Hlavní navigace

Umíte účtovat o nových vozidlech?

V letní škole základů účetnictví se naučíte účtovat o nově pořízených vozidlech. Ať už se jedná o vozidlo vlastní nebo pořízené na leasing.
Miriam Lukášová 21. 8. 2012
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Pro podnikatelskou činnost je dle mnohých odborníků třeba vlastní vozidlo, neboť bez něj se běžný podnikatel ani výkonný manažer neobejde, aniž by dosáhl splnění požadovaných úkolů. Jaké možnosti může využít podnikatelský subjekt při využívání osobních vozidel ke své podnikatelské činnosti? 

Využití vozidla k podnikání

Možností využití vozidla k podnikání je několik. Jedná se o: 

  • pořízení vlastního osobního vozidla 
  • pronájem vozidla – krátkodobý nebo dlouhodobý v půjčovnách osobních vozidel, označovaný jako operativní leasing
  • využití osobních vozidel, které nemá podnikatelský subjekt v obchodním majetku. Tedy využití vozidel zaměstnanců, kteří jsou vysláni na pracovní cestu vlastním vozidlem; v případě OSVČ využitím vlastních vozidel nezahrnutých do obchodního majetku

Je nutno upozornit, že ve všech případech, kdy bude vozidlo použito pro podnikatelskou činnost, bude o něm účtováno v nákladech, je nutno za toto vozidlo uhradit silniční daň. V případě, že zaměstnavatel bude posílat zaměstnance na pracovní cesty vlastními vozidly, je možno využít jednotnou sazbu silniční daně, která činí 25 Kč/den.

Čtěte také: Podívejte se, jak na silniční daň v roce 2012

Rozhodne-li se podnikatelský subjekt pro nákup osobního vozidla, má několik variant:

1. Využití vlastních prostředků 

Jedná se o běžný způsob pořízení dlouhodobého hmotného investičního majetku.

Účetní operace MD DAL
Nákup vozidla 042 321 500 000
Další speciální úpravy a doplňky 042 321 45 000
DPH 343 321 109 000
Úhrada faktury 321 221 654 000
Správní poplatek za přidělení SPZ 042 211 800
Uvedení vozidla do provozu 022 042 545 800

Vozidla jsou zařazena do 2. odpisové skupiny s dobou odpisu 5 let, podnikatelský subjekt si může zvolit odpisy rovnoměrné dle § 31 nebo zrychlené dle § 32 zákona o daních z příjmů.

Ostatní výdaje související s využíváním osobních vozidel jsou uplatňovány v souladu s § 24 zákona o daních z příjmu. V případě výdajů souvisejících s delším časovým obdobím musí účetní jednotky účtovat prostřednictvím účtu 381 náklady příštích období. U pojištění za vozidla, pokud se pojištění nekryje s kalendářním rokem lze využít ustanovení § 23 odst. 1 zákona o daních z příjmů (viz. Pokyn GFŘ č. D-6). 

2. Využití vlastních prostředků a úvěru od finančních institucí

Při návštěvě autosalónu v nabídkovém jednání prodejce vozidel nabídne nižší cenu vozidla při využití pořízení nového vozidla formou leasingu nebo formou úvěru prostřednictvím finanční instituce (Credium, a. s.; ŠkoFIN s. r. o.), se kterou má příslušný autosalón uzavřenou smlouvu o úvěrovém financování. Autosalon mnohdy vystupuje ve funkci zprostředkovatele úvěrového financování.

Při této volbě pořízení je nutno si řádně spočítat, zdali snížená cena vozidla je natolik zajímavá, že i po uhrazení úroků z poskytnuté částky úvěru, bude stále výhodná. Důležité je také zvolit „správnou“ délku možného úvěru. Doba odpisování vozidel je 5 let. Budeme-li v účetnictví uplatňovat měsíční odpisy, měly by být uplatněny po dobu 60 měsíců, aby byl splněn požadavek § 7 zákona o účetnictví – věrného a poctivého zobrazení účetnictví. Na rozdíl od této skutečnosti jsou běžně uzavírány úvěrové smlouvy na 72 měsíců, kupující může současně využít i časově kratší období, např. 24 měsíců. Dalším důležitým rozhodnutím je jakou výši kupní ceny uhradí kupující z vlastních zdrojů a jakou výši úvěru bude požadovat od finanční instituce.

