Hlavní navigace

Přechod z OSVČ na s.r.o. Jak a kdy je to nejvhodnější?

12. 3. 2015
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed
Přechod z OSVČ na společnost s ručením omezeným si žádá dobré načasování. Poradíme, kdy je nejvhodnější doba a jaké povinnosti jsou s tím spojené.

Mnoho živnostníků přemýšlí nad převedením svého podnikání pod formu obchodní společnosti, nejčastěji společnosti s ručením omezeným. Důvody bývají různé, ať už se jedná o logické vyústění zvyšujícího se objemu podnikání, či o přesvědčení, že obchodní společnost bude působit jako důvěryhodnější partner. Tak či tak, proces lze vést několika směry a rozhodně se vyplatí předem vše promyslet a vhodně zvolit tu cestu, která se nejvíce hodí k individuálním potřebám a zamýšleným cílům každého konkrétního podnikatele.

Čtěte také: Eseróčko půjde od roku 2015 založit ještě jednodušeji. Jaká rizika to obnáší?

Ilustrační obrázek.
Autor: www.isifa.com, podle licence: Rights Managed

Ilustrační obrázek.

Pro podnikatele, který doposud podnikal jako fyzická osoba na základě živnostenského nebo jiného oprávnění, je přechod na formu právnické osoby zajisté velkým milníkem. Znamená to pro něho spoustu výhod, otevřou se mu nové možnosti. V obecné rovině lze říci, že právnická osoba je na první pohled důvěryhodnějším a stabilnějším obchodním partnerem. 

Čtěte také: Jít na trh v kůži OSVČ či se schovat pod křídly s.r.o.?

Forma společnosti s ručením omezeným je nejčastěji podnikateli volena proto, že na rozdíl od akciové společnosti je její založení administrativně jednoduché a finančně méně náročné. Vhodné je se touto cestou vydat v případech, kdy podnikatel očekává vyšší obraty a s nimi i větší rizika. Odpadá totiž jedna z hlavních nevýhod živnostenského podnikání, kterou je neomezené osobní ručení za závazky celým svým majetkem. Samozřejmě společnost jako taková takto ručit bude, nicméně společník jako osoba ručí jen do výše nesplaceného vkladu na základním kapitálu, v ideálním případě tedy vůbec. 

Jak na daň z příjmů?

Přečtěte si daňový speciál, který poradí jak na daň z příjmů věcí krok za krokem.

 

Značně se usnadní například vstup do výběrových řízení, možnost zapojit se do dotačních projektů. Podnikatel ušetří rovněž na povinných odvodech na sociální a zdravotní pojištění. Další významnou výhodou je kontinuita společnosti bez ohledu na osud jejího zakladatele, tudíž společnost, která si udělala dobré jméno, často přežívá své původní společníky, kteří mohou se svými podíly jednoduše disponovat, prodávat je a vůbec celkově mají mnohem volnější ruce, jak se svým podnikáním jako takovým naložit, než kdyby byli OSVČ. Nehledě k tomu, že společností může mít jeden někdejší živnostník i větší počet, často na každý obor činnosti jednu.

Chceme-li vložit dosavadní podnikání do základního kapitálu, potřebujeme znalce 

Nejlepším způsobem, jak plynule navázat na podnikání fyzické osoby, je založit novou společnost a do jejího základního kapitálu vložit celý dosavadní obchodní závod. Tím se ze zákona rozumí organizovaný soubor jmění, který podnikatel vytvořil a který z jeho vůle slouží k provozování jeho činnosti, přičemž se má za to, že závod tvoří vše, co zpravidla slouží k jeho provozu. Je však nutné jej jako nepeněžitý vklad ocenit znalcem, kterého si zakladatel vybere ze seznamu znalců. 

Mohlo by se hodit: Praktický průvodce založení společnosti s ručením omezeným

To způsobí, že celý proces bude déle trvat a bude bohužel také nákladnější, u velkých závodů se vypracování znaleckého posudku může pohybovat až v desítkách tisíc korun. Společnost přebírá veškerá práva a povinnosti od OSVČ. Pro podnikatele je toto nejvhodnější způsob, jak své podnikání převést tak, aby jeho obchodní partneři měli od počátku jistotu, že pokračují v obchodním styku ve své podstatě s tím samým člověkem, jen nově zaštítěným s.r.o. Administrativní náročnost se tak může dobře vyplatit vzhledem k faktu, že od počátku bude nová obchodní společnost vzbuzovat důvěru společnosti se silným vkladem.

