Hlavní navigace

Přečtěte si, jak správně účtovat benefity pro zaměstnance

3. 9. 2012
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: 546762
Ne všechny zaměstnanecké benefity lze uplatnit do daňových výdajů. Přečtěte si, u kterých to lze a jak je správně zaúčtovat.

Zaměstnavatelé v současné době mohou poskytovat svým zaměstnancům mimo mzdy další výhody, tedy benefity. Ne všechny tyto benefity, které zaměstnanci obdrží od svých zaměstnavatelů, mohou být uplatněny i v daňových výdajích poskytovatele. Jak tedy budeme o těchto poskytovaných výhodách účtovat v souladu se zákonem o účetnictví, zákonem o daních z příjmů (ZoDP) a pokynem GFŘ D-6?

Zaměstnanec může využívat služební vozidlo pro služební a soukromé účely

V tomto případě se jedná o příjem zaměstnance ve výši 1 % vstupní ceny vozidla včetně DPH za každý i započatý kalendářní měsíc poskytnutí vozidla (§ 6 ZoDP). V okamžiku, kdy zaměstnanec převezme toto vozidlo, je navýšena jeho mzda o 1 % vstupní ceny vozidla, a to i v případě, že by za daný měsíc neujel ani 1 km pro vlastní potřebu. Pokud pracovník onemocní a jeho léčba bude vyžadovat delší časový úsek, bylo by vhodnější toto vozidlo přestat využívat na základě vzájemné dohody zaměstnance a zaměstnavatele, jedině tak nebude zaměstnanec mít navýšenu mzdu o 1 % ze vstupní ceny vozidla. Neboť jak uvádí pokyn GFŘ D-6 … v daném případě není rozhodující skutečnost, zda je toto vozidlo zaměstnancem pro soukromé účely v daném kalendářním měsíci skutečně použito, a pro účely zdanění u zaměstnance zaměstnavatel tuto skutečnost nezkoumá.

Současně se zvýšením mzdy dochází i ke zvýšení vyměřovacího základu na sociální pojištění a zdravotní pojištění. Dostane-li zaměstnanec v průběhu měsíce postupně za sebou několik vozidel k dispozici, je použito 1 % z nejvyšší vstupní ceny motorového vozidla. Pokud je 1 % nižší než 1000 Kč, považuje se za příjem zaměstnance 1000 Kč.

Příklad

1.7. – 10.7.2012 měl zaměstnanec přidělenu Fabii, vstupní cena včetně DPH 356 000
11.7. – 18.7.2012 měl zaměstnanec přidělenu Octavii vstupní cena vč. DPH 576 000
18.7. – 25.7.2012 měl zaměstnanec přidělenu Kiu vstupní cena včetně DPH 440 000
25.7. – 31.7.2012 měl zaměstnanec předělen VW vstupní cena včetně DPH 1 203 000

Při zpracování mezd se navýší vyměřovací základ v uvedeném příkladě o 12 030 Kč pro výpočet sociálního pojištění, zdravotního pojištění a daně ze závislé činnosti. O této částce se neúčtuje.

Čtěte také: Umíte účtovat o nových vozidlech?

Zaměstnanec by měl vykazovat knihu jízd s ujetými km pro služební účely a samostatně knihu jízd pro soukromé účely. Na konci roku se vypočítají průměrné náklady na 1 km a kilometry, které zaměstnanec ujede pro svou spotřebu, uhradí zaměstnavateli ve vypočtených nákladech (zahrnují např. PHM, opravy vozidla, pojištění vozidla). Prvotní náklady byly účtovány do nákladů. Předpis k úhradě nákladů zaměstnancům bude účtován do výnosů včetně DPH. 

Náklady na vozidlo MD 335 D 648 1000 Kč
DPH                          MD 335 D 343 200 Kč

Z pohledu DPH je nutno upozornit na § 75, odst.4 uplatnění odpočtu DPH u nově pořízených osobních vozidel.

