimálním kapitálem ve výši 200 000 korun je garantována ochrana věřitelů. Ale není tomu tak. Jak vysvětlil pro server Podnikatel.cz Pavel Fabián, základní kapitál v minimálně stanovené výši neplní jednu ze svých hlavních úloh, kdy by měl sloužit k ochraně věřitelů. Zákon po společnosti nevyžaduje, aby v této hodnotě udržovala majetek, který by případně sloužil k uspokojení jednotlivých pohledávek. Základní kapitál je nakonec pouze účetní položka. Přijetím nové právní úpravy, která stanoví minimální základní kapitál na 1 Kč, se také přiblížíme právním úpravám jiných států, kdy např. Velká Británie má základní kapitál stanoven na 1 GBP, dodává advokát.

Snížení základního kapitálu s sebou přináší samozřejmě také spoustu nevýhod. Mezi hlavní nevýhody řadí oslovený advokát zejména skutečnost, že společnosti s tak nízkým základním kapitálem budou méně důvěryhodné. Ve společnosti totiž stále přetrvává názor, že výše základního kapitálu odráží schopnost společnosti dostát svým závazkům. Nová právní úprava však bude poskytovat jiná opatření k ochraně věřitelů, a proto může být základní kapitál snížen, jelikož ani do teď ochranu věřitelům neposkytoval, míní Pavel Fabian.

Vybraná ustanovení o společnosti s ručením omezeným dle nového zákona o obchodních korporacích:

  • § 132: Společnost s ručením omezeným je společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění.
  • § 133: Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu, ledaže společenská smlouva určí jinak.
  • § 142: Minimální výše vkladu je 1 Kč, ledaže společenská smlouva určí, že výše vkladu je vyšší. Výše vkladu může být pro jednotlivé podíly stanovena rozdílně.

Společnost s ručením NEomezeným

Jak popisuje ministerstvo spravedlnosti na svých internetových stránkách, věřitelům se tak dostává bezpečnější ochrany, při které není spoléháno na fiktivní částku v účetnictví, ale stojí se na reálném stavu majetku společnosti a odpovědnosti jednatelů. Ovšem ochranu věřitelů zajišťují kromě ustanovení o správě majetku společnosti a odpovědnosti také pravidla o testu insolvence, které společnosti zakazují poskytovat určitá plnění v případě, že by si tím způsobila úpadek. Jednoduše řečeno, společnosti si nebudou moci vyplácet zisk nebo jakékoliv zálohy na něj v případě, kdy by si tím přivodily úpadek. 

Společnost s ručením omezeným se tak stává de facto společností s ručením neomezeným. Ochrana věřitelů nebude od příštího roku vyjádřena především základním kapitálem společnosti, ale novým ustanovením o ručení členů statutárního orgánu za splnění jejich povinností. Pokud bude v úpadku a její členové (včetně bývalých členů statutárního orgánu) věděli nebo mohli a měli vědět, že hrozí úpadek, a neučinili za účelem jeho odvrácení vše potřebné, ručí svým majetkem. Společnost s ručením omezeným v současné době ručí právě základním kapitálem a případné podnikatelské riziko se nepřenáší na rodiny podílníků. S novými podmínkami mohou přijít o veškerý osobní majetek, pokud u insolvenčního soudu neprokáží, že ztráta firmy vznikla za okolností, kterým nešlo zabránit.

Je tedy možné, že společností s ručením omezeným bude po novém roce přibývat. Ovšem každý, kdo nedočkavě čeká na možnost pořízení eseróčka za korunu, by měl rovněž pamatovat na provázanost snížení základního kapitálu s případným insolvenčním řízením.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).