Prodej obchodního závodu nové společnosti se obejde bez znalce 

Další možností, jak převést stávající podnikání, je založení nové s.r.o. se základním kapitálem, který může v dnešní době ještě stále čítat pouhou jednu korunu, a stávající obchodní závod pak této společnosti prodat. Výhodou tohoto postupu je, že od účinnosti NOZ se k tomuto prodeji nevyžaduje znalecké ocenění a hodnotu závodu si tak podnikatel může určit sám. 

Koupí pak s.r.o. nabývá všeho, co k závodu jako k celku náleží, je však možno určité jednotlivé části závodu z této koupě vyloučit. Společnost tak nastupuje jak do věřitelského, tak dlužnického postavení někdejší OSVČ. Pokud však věřitelé dluhů původního podnikatele s jejich převodem nesouhlasí, ručí tento za jejich splnění. Souhlas tak není nezbytně nutný, nicméně pokud se ho podnikateli dostane, je pro něj jako pro fyzickou osobu – společníka – následující správa pohledávek mnohem méně riziková. Tam, kde vlastnické právo k závodu nabývá společnost vytvořená metodou předchozí už při svém vzniku, zde vlastnické právo vzniká uveřejněním dokladu o koupi závodu ve sbírce listin obchodního rejstříku. 

Pro malé podnikatele je nejjednodušší převod postupný

V praxi nejpoužívanější a nejlevnější metoda je ta, že podnikatel po založení společnosti s ručením omezeným i nadále podniká jako fyzická osoba a převádí podnikání za pochodu postupně. Ve své podstatě nemusí společnost ani zakládat, stačí mu, když si koupí tzv. ready made společnost. Drobní podnikatelé takto postupně převádí své nevelké obchodní jmění a majetek s nízkým počtem závazků do té doby, než k určitému dni ukončí svou činnost, a dále podnikají jen s obchodní společností. 

Řešení je to vhodné nejen pro malé podnikatele, ale také tam, kde není vhodný převod celého obchodního závodu, ale pouze jeho části, a je z různých důvodů záhodno, aby podnikatel nějakou dobu pokračoval v podnikání i jako fyzická osoba. Největší nevýhodou je, že takto nejde dosáhnout kontinuity minulého podnikání, automaticky nepřechází závazky a pohledávky a pro obchodní partnery toto může být místy matoucí. Proto se předpokládá, že dané řešení použijí právě ti menší podnikatelé, kteří jsou se svými obchodními partnery v častém osobním kontaktu a vše ohledně postupného převodu podnikání na novou obchodní společnost jim vysvětlí. 

Na co nezapomenout?

Změnu formy podnikání na společnost s ručením omezeným je nutno chápat jako dynamický proces, kde po určitou dobu nezbytně existují jak fyzická osoba – podnikatel, tak jeho nová právnická osoba s.r.o. Tento proces má svá specifika, která je potřeba mít na paměti.

Navzdory tomu, že převod je možno uskutečnit kdykoliv v roce, bývá praktické učinit tak po skončení zdaňovacího období, tedy většinou kalendářního roku, kdy musí proběhnout daňové vypořádání obou podnikatelských entit. Je nutno pamatovat na nutné ohlášky na všech příslušných úřadech při odhlašování a ukončování podnikání jako fyzická osoba na jedné straně a na straně druhé všech nutných registrací nové právnické osoby. Nová registrace se týká i živnostenských oprávnění, podnikateli nestačí bez dalšího začít s obchodní společností vyvíjet ty činnosti, které měl zapsané v živnostenském listě. Tyto nikterak nepřechází a je nutno je pro obchodní společnost nově registrovat. 

Poradna s daňovým poradcem

Zeptejte se, jak na daňové přiznání. Odpovídá Jan Molín, daňový poradce a člen Prezidia Komory daňových poradců České republiky.

 

Velice důležitým a někdy opomíjeným faktem je povinnost vést účetnictví společnosti s ručením omezeným, a to od jejího založení. Obchodní společnost si totiž nevystačí s daňovou evidencí a už vůbec nelze uplatnit paušální výdaje procentem z příjmů. Lze říci, že současná doba je pro založení společnosti s ručením omezeným vhodná. Je to dáno stále ještě platnou možností jednokorunového základního kapitálu a neustále se zhoršujícími podmínkami pro živnostníky. Podnikatelům, kteří tento krok reálně zvažují, lze doporučit situaci konzultovat s právníkem, ale i s daňovým poradcem, za účelem daňové optimalizace. A v konečné fázi se sluší především popřát hodně podnikatelského štěstí novým obchodním společnostem.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).