Hlavní navigace

Pozor, nezapomeňte na změnu čísla účtu pro platbu zdravotního pojistného

4. 1. 2017
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Čísla bankovních účtů, kam posíláte zdravotní pojistné, se změnila. Týká se to všech zdravotních pojišťoven. Využijte kompletní přehled.

Jak už jsme na serveru Podnikatel.cz informovali, na základě novely zákona o rozpočtových pravidlech musely všechny zdravotní pojišťovny zrušit své účty u komerčních bank a vytvořit si nové účty u České národní banky (ČNB). Všichni ti, kteří provádí platby zdravotního pojištění jednotlivým zdravotním pojišťovnám, tak musí změnit číslo bankovního účtu.

Jak se jednotlivá čísla účtů změnila, nabízíme v podrobném přehledu. 

Všeobecná zdravotní pojišťovna

U VZP jsou i nadále využívány pro výběr pojistného samostatné bankovní účty v ČNB pro pojistné zaměstnavatelů a pro pojistné samoplátců (tj. OSVČ a OBZP) a rovněž účet pro platby penále a pokut, který je společný pro všechny kategorie plátců. Nové bankovní účty v ČNB založené pro VZP vždy začínají na „111“ a číslování bankovních účtů je bez tzv. předčíslí. Nové bankovní účty v ČNB jsou zřizovány pro každou regionální pobočku VZP.

Co se týče identifikátorů plateb, nic se nemění. Variabilním symbolem pro OSVČ a OBZP zůstává rodné číslo, případně přidělené ID plátce u cizinců. Variabilním symbolem pro platby zaměstnavatele je IČ doplněné na 9. a 10. místě přiděleným dvojčíslem. V případě úhrady platebního výměru nebo výkazu nedoplatků používá plátce ve variabilním symbolu 10znakové číslo uvedené na vyměření dluhu a současně do specifického symbolu uvede své rodné číslo nebo IČ doplněné o 2 znaky na konci. Konstantní symbol je vždy při bezhotovostní platbě 0558 a při platbě poštovní poukázkou 0379.

Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR

Čísla nových účtů Ministerstva vnitra ČR vypadají následovně:

Čísla bankovních účtů
Typ plátce Číslo účtu Variabilní symbol
Zaměstnavatel 2115106031/0710
OSVČ nebo OBZP 2110102031/0710 Rodné číslo

Číslo účtu pro platby na penále a pokuty je 2117101031/0710

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna má nová čísla účtů již s platností od 1. října.

Zaměstnavatelé mají dva účty:

 • 2050000761/0710
 • 2050107761/0710

Variabilní symbol je pro zaměstnavatele vždy desetimístný. Variabilní symbol je IČ plátce doplněné dvěma nulami zprava na deset míst. V případě, že plátce je členěn na vnitřní organizační jednotky a tyto jsou samostatně přihlášeny k placení pojistného, doplní se místo dvou nul dvoumístné číslo vnitřní organizační jednotky (VOJ). Pokud IČ plátce začíná nulami, je nezbytné všechny nuly uvést do variabilního symbolu platby pojistného.

Konstantní symbol je 0558 nebo 3558.

OSVČ mají tyto dva účty:

 • 2050203761/0710
 • 2050406761/0710

U OSVČ je variabilní symbol rodné číslo, konstantní symbol je 0558 nebo 3558.

OBZP:

 • 2050502761/0710

Variabilní symbol je u OBZP rodné číslo, konstantní symbol je 0558 nebo 3558.

Platby penále se musí hradit na účet 2055004761/0710, platby dlužného pojistného na účet 2050705761/0710 a platby dlužného penále – penále vyčíslené v kontrolní zprávě nebo ve výzvě, vyměřené výkazem nedoplatků, podle sjednaného splátkového kalendáře na účet 2055207761/0710.

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda

Zaměstnanecká pojišťovna Škoda má jak pro OSVČ a OBZP, tak pro zaměstnavatele jeden stejný nový účet 2092101181/0710. Penále pak všichni plátci musí platit na účet 2091504181/0710.

Vojenská zdravotní pojišťovna ČR

U Vojenské zdravotní pojišťovny ČR se nově platby pojistného posílají na účet 2010201091/0710. Číslo bankovního účtu pro penále a pokuty je 2010500091/0710.

OSVČ nebo OBZP uvádí:

 • jako variabilní symbol platby své rodné číslo
 • jako konstantní symbol platby 3558 (při bezhotovostní platbě) nebo 3559 (při platbě složenkou)

Zaměstnavatel uvádí:

 • jako variabilní symbol své platby IČ + specifikaci. IČ je 8místné, pokud je kratší, je doplněné zleva nulami. Dvojmístná specifikace, označující vnitřní organizační členění, je za IČ zprava, a není-li speciálně sjednáno, tvoří ji dvě nuly. Celkový počet je 10 míst.
 • jako konstantní symbol platby 3558 (při bezhotovostní platbě) nebo 3559 (při platbě složenkou)

Revírní bratrská pokladna

U Revírní bratrské pokladny mají nově OSVČ a OBZP vlastní účty.

 • OSVČ – 2130203761/0710
 • OBZP – 2130502761/0710

Zaměstnavatelé mají účet 2130000761/0710, penále a pokuty se platí na účet 2131409761/0710 a dlužné pojistné na účet 2130801761/0710.

Oborová zdravotní pojišťovna

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) má nové číslo účtu 2070101041/0710. 

Stručný přehled

Pojišťovna Číslo účtu OSVČ Číslo účtu zaměstnavatel
111 – Všeobecná zdravotní pojišťovna Účty podle jednotlivých krajů zde Účty podle jednotlivých krajů zde
201 – Vojenská zdravotní pojišťovna 2010201091/0710 2010201091/0710
205 – Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 2050203761/0710
2050406761/0710
2050000761/0710
2050107761/0710
207 – Oborová zdravotní pojišťovna (platné od 1. 1. 2017) 2070101041/0710 2070101041/0710
209 – Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 2092101181/0710 2092101181/0710
211 – Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 2110102031/0710 2115106031/0710
213 – Revírní bratrská pojišťovna  2130203761/0710  2130000761/0710

Autor článku

Kolektiv autorů serverů Podnikatel.cz a BusinessCenter.cz. Rozhovor s vaší firmou na Podnikatel.cz? Vyzkoušejte Videobiz

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).