Čtěte také: Jak na financování pohledávek

Tento způsob pořízení umožňuje pořízení nového vozidla i tehdy, pokud kupující nemá dostatek vlastních prostředků, poskytnutý úvěr je splácen v pravidelných měsíčních splátkách, jejichž výše se odvíjí od výše úvěru a jeho délky. Vzhledem ke skutečnosti, že vozidlo je pořízené na úvěr, součástí měsíčních splátek je vedle splátky jistiny úvěru a úroku z poskytnutého úvěru také zákonné pojištění vozidla a havarijní pojištění vozidla.

Je-li vozidlo pořízené tímto způsobem, potom je pořízeno jako hmotný investiční majetek a je o jeho nákupu účtováno obdobně jako v případě č. 1. Současně vzniká závazek z přijatého úvěru. Jelikož je úvěr delší než 1 rok, je považován za dlouhodobý.

Účetní operace MD D
Faktura za vozidlo 042 321 424 000
DPH 343 321 84 800
Přijatý úvěr   321 461 254 400
Úhrada fa z vlastních prostředků 321 221 254 400
Správní poplatek 042 211 800 
Uvedení vozidla do provozu 022 042 509 600
Měsíční splátka – úvěr 461 221 6 966
– úrok 562 221 1 040
– pojištění 548 221 1 247

Při zařazení do odpisové sazby, volbě odpisů a dalších výdajů souvisejících s provozem vozidla je postupováno shodně jako v bodě 1.

Čtěte také: Jak správně účtovat o DPH

3. využití finančního leasingu

Finanční leasing je vymezen v § 24, odst. 4, 5 a 6 zákona o daních z příjmů. U vozidel pořízených tímto způsobem je vyžadována doba leasingu v délce 60 měsíců. Pro mnohé podnikatelské subjekty není tento způsob pořízení vozidel optimální. Vozidlo zůstává po celou dobu leasingu ve vlastnictví leasingové společnosti. Po ukončení finančního leasingu s následnou koupí najatého hmotného majetku zahrne nájemce odkoupené vozidlo do svého obchodního majetku. Jelikož se jedná o dlouhodobý hmotný majetek, bylo by vhodné, aby jeho odpis byl po dobu alespoň 2 let, pokud si účetní jednotka vnitřními směrnicemi nestanoví jinak.

Čtěte také: Jak správně archivovat účetní a daňové doklady

Již bylo zaznamenáno několik případů, kdy řádně platící nájemce přišel o předmět leasingu z důvodu bankrotu leasingové společnosti.

EBF20-tip-témata1

Účetní operace MD DAL
Doklad o úhradě 0. splátky (akontace) 381 379 240 000
DPH k uhrazené platbě 0. splátky 343 379 48 000
Úhrada splátky 379 221 288 000
Správní poplatek za SPZ 381 211 800
Měsíční splátka – úhrada měs. splátky 379 221 9 000
– měsíční splátka základ DPH 518 379 5 000
– DPH 343 379 1 000
– měsíční splátky nepodléhající DPH 518 381 3 000
Roční podíl 0. splátky 12/60 z 240 800 Kč  518 321 48 160
Odkoupené vozidlo po ukončeném leasingu 042 321 1 000
343 321 200 
Úhrada odkoupeného vozidla 321 221 1 200
Zařazení do hmotného majetku 029 042 1 000

Poznámka: Byly uvedeny příklady, kdy vozidlo je ze 100 % využito pro podnikatelskou činnost.

Foto: www.isifa.com

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).