Hlavní navigace

Používejte šetrnou energii a vydělejte na tom

27. 10. 2008
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: 244974
Od 1. 1. 2008 byla v ČR zavedena daň z elektřiny, ze zemního plynu a z pevných paliv. Lidé začínají přemýšlet, jak ušetřit za energie a snad i o tom, jak chránit životní prostředí. Více než kdy jindy hledáme možné úspory.

Do zákona č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů byla zapracována povinnost vyplývající z předpisů Evropského společenství zavést tzv. ekologické daně. Byla zavedena daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, daň z pevných paliv a daň z elektřiny. Správcem těchto daní je celní orgán.

Hlavním cílem zavedením ekologických daní je donutit nás všechny k větší šetrnosti. A jak se zdá, daří se. Lidé stále častěji přemýšlí, jak na energiích ušetřit. Dokonce jsou ochotni i investovat s očekáváním brzké návratnosti v podobě nízkých účtů za energie. Zvyšuje se zájem o dotace ze Státního fondu životního prostředí.

Zavedením ekologických daní jde bezesporu také o plnění státního rozpočtu, takže fiskální důvod nelze pominout.

Ekologické daně zavedené v roce 2008 nejsou rozhodně jediným motivačním nástrojem státu k ochraně životního prostředí. Obdobnou úlohu zastávají i zakuklené ekologické daně. Spotřební daň uvalená na pohonné hmoty či silniční daň. Známé jsou i poplatky za znečišťování ovzduší, za vypouštění odpadních vod, za ukládání odpadů na skládky či recyklační poplatek. Čtěte více: Spotřební daně: Nejde jen o naplnění státního rozpočtu

Daň ze zemního plynu a dalších plynů

Zemní plyn je obecně považován za nejekologičtější způsob vytápění ve srovnání s vytápěním elektřinou či topením pevnými palivy.

Daň ze zemního plynu se vztahuje pouze na podnikatele, právnické a fyzické osoby. Domácnosti nakupují zemní plyn od daně osvobozený. Spotřebitel – domácnost uzavírá s distributorem smlouvu o službách na dodávku plynu. Domácnosti nemusí dokládat žádná povolení či podepisovat čestné prohlášení, aby nakoupily plyn osvobozený od daně. Po uzavření smlouvy distributor fakturuje plyn v ceně bez daně automaticky.

Pokud bydlíte v bytě v panelovém domě, činžovním domě, nebo bydlíte v bytě nové moderní výstavby a máte vlastní kotelnu, nakoupíte také zemní plyn osvobozený od daně, ale až po doložení čestného prohlášení, že bude zemní plyn určen pro výrobu tepla v domovní kotelně.

Osvobození od daně se zemního plynu je možné i v jiných případech, ale jedině na základě povolení, které vydává celní úřad.

Osvobození od daně ze zemního plynu je řešeno § 8 zákona č. 261/2007 Sb.část 45 – Daň ze zemního plynu. Jedná se například o plyn určený k výrobě elektřiny, pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla, plyn spotřebovaný v metalurgických procesech nebo plyn využívaný jako pohonná hmota pro plavby po vodách ČR a plyn využívaný pro pohon motorů. (více odst. 1 § 8 Zákona č. 261/2007 Sb.část 45)

Celní úřad vydá povolení k nabytí plynu osvobozeného od daně pouze, pokud osoba, která žádá o povolení, splní všechny podmínky stanovené zákonem (§ 9 a 10 Zákona č. 261/2007 Sb.část 45). Povolení se vydává na dobu 5 let.

Správcem daně je celní úřad, zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc. Plátci daně mají povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daň do 25. dne po skončení zdaňovacího období, obdobně jako je to u DPH.

Daň z pevných paliv

Část 46 Zákona č. 261/2007 Sb. se věnuje dani z pevných paliv. Předmětem daně je černé uhlí, brikety, bulety a jiná pevná paliva z černého uhlí, hnědé uhlí, hnědouhelné brikety, koks a polokoks z černého uhlí, hnědého uhlí nebo rašeliny a ostatní pevná paliva, která jsou nabízena k prodeji nebo používána pro výrobu tepla.

Základem daně je množství pevných paliv vyjádřené v GJ spalného tepla v původním vzorku. Sazba daně činí 8,50 Kč/ GJ spalného tepla v původním vzorku. Spalné teplo se prokazuje výsledky měření akreditované laboratoře.

Daň z pevných paliv je nepřímou daní. Plátcem daně je dodavatel, který pevná paliva dodává konečnému spotřebiteli (§ 3 Zákona č. 261/2007 Sb. část 46), poplatníkem je spotřebitel.