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní a životní pojištění

Zaměstnavatel může přispívat svým zaměstnancům na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo životní pojištění. Splní-li zaměstnavatel podmínky uvedené v § 6 odst. 9 písm.p. ZoDP může tyto výdaje uplatnit jako daňové. Zákon pouze uvádí výši, kterou lze uplatnit do daňových výdajů a zaměstnanec je dostává aniž by tyto příspěvky byly předmětem daně. V případě, že zaměstnavatel bude zaměstnanci poskytovat příspěvek vyšší než 24 000 Kč, potom tento rozdíl bude předmětem příjmu zaměstnance.

a)
Měsíční předpis pojistného 1/12 z 24 000 Kč MD 527 D 333 2000 Kč
Úhrada pojistného                                           MD 333 D 221 2000 Kč

b)
Čtvrtletní předpis pojistného 3/12 z 24 000 Kč MD 527 D 335 6000 Kč
Na období 8 – 10/12 obdržený 08/12
Úhrada 25. 8. 2012                                            MD 335 D 221 6000 Kč

Způsob a) za měsíc srpen zaměstnavatel uhradí dle smlouvy v září. Zaměstnavatel vzhledem k úhradě v následujícím období má závazek vůči zaměstnanci.

Způsob b) v měsíci srpnu zaměstnavatel uhradil období za srpen až říjen, tedy období které nastane, proto je účtováno o pohledávce vůči zaměstnanci. Pokud se nekryje období, za které je předpis vystaven, s obdobím kalendářním, potom je nutno k 31.12. účtovat o nákladech příštích období (MD 381). V rámci roční závěrky by měl být řádně doložen jak účet 333 nebo 335, tak i účet 527.

Čtěte také: Co je to manažerské účetnictví a jak na něj? Poradíme vám

Příspěvky na kulturu, sport, rekreace a zájezdy

Zaměstnavatelé mohou tyto příspěvky poskytovat z FKSP, sociálních fondů, ze zisku po zdanění. Pokud nemají tyto zdroje, potom je lze poskytnout pouze jako výdaje nedaňové.
Poskytne-li zaměstnavatel tyto benefity v souladu s ustanovením § 6, odst. 9, písm.d. zaměstnanci, nejsou pro zaměstnance příjmem, který by zvyšoval vyměřovací základ sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmů.

Faktura za nákup poukazů na plavání ze sociálního fondu MD 427 D 325 5000 Kč
Úhrada faktury                                                                     MD 325 D 221 5000 Kč
Faktura za vstupenky na divadelní festival                          MD 528 D 325 10 000 Kč
Úhrada faktury                                                                     MD 325 D 221 10 000 Kč

Nadstandardní zdravotní péče

Zvolí-li zaměstnavatel tento způsob nepeněžního plnění, zaměstnanec může obdržet např. masáže, rehabilitace, vitamíny, preventivní očkování, saunování. Obdobně jako u bodu 4 i tyto benefity nevstupují do vyměřovacího základu zaměstnance, ale pro zaměstnavatele jsou výdaji nedaňovými, mohou je hradit ze sociálního fondu, FKSP nebo ze zisku po zdanění.

Nákup vitamínů za hotové                                             MD 528 D 211 6500 Kč
Faktura za rehabilitační poukazy ze sociálního fondu   MD 427 D 325 25 000 Kč
Úhrada faktury                                                               MD 325 D 221 25 000 Kč

Čtěte také: Jak nakládat s doklady vystavenými pro neekonomickou činnost

Cloud 22 temata

Odborný rozvoj zaměstnanců

Jsou to nepeněžní plnění vynaložená zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců související s předmětem činnosti zaměstnavatele, např. odborná a jazyková školení. Dle § 6 odst. 9, písm. a může zaměstnavatel tyto výdaje uplatnit jako daňové a zaměstnanci tento příjem nezvyšuje vyměřovací základ. Pro zaměstnance to znamená, že se musí jednat o nepeněžní plnění. Tedy zaměstnavatel mu nemůže dát peníze, aby si vybral patřičný seminář, ale zaměstnavatel po dohodě se zaměstnancem objedná odborný seminář a doklad musí být vystaven na zaměstnavatele. Kurz angličtiny je v současné době nutný jak pro asistentku manažera, tak pro odborného referenta z nákupu, ale v neposlední řadě i pro ekonoma, který musí předkládat výkazy a komunikovat s ekonomy sesterské společnosti sídlící v např. v Belgii.

Odborný seminář k účetní závěrce  MD 527 D 325 2000 Kč
Úhrada semináře                              MD 325 D 211 2000 Kč

Autor článku

Autorka je redaktorkou serveru Podnikatel.cz. Od roku 2004 je soudním znalcem v oboru ekonomika, účetní evidence. Současně působí jako odborný poradce serveru Podnikatel.cz
Nový dotaz do poradny

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).