Hlavní navigace

Povinnou elektronickou komunikaci datovými schránkami lze obejít

26. 1. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Všichni, kdo si zpřístupnili datovou schránku, musí od ledna 2015 komunikovat s finančním úřadem pouze elektronicky (včetně nepodnikatelů). Změny jsou i u ČSSZ.

Řada daňových poplatníků, ať už podnikajících nebo nepodnikajících fyzických osob, činí od letošního roku povinně veškerá podání elektronickou cestou. A to i přes skutečnost, že došlo k určité úlevě oproti původním předpokladům. Zpřesnily se totiž podmínky pro majitele datových schránek. Díky změně jednoho slova se povinná komunikace datovou schránkou dotýká jen lidí se zpřístupněnou, tj. aktivovanou datovou schránkou. Těch je ale stále hodně. A finanční úřady musí jinou formu podání chtě nechtě pokutovat. Účtují pokutu minimálně ve výši dvou tisíc korun. Lze se této povinnosti vyhnout? 

Pro koho jsou datové schránky povinné

Pro elektronickou komunikaci mezi orgány veřejné moci a fyzickými nebo právnickými osobami byly datové schránky zřízeny již od roku 2009. Od roku následujícího mohly mezi sebou komunikovat fyzické a právnické osoby i soukromě. Fyzické osoby mohou mít dokonce zřízeny schránky dvě, jako podnikající a nepodnikající (soukromé) osoby.

Povinné jsou datové schránky pro:

  • orgány veřejné moci,
  • daňové subjekty, které musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem,
  • právnické osoby (těm byla datová schránka zřízena ze zákona, nově zakládaným společnostem je datová schránka zřizována již při zápisu do obchodního rejstříku).

Datová schránka a podání finančnímu úřadu

Od roku 2015 došlo novelou daňových zákonů k další úpravě ustanovení § 72 odst. 4 zákona daňového řádu. Ten ukládá všem, kdo mají zpřístupněnu datovou schránku (včetně jejich zástupců), povinnost komunikovat (resp. činit veškerá podání) s daňovým úřadem pouze elektronicky, tedy pomocí datové zprávy. Jedná se o povinnost činit veškerá podání elektronicky, a to datovou zprávou autentizovanou kterýmkoliv ze způsobů podle § 71 odst. 1 a) až c) daňového řádu, nikoli pouze a výhradně datovou schránkou.

Nová elektronická komunikace se týká těchto podání: 

  • přihlášky k registraci,
  • oznámení o změně registračních údajů,
  • řádná daňová a dodatečná daňová přiznání,
  • hlášení a vyúčtování. 

Datovou zprávu s těmito druhy podání lze odeslat dvěma různými způsoby:

  1. Prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu – podepsanou uznávaným elektronickým podpisem s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, popř. uložit k odeslání do datové schránky.
  2. Prostřednictvím datové schránky.

Pokuta minimálně dva tisíce

Datová zpráva se tedy musí podávat ve stanoveném formátu (XML) a struktuře datovou schránkou nebo s elektronickým podpisem  Další dokládané přílohy k podání lze naskenovat a připojit jako přílohu. 

Jestliže by bylo od roku 2015 podání učiněno jinak než elektronicky, vznikne daňovému subjektu automaticky pokuta ve výši 2 000 korun za každé jednotlivé podání. V případě, že tím daňový subjekt závažně ztěžuje správu daní, může mu být uložena pokuta až do výše 50 000 korun. 

První sankce se zřejmě dají očekávat v brzké době. Mohou se týkat kupříkladu i „papírového“ podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí fyzickou osobou nepodnikatelem, ovšem se zpřístupněnou datovou schránkou. Na dotaz, zda a kolik již bylo za první dny roku 2015 vyměřeno pokut, mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová pro server Podnikatel.cz uvedla: Pokuty prozatím nebyly daňovým subjektům sděleny. To se však vzhledem k množství podání koncem měsíce ledna, může velmi rychle změnit (např. přiznání k DPH, přiznání k silniční dani a další).

Navíc přiznání k dani z nemovitých věcí může být pro mnohé neřešitelný problém, jelikož to prostřednictvím portálu EPO nejde. Jak aktuálně upozorňuje server Lupa.cz: Lze se vyhnout povinné elektronické komunikaci s finanční správou?

Znepřístupnění datové schránky

Ilustrační obrázek
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Kdo nechce elektronicky komunikovat, musí si datovou schránku znepřístupnit. 

Poplatníci s aktivní datovou schránkou se mohou povinnému podání finančnímu úřadu vyhnout. Pokud si datovou schránku zřídili dobrovolně a tento způsob komunikace s finančním úřadem je pro ně nepřijatelný, mohou si schránku znepřístupnit (deaktivovat) na pobočkách Czech POINT. Schránka je pak znepřístupněna nejpozději třetí pracovní den od podání žádosti. Ovšem pokud byla datová schránka na žádost znepřístupněna dvakrát za poslední rok, je možné ji zpřístupnit nejdříve uplynutím jednoho roku od jejího posledního znepřístupnění.

Elektronická komunikace s ČSSZ

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení umožňuje od roku 2015 ustanovením § 123e podání prostřednictvím uživatelského účtu v portálu ČSSZ. K identifikaci a ztotožnění uživatele (podávajícího) se využijí přihlašovací údaje k ovládání uživatelského účtu. Důvodem je možnost elektronického podání i těm, kteří nejsou majiteli datové schránky ani zaručeného elektronického podpisu. Podrobněji internetové stránky ČSSZ a služba ePortál.  

OSVČ tak mohou již pro podání formuláře Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 využít novou službu ePortálu. Pro práci s formulářem není třeba instalovat žádný speciální program a k vyplnění tiskopisu se nemusí přihlásit prostřednictvím datových schránek. Pokud se však klient k ePortálu za pomoci přihlašovacích údajů do své datové schránky přihlásí, budou mu při práci s tímto formulářem automaticky předvyplněny identifikační údaje z databází ČSSZ. Zároveň je možné třeba i rozepsaný formulář uložit na vlastní počítač. 

Naopak slibovanou povinnou elektronickou komunikaci s ČSSZ novela daňových zákonů definitivně zrušila. To platí jak pro zaměstnavatele, osoby samostatně výdělečně činné i pro lékaře. Ovšem ti, kteří již dnes činí podání v elektronické podobě ve formě datové zprávy podepsané uznávaným elektronickým podpisem, musí nově uvádět také akreditovaného poskytovatele certifikačních služeb, který jejich kvalifikovaný certifikát vydal a vede jejich evidenci, nebo certifikát připojí k podání. 

Elektronická komunikace se zdravotními pojišťovnami je stále na bázi dobrovolnosti. Veškerá podání je možné činit elektronicky, ale i v dosavadně akceptované papírové podobě. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).