Hlavní navigace

Pozor na placení mýta. Jeho provozovatel vám může zablokovat palubní jednotku

10. 2. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

V rámci nového mýtného systému musí mít provozovatel vozidla elektronické zařízení – palubní jednotku. Kdy dochází k její blokaci a na co je třeba dát si pozor?

Palubní jednotka je nepřenosná a od 1. 12. 2019 ji provozovatel vozidla musí používat při jízdě po zpoplatněných pozemních komunikacích na území České republiky ve vozidle, které podléhá povinnosti platit mýtné.  

Funkce palubní jednotky

Elektronické zařízení umožňuje jednoznačnou identifikaci a polohu vozidla systémem elektronického mýtného. V rámci provozu tohoto systému jsou využívána elektronická zařízení, která v sobě integrují tři technologie. První z nich je satelitní GPS technologie pro určování polohy, která zajišťuje sběr dat o využívání zpoplatněných pozemních komunikací. Další je GSM / GPRS technologie určená pro komunikaci v rámci mobilních sítí a poslední je mikrovlnná DSRC technologie pro komunikaci na krátké vzdálenosti. Ta slouží ke kontrole plátců mýtného v rámci procesu kontroly výběru mýtného.

O kontrolách najdete více v článku Už i nový mýtný systém je kontrolován. Vyhněte se pokutám a sankcím 

Na čelní straně palubní jednotky se nachází indikační prvky, čtyři ovládací tlačítka a světelné a zvukové signalizační prvky. Ve středové části najdete skupinu barevně podsvícených symbolů. Ty řidiči ukazují stav zůstatku mýtného, stav baterie a externího napájení a aktuálně nastavený počet náprav. Zařízení také vydá zvuk, když je elektronické zařízení odpojené od externího napájení, má nízký stav baterie, došlo k jeho uzamčení nebo přechodu mezi stavy (přechod do spánku, aktivace nebo deaktivace elektronického zařízení atd.).

Myto.podnikatel.cz

 

Připravte se na nové mýto včas. Vyzkoušejte nejsnadnější platbu mýtného. Sjednejte si Road Account, které Vám usnadní registraci vozidel a umožní souhrnnou platbu v režimu odložené splatnosti.

Partnerem myto.podnikatel.cz je Diners Club

Kdy dochází k blokaci?

Když je výše předplaceného mýtného rovna nebo nižší 600 korunám (stanovený minimální zůstatek předplaceného mýtného), elektronické zařízení indikuje uživateli nízký zůstatek předplaceného mýtného. Ten je signalizován žlutým symbolem EURO a zelená LED kontrolka bliká v intervalu 2 sekund. Na základě tohoto signálu je pak řidič povinen předplatit si mýtné nebo opustit zpoplatněné pozemní komunikace. V okamžiku, kdy zůstatek předplaceného mýtného dosáhne 0 Kč, elektronické zařízení indikuje dosažení tohoto limitu červenou barvou a zablokuje se. 

Provozovatel vozidla je podobně upozorněn také v případě, že využívá režimu následného placení. Stane se tak tehdy, když výše mýtného v jednom zúčtovacím období dosáhla 80 % výše bankovní záruky. Palubní jednotka signalizuje dosažení tohoto limitu žlutým symbolem EURO a zelená LED kontrolka opět bliká v intervalu 2 sekund. Toto upozornění slouží provozovateli nebo řidiči vozidla jako informace, že je nutné navýšit bankovní záruku. Po dosažení 90 % je provozovatel systému oprávněn provést okamžitou blokaci, a to všech elektronických zařízení vydaných pro vozidla provozovatele spadající pod příslušnou dohodu. 

Metodám placení jsme se věnovali v článku Nový mýtný systém se blíží, jaké výhody má platit mýto pre-pay a jaké post-pay? 

Pozor na bankovní záruku 

Co se týče bankovní záruky, provozovatel vozidla má tyto povinnosti a musí zajistit: 

  • aby bankovní záruka byla vystavena na dobu alespoň osmnácti měsíců, 
  • aby vždy nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti bankovní záruky byla dosud platná bankovní záruka bankou prodloužena (případně aby byla vystavena nová bankovní záruka a provozovatelem systému byla schválena odpovídající záruční listina) 
  • aby doba platnosti bankovní záruky nebyla kratší než lhůta splatnosti faktury.

Provozovateli bude zasláno upozornění, když bude do skončení platnosti bankovní záruky zbývat méně než čtyři měsíce. Pokud nejpozději 3 měsíce před skončením platnosti bankovní záruky nesplní povinnosti popsané výše, je provozovatel systému oprávněn provést okamžitou blokaci všech elektronických zařízení vydaných pro vozidla provozovatele vozidla spadající pod příslušnou dohodu. 

Provozovatel systému je také oprávněn zablokovat všechna elektronická zařízení provozovatele vozidla, který je v prodlení s úhradou. A to v případě neuhrazení faktury v režimu následného placení ani do 3 dnů ode dne její splatnosti. Provozovateli vozidla nebo řidiči pak každé zablokované elektronické zařízení indikuje stav zablokování podle návodu k obsluze elektronického zařízení. 

Jak na převoz palubní jednotky

Může se stát, že provozovatel potřebuje převést palubní jednotku po zpoplatněných pozemních komunikacích, a to tak, aby toto zařízení nebylo použito k zaznamenání mýtných událostí. Provozovatel vozidla, ke kterému je přepravované elektronické zařízení přiřazeno, je tak povinen zajistit správnou přepravu elektronického zařízení podle pokynů provozovatele systému. Ty jsou uvedeny v návodu k obsluze elektronického zařízení – podle nich musí tedy zavolat na zákaznické centrum provozovatele systému. Kdyby tento postup nedodržel, tak předepsané mýtné nevrací a zůstává plně zodpovědný za úhradu účtovaného mýtného. 

Připomeňte si díky našemu článku Jaké jsou sazby mýtného a jak v novém mýtném systému platit

Co dělat v případě problémů?

Když dojde v průběhu jízdy po zpoplatněných pozemních komunikacích k poruše nebo poškození elektronického zařízení, je řidič povinen zajet na nejbližší kontaktní nebo distribuční místo a tam elektronické zařízení vyměnit. 

Kdyby došlo ke krádeži, ztrátě nebo zničení palubní jednotky, je provozovatel nebo řidič vozidla povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost provozovateli systému zavoláním na zákaznické centrum. 

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).