Povinnost přiznat a zaplatit daň vzniká dnem dodání pevných paliv, spotřebou pevných paliv osvobozených od daně pro jiné účely či spotřebou nezdaněných pevných paliv.

Osvobození od ekologické daně z pevných paliv je možné v případech obdobných jako u daně ze zemního plynu. Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc, plátci daně mají povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daň do 25. dne po skončení zdaňovacího období.

Daň z elektřiny

Plátcem daně z elektřiny je dodavatel nebo provozovatel distribuční cesty, který hromadně odvádí daň z elektřiny za všechny své zákazníky. Plátcem jsou také právnické nebo fyzické osoby, které spotřebovaly elektřinu, která byla osvobozena od daně k jiným účelům, nebo spotřebovaly nezdaněnou elektřinu.

Daň z elektřiny je řešena v Zákoně č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, část 47.

Od daně je osvobozena tzv. ekologicky šetrná elektřina, elektřina vyrobená v dopravních prostředcích, pokud je tam spotřebována, energie vyrobená ze zdaněných výrobků, které jsou předmětem daně ze zemního plynu, daně z pevných paliv nebo spotřební daně v zařízeních s elektrickým výkonem do 2 MW. Osvobození od daně je řešeno podrobně § 8 Zákoně č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, část 47.

Co si myslíte o ekologických daních?

Osvobodit od daně může pouze celní úřad na základě povolení k nabytí elektřiny osvobozené od daně.

Zdaňovacím obdobím je kalendářní měsíc, plátci daně mají povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daň do 25. dne po skončení zdaňovacího období. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh. Čtěte více: Návrh na snížení spotřební daně prošel prvním čtením

Ekologicky šetrná energie, daň, úspory a podpora státu

Od daně z elektřiny lze osvobodit ekologicky šetrnou energii. Je to elektřina, která pochází ze sluneční energie, větrné energie nebo geotermální energie. Energie vyrobená ve vodních elektrárnách, energie z biomasy nebo produktů vyrobených z biomasy. Za ekologicky šetrnou energii považujeme také energii vyrobenou z emisí metanu z uzavřených uhelných dolů nebo vyrobenou z palivových článků.

Trendy v oblasti úspor:

 1. Stavíme energeticky úsporné domy a zateplujeme
  Každá novostavba je řešena jako energeticky úsporná stavba. Obvodové zdi zateplujeme, krov je zateplen silnou vrstvou tepelné izolace. Izolaci nacházíme také v podlahách, zateplují se i stropy. Úspora je možná za použití plastových oken s vrstvenými izolačními skly apod.
  A když nejde o novostavbu, tak se zatepluje. Výměna starých oken za plastová, polystyrenové zateplení domů a nová fasáda proměňuje šedivá sídliště na různobarevnou mozaiku domů.
 2. Ekologické alternativy, dotace a státní podpora
  Tepelná čerpadla mohou přinést obrovské úspory při ohřevu teplé vody a vytápění. Tepelné čerpadlo je ekologický zdroj tepla. Úvodní velkou investici můžete kompenzovat dotací. Získat dotaci má každý žadatel, který nahradí kotel či kamna na pevná paliva tepelným čerpadlem. Stejně tak je šance získat dotace na moderní kotle na biomasu či na solární systém.
  Novým trendem u majitelů rodinných domků je vytápění s využitím sluneční energie. S využitím seskupení fotovoltaických článků dojde k procesu přeměny světla na elektrickou energii. Fotovoltaické články se seskupují do panelů, které jsou umístěny na střeše domu.
  Dům, kde se tato moderní technologie využívá, je opatřen elektroměrem vlastní spotřeby.

Elektroměr měří spotřebovanou energii, za kterou samozřejmě neplatíte. Naopak dostáváte odměny za ekologicky vyrobenou energii ve formě „zeleného“ bonusu. Přebytečnou energii můžete dokonce dodat do distribuční sítě. Energetické závody ji podle zákona č.180/2005 vykoupí za ceny vyhlašované Energetickým regulačním úřadem. Výkupní cena je pro rok 2008 ve 13,46 Kč/kWh a zelený bonus je 12,65 Kč/kWh. Udávaná životnost těchto solárních panelů 25 let, garantovaná doba pro výkup energie je 20 let. Jednoznačnou nevýhodou je poměrně vysoká počáteční investice. Čtěte více: Bioplynová stanice – nová příležitost k podnikání

Autor článku

Redaktor/ka již pro server Podnikatel.cz nepracuje